Duyusal Kontrolleri Yapma ( MEGEP )

 • 1. GIDA KALİTESİ VE GIDA KALİTE KONTROLÜ

 • 1.1. Gıda Kalitesi ve Gıda Kalite Kontrolünün Tanımı

 • 1.1.1. Günümüzde Gıda Kontrolünün Daha Fazla Önem Kazanmasının Nedenleri

 • 1.1.2. Gıda Endüstrisinde Kalite Kontrolün Nedenleri

 • 1.1.3. Gıda Kalite Kontrolünün Gerekliliği ve Kapsamı

 • 1.1.4. Gıdalarda Kalite Kontrolün Sınıflandırılması

 • 1.2. Kalite

 • 1.2.1. Kalite Kontrol ve Toplam Kalite Kontrolü

 • 1.2.2. Kalite Kontrol Bölümünün Sorumlulukları ve İşletmeye Sağladığı Yararlar

 • 1.2.3. Kalite Kontrol Zinciri

 • 1.2.4. Kalitenin Tahmini

 • 1.3. Kalite Karakteristikleri

 • 1.3.1. Kantitatif Karakteristikler

 • 1.3.2. Gizli Karakteristikler

 • 1.4. Gıdalarda Renk

 • 1.4.1. Gıdalara Renk Veren Bileşikler

 • 1.4.2. Rengin Tanımı

 • 1.4.3. Rengin Algılanması

 • 1.4.4. Renk Özellikleri

 • 1.4.5. Gıdalarda Objektif Renk Ölçüm Sistemleri

 • 1.4.6. Renk Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar

 • 2. GIDALARDA KİNESTETİK ÖZELLİKLER

 • 2.1. Kinestetik Duyusal Özellikleri Sınıflandırma

 • 2.1.1. Parmak Hissi Dokusal Özellikleri

 • 2.1.2. Ağız Hissi Dokusal Özellikleri

 • 2.1.3. Mekanik Dokusal Özellikleri

 • 2.1.4. Geometrik Dokusal Özellikleri

 • 2.2. Gıdalarda Dokunun Subjektif Olarak Ölçülmesi

 • 2.3. Gıdalarda Dokunun Objektif Olarak Ölçülmesi

 • 2.3.1. Gıdalarda Dokunun Objektif Olarak Ölçülmesinde Kullanılan Kuvvetler

 • 2.4. Viskozite ve Konsistens (Kıvam)

 • 2.4.1. Viskozite ve Konsistensin Belirlenmesinin Yararları

 • 2.4.2. Viskozite ve Konsistensin Ölçümü

 • 2.5. Lezzet (Aroma)

 • 2.5.1. Tat

 • 2.5.2. Koku

 • 2.5.3. Gıdalarda Tat ve Kokunun Objektif Olarak Ölçümü

 • 3. KUSUR

 • 3.1. Kusur ve Tanımı

 • 3.2. Gıda Kusurlarının Sınıflandırılması

 • 3.2.1. Genetik – Fizyolojik Kusurlar

 • 3.2.2. Entomolojik Kusurlar

 • 3.2.3. Patolojik Kusurlar

 • 3.2.4. Mekanik Kusurlar

 • 3.2.5. Ürün Esaslı Olmayan veya Diğer Yabancı Maddeler

 • 3.2.6. İç Kusurlar

 • 3.3. Kusurun Ölçümünde Kullanılan Yöntemler

 • 3.3.1. Görünürlüğü Geliştirme

 • 3.3.2. Kontrol Koşullarını Standardize Etme

 • 3.3.3. Referans Standartlarla Karşılaştırma

 • 3.3.4. Sayım ve Ölçümle Belirleme

 • 3.4. Kusurlu Gıdanın Giderilmesi

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu