HACCP Sisteminin Genel Değerlendirilmesi / Doğrulama

HACCP Sisteminin Genel Değerlendirmesi / Doğrulama

HACCP Yöneticisi ve Takımı

HACCP yöneticisi atanmış mıdır?

Evet / Hayır

HACCP yöneticisinin codeks ve HACCP hakkındaki bilgisi yeterli midir?

Evet / Hayır

 HACCP ekibi yeterli tecrübeli elemanlar arasından ve işin gereğine uygun pozisyonlardan seçilmiş midir?

Evet / Hayır

Ön Hazırlık Programları

Ön hazırlık çalışmaları etkin olarak yerine getirilmiş mi?

Uygun……………

Majör Hata………

Minör Hata………

HACCP Sisteminin Gözden Geçirilmesi

HACCP sisteminin gözden geçirilmesi planlı ve sistematik bir şekilde yapılmakta mıdır?

Uygun……………

Majör Hata………

Minör Hata………

HACCP sistemindeki değişikliklerin kaydı tutuluyor mu?

Uygun……………

Majör Hata………

Minör Hata………

HACCP Sisteminin Detaylı İncelenmesi

Genel Model (Sektör bazında)

*                       HACCP sisteminin uygulanmasında genel bir model kullanılmış mı? Kullanılmış ise hangisi kullanıldı?

Evet / Hayır

Ürünlerin Tanımlanması

Ürün İsimleri

Bütün ürünleri genel isimlerinin bulunduğu bir liste hazırlanmış mı?

Uygun………………

Tamamlanmamış…

Ürün Özellikleri

Ürün güvenliğini sağlayabilmek için kontrol altına alınması gereken ürün özellikleri tanımlanmış mıdır? (Bütün ürünler için)

Uygun……………

Tamamlanmamış…

Gıdanın Tanımlanmış Tüketim Şekli

Bütün ürünlerin tüketim şekli tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış…

Ambalajlama

HACCP sisteminde içinde yer alan ürünlerin ambalajlama şekli etkin olarak tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış…

Raf Ömrü

*                   Bütün ürünlerin belirlenmiş sıcaklık ve nem değerlerinde ne kadar raf ömrünün olduğu tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış…

Tüketim Yeri

Bütün ürünlerin nerelerde satılacağı tanımlanmış mı?

Uygun……………………

Tamamlanmamış…

İhracaat

Bütün ürünlerin ihraç edildiği coğrafi bölgeler tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Etiketleme

Ambalaj veya etiket üzerine yazılan gıdanın tüketimi ile ilgili yazılan uyarı yazıları tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Dağıtım Şekli

Ürünlerin dağıtımında dikkat edilmesi gereken hususlar tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Tehlike Analizleri

Girdiler

Kullanılan bütün hammadde, katkı maddelerinin listesi hazırlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Bu girdilerin taşıdığı tehlikeler tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Tanımlanan bu tehlikeler tarif edicek kadar yeterli ayrıntıda hazırlanmış mı dır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Proses Akım Şemaları

Proses akış şemaları çizlmiş ve bunların yerinde doğrulaması yapılmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Bu akış şemalarının üzerinde tehlikeler gösterilmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Tanımlanan tehlikeler tanımlandığı noktalara özel olarak tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Fabrika Şemaları

Çalışanların işletme içinde hareket ettiği yollar tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Çapraz kirlenmenin olabileceği yerler tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

CCP’lerin Belirlenmesi

Kritik Kontrol Noktaları etkin bir şekilde belirlenmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

CCP’ler HACCP planında gösterilmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler kritik kontrol noktası belirleme formuna kaydedilmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış…………

Operatörler tarafından kontrol edilemeyen tehlikelerin nasıl kontrol edileceği üst yönetim tarafından değerlendirilmiş mi?

Uygun……………………

Tamamlanmamış…………

Kritik Limitler

CCP’ler tarafından kontrol edilen bütün tehlikeler için kritik limitler tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Kritik limitler belirlenirken yasal zorunluluklar ve literatür dikkate alınmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Kritik limitlerin alındığı kaynak dokümante edilmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Kritik limitlerin doğrulanması için yöntemler belirlenmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Gözetim

Her bir CCP için gözetim yöntemleri tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Gözetim prosedürlerinde yapılması gereken tanımlamalar etkin olarak yapılmış mıdır? (Kim, Nasıl, Ne zaman sorularına cevap vermekte midir?)

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Gözetim kayıtları gözetimi yapan personel tarafından etkin olarak doldurulmakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Gözetimi gerçekleştiren elemanlarla gözetim sonuçlarını iyi değerlendirip değerlendiremedikleri açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Düzeltici Faaliyet

Sapmaların ve bunların nasıl düzeltileceğinin yöntemi tanımlanmış mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Düzeltici faaliyet uygun olmayan ürünün değerlendirilmesini de kapsamakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Düzeltici faaliyetler etkin olarak kaydedilmekte midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Düzeltici faaliyetleri başlatan elemanlarla düzeltici faaliyetleri etkin olarak başlatıp başlatmadıkları açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Doğrulama

Her bir CCP için doğrulama yöntemleri belirlenmiş midir? (gözetim dışında)

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Doğrulama HACCP sisteminin etkinliğini ölçmek amacıyla işlemlerin gözden geçirilmesini kapsamakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Doğrulama faaliyetleri etkin olarak kayıtlanmakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Doğruaamayı yapan elemanlarla doğrulama faaliyetlerini etkin olarak yapıp yapmadıkları  açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

İşletme içinde tutulan HACCP kayıtlarının etkin olarak tutulması, onaylanması, gözden geçirilmesi, saklanması, ulaşılabilirliği, gözden geçirilmesi ve imhası için yöntem oluşturulmuş mudur?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

HACCP kayıtlarının saklama süreleri etkin olarak belirlenmiş midir?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

Ürünle ilgili istenilen HACCP kayıtlarının bulunabilmesi için gerekli olan ürün izlenebilirliği yöntemi oluşturulmuş mudur?

Uygun……………………

Tamamlanmamış……….

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu