Gıda Kalite Kontrolünde Elektronik Burunun Kullanımı

ELEKTRONİK BURUN NEDİR?

Elektronik burun yapısında kimyasal sensör dizisi bulunduran ve insan burnunun algılayamadığı seviyelerdeki kokular üzerinde hassas ölçüm yapabilen cihazdır.

Bir kokuyu algılayıp tanımlayabilmenin yanı sıra ölçüm yapılan madde içinde her bir kokudan ne oranda bulunduğunu, aynı zamanda kokuların hangi sınıflara dahil olduğunu belirler.

Elektronik Burun’la ilgili ilk araştırmalar 1970 yılında İngiltere’de Warwick Üniversitesinde başlamıştır.

Bu üniversitede başlayan araştırma ve bir burun taklidi makine icadı çalışmaları tüm dünyada devam etmiş ve Elektronik Burun terimi literatüre ilk olarak 1990’da girmiştir.

İlk prototip sistemler 1993’de, ilk ticari sistemler ise 1994’de piyasaya sürülmüştür.

ELEKTRONİK BURUN TARİHÇESİ

Elektronik Burunlar insan beynindeki algılama yöntemine benzer bir yöntem kullanılarak tasarlanmıştır.

Memeliler bir kokuyu kokladığında nefesle çekilen havayla birlikte burna giren koku molekülleri koku algılayıcıları tarafından tutulmakta ve bağlanmaktadır.

Bu sinyal koklama soğanına iletilmekte ve tanıma işlemi beynin koku merkezinde bir eğitim ile öğrenmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Elektronik Burun’da, koku algılayıcılarının yerini kimyasal sensörler, koklama soğanının yerini yapay sinir ağları almaktadır.

Koku molekülleri muhtelif yöntemlerle kimyasal sensör dizisine gönderilir. Bu alıcılar her biri değişik kokuları algılayacak biçimde tasarlanmıştır.


Bir cevap yazın

Başa dön tuşu