İçme ve Kullanma Suyu Analizleri ( MEGEP )

 • 1. İÇME VE KULLANMA SULARINDA SICAKLIK DERECESİ TAYİNİ

 • 1.1. İçme ve Kullanma Suları

 • 1.2. İçme Suyunun Kalitesi

 • 1.3. İçme ve Kullanma Sularının Özellikleri

 • 1.3.1. Duyusal Özellikleri

 • 1.3.2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • 1.4. Su Numunesi Alma

 • 1.4.1. Numunelerin Saklanması ve Korunması

 • 1.5. Suyun Sıcaklık Derecesi Tayini

 • 2. SULARDA pH TAYİNİ

 • 2.1. İlkesi

 • 2.2. Kullanılan Araç Gereç ve Kimyasallar

 • 2.3. İşlem Basamakları

 • 2.4. Sonuç

 • 3. SULARDA SERTLİK

 • 3.1. Genel Bilgi

 • 3.2. İçme ve Kullanma Sularının Sertlik Özellikleri

 • 3.2.1. Sertlik Çeşitleri

 • 3.2.2. Sertlik Birimleri

 • 3.3. Sularda Sertlik Tayin Metotları

 • 3.3.1. Sabun Metodu

 • 3.3.2. EDTA Titrimetrik Metod

 • 4. SULARDA AMONYAK VE NİTRAT ARAMA

 • 4.1. Genel Bilgi

 • 4.2. Amonyak Arama

 • 4.2.1. İlkesi

 • 4.2.2. Kullanılan Araç Gereçler

 • 4.2.3. Kullanılan Kimyasallar

 • 4.2.4. İşlem Basamakları

 • 4.2.5. Sonuç

 • 4.3. Nitrat Arama

 • 4.3.1. İlkesi

 • 4.3.2. Kullanılan Araç-Gereçler

 • 4.3.3. Kullanılan Kimyasallar

 • 4.3.4. İşlem basamakları

 • 4.3.5. Sonuç

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu