Hektolitre Ağırlığı Tayini

  1. AMAÇ VE KAPSAM:

Hektolitre yoluyla tahılların (Buğday, Arpa vs.) un verimlerinin tespitini kapsamaktadır.

2.PRENSİP:

Buğdaylarda (tahıl, hububat) un verimlerini tahmin amacıyla, belli hacimdeki bir kaba bir huni yardımıyla numunenin dökülmesi ve bu numunenin tartılması prensibine dayanır.

3.ALET  VE  EKİPMANLAR

–      Hektolitre ağırlığı tayin cihazı (1lt.’lik otomatik veya normal yada ¼’lik cihaz.)

–      Elekler, (3,6mm’lik dikdörtgen delikli ve  2,2mm’lik yuvarlak delikli)

4-KİMYASAL MADDELER:

Kullanılmamaktadır

5.UYGULAMA:

Hektolitre ağırlığının tayininde 3,6mm’lik dikdörtgen delikli, elek altına geçen ve 2,2mm’lik yuvarlak delikli elek üzerinde kalan numuneler kullanılır.

Terazinin taşıyıcı mili daha sonrada terazi kolu yerine takılır. Denge kontrol edilir, kolun bir tarafına madensel ağırlığı ile birlikte ölçü silindiri; diğer tarafa ölçü silindiri ağırlığı asılır. Denge yeniden kontrol edilir. Sonra ölçü silindiri çıkarılıp bıçak özel yerine takılır ve üzerine madensel ağırlık yerleştirilir. Ölçü silindiri üzerine doldurma borusu geçirilir ve bu şekilde terazi kutu üzerindeki yerine dikine monte edilir. Hektolitresi tayin edilecek örnek 4cm. yükseklikten 12 saniyede dolacak hızla (1/4lt’lik hektolitre terazisinde 8 saniyede dolarak) akıtılır. Bu işlemden sonra bıçak çekilir, örnek ölçü silindirini doldurunca bıçak tekrar yerine takılır. Doldurma borusu çıkarılarak bıçak üzerindeki örnekler atılır ve bıçak çıkarılır. Silindir yerine takılarak tartılır. İşlem en az 3 defa tekrarlanır, aritmetik ortalaması alınır.

  1. HESAPLAMA:

Bulunan rakam 100 ile (1/4lt’lik hektolitre terazisinde 400 ile) çarpılarak hektolitre ağırlığı tayin edilir.

7.KAYNAK:

T.S.2974 Buğday

TS 6531 Tahıllar Hektolitre Ağırlığı Tayini

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu