Çölyak Hastalığı ( Selda SAZAK )

ÇÖLYAK HASTALIĞI

SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN

EKMEK YEMEDEN!!! Makarna Pasta yemeden ömür DİĞER İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMAK???

Çölyak Hastalığı Buğday, arpa, çavdar, yulaf tüketilmesi ile… İmmün bir olay.. GÜNÜMÜZDE İNSANOĞLUNUN EN SIK GÖRÜLEN GENETİK HASTALIĞI YAŞAM BOYU DEVAM EDEN TEK GIDA ALERJİSİDİR…

Gluten intoleransı Çölyak hastalığı, tahıllarda bulunan genelde gluten in bulunduğu bazı protein zincirlerine karşı oluşan kronik bir reaksiyondur. reaksiyondur. Bu reaksiyon ince bağırsakta villüslerin destrüksiyonuna neden olur ve bunun sonunda malabsorbsiyon ortaya çıkar.

ÇH hastalığı yaşamın herhangi bir döneminde gelişebilir!!! GLUTEN Çölyak hastalığı Otoimmünite Çevresel fak

Çölyak hastalığında ailesel katkının olduğuna dair bir kısım deliller mevcuttur. Çölyak hastalığı tanısı konan kişilerin birinci derece akrabalarında % 5-10 oranında çölyak gelişebilir. Hastalık her iki cinsiyeti de etkileyebilir ve herhangi bir yaşta başlayabilir; mesela, kişinin bebekliğinde (tahılları ilk kez mesela, alıyor olabilir) Bunun yanında çölyak çocukluk hastalığı değildir. yaşamın herhangi bir evresinde ortaya çıkabilir.

Çölyak hastalığı “Glutein” proteinine karşı vücudun geliştirdiği tepkiden dolayı oluşur. Glutein proteini arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunur. Çölyak yulaf gibi tahıllarda bulunur. Çölyak hastalığı da bu tahılların alınmasıyla hastalığı da bu tahılların alınmasıyla gelişir. İnce bağırsaklarda ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle bağırsak duvarları düzleşir ve besin emilimini tam anlamıyla düzleşir ve besin emilimini tam anlamıyla yapamaz. Normalde bağırsak duvarları bir yapamaz. Normalde bağırsak duvarları bir havlunun yüzeyi gibi pütürlüdür. Bu pütürler sayesinde ince bağırsak pütürler sayesinde ince bağırsak sindirilmiş besinleri emerek kana karıştırır.

Çölyak hastalığı ve belirtileri

Çölyak hastalığı ve belirtileri. Karın şişliği ve gelişim bozuklukları. Karın şişliği ve gelişim bozuklukları . Kaslarda güçsüzlüğe bağlı olarak titreyen. Kaslarda güçsüzlüğe bağlı olarak titreyen eller ve kollar, ciltte solma, eller ve kollar, ciltte solma, dışkıda parlak ve yağlı görünüm, dışkıda parlak ve yağlı görünüm, kusma ve vücudun şişmesi ile birlikte kusma ve vücudun şişmesi ile birlikte görülen iştahsızlık, bir kişide çölyak görülen iştahsızlık, bir kişide çölyak hastalığından şüphelenilmesi için yeterlidir hastalığından şüphelenilmesi için yeterlidir

Diğer belirtileri ise; Diğer belirtileri ise; 

Dişrenk değişikliği „ Kas krampları „ Dişrenk değişikliği „ Kas krampları veya emaye kaybı veya emaye kaybı „ Osteoporoz „ Osteoporoz „ Bacaklarda uyuşma „ Bacaklarda uyuşma karıncalanma karıncalanma „ Yetmezliği „ Yetmezliği bebeklerde büyüme bebeklerde büyüme geriliği geriliği „ Pale ağız, aftöz ülser „ Pale ağız, aftöz ülser adı verilen yaralar adı verilen yaralar „ Gecikmeli büyüme „ Gecikmeli büyüme

Çölyak hastalığı nedeniyle pütürlü yapısını ƒÇölyak hastalığı nedeniyle pütürlü yapısını kaybeden ince bağırsak hızla düzleşir ve kaybeden ince bağırsak hızla düzleşir ve insanda hastalık etkileri görülmeye başlar. insanda hastalık etkileri görülmeye başlar.

GLUTENSİZ DİYET’e uyum ve „ GLUTENSİZ DİYET’e uyum ve yakınmaların azalması yakınmaların azalması „SEROLOJİK TETKİKLERİN „SEROLOJİK TETKİKLERİN NEGATİFLEŞMESİ TANIYI NEGATİFLEŞMESİ TANIYI KESİNLEŞTİRİR… KESİNLEŞTİRİR…

ÇÖLYAK ÇÖLYAK hASTalıĞI hASTalıĞI SAdECE SAdECE ÇoCUkluk ÇoCUkluk Hastalığı DEĞİLDİR…… Hastalığı DEĞİLDİR……

Amerikan „Amerikan pediatri pediatri akademisi 2005: akademisi 2005: ÇH şu an için tek ÇH şu an için tek tedavisinin tedavisinin GLUTENSİZ GLUTENSİZ DİYET DİYET olduğunu…. olduğunu….

KİLOGRAMINDA 20 mg az GlUTen içeren „ KİLOGRAMINDA 20 mg az GlUTen içeren gıdalar gıdalar GLUT nSİ GL E Z olarak kabul UT nSİ E Z olarak kabul edilmektedir::: edilmektedir:::

Çölyak hastalığının tek tedavisi Çölyak hastalığının tek tedavisi ÖMÜR BOYU GLUTENSİZ ÖMÜR BOYU GLUTENSİZ DİYET UYGULANMASIDIR… DİYET UYGULANMASIDIR… Bir kereden bir şey olmaz Bir kereden bir şey olmaz ÇÖLYAK için geçersiz??? ÇÖLYAK için geçersiz???

GLUTENSİZ DİYET-I GLUTENSİZ DİYET-I „!!!!!Biyopsi yapılmadan ASLA „!!!!!Biyopsi yapılmadan ASLA GLUTENSİZ diyete GLUTENSİZ diyete başlanmamalıdır. başlanmamalıdır. „Buğday, arpa ve çavdar „Buğday, arpa ve çavdar yulaf’a göre prolaminden yulaf’a göre prolaminden zengin .. zengin ..

GLUTENSİZ DİYET GLUTENSİZ DİYET „Glutensiz diyete başlandıktan iki „Glutensiz diyete başlandıktan iki hafta içinde %70 hastada hafta içinde %70 hastada belirtiler… belirtiler… „6 ay içinde serolojik testler „6 ay içinde serolojik testler düzelmesi diyete uyumu ve düzelmesi diyete uyumu ve düzelmeyi gösterir…. düzelmeyi gösterir…. „Histolojik düzelme tam olarak 6 „Histolojik düzelme tam olarak 6 ayda olur…. ayda olur….

Diyete uyumsuzluk Diyete uyumsuzluk ÖZEFAGUS, MİDE, İNTESTİNAL LENFOMA RİSKİ ÖZEFAGUS, MİDE, İNTESTİNAL LENFOMA RİSKİ 10-15 KAT artmaktadır ???? 10-15 KAT artmaktadır ???? OTOİMMÜN TİROİDİT, HEPATİT, DİABET !!!! OTOİMMÜN TİROİDİT, HEPATİT, DİABET !!!!

Çölyak yaşam biçimidir.. ÖNCE Çölyak yaşam biçimidir.. ÖNCE hastalığı kabullenmeyiş…. hastalığı kabullenmeyiş…. „ ÇH;etiket okuma „ ÇH;etiket okuma „ Hastanın yakınları yanında sınıf arkadaşları, „ Hastanın yakınları yanında sınıf arkadaşları, öğretmenleri… (Okulda kaçakları önlenmeli) öğretmenleri… (Okulda kaçakları önlenmeli) „ Restoranda yemek pişirenler ve garsonlar hangi „ Restoranda yemek pişirenler ve garsonlar hangi gıdalar içinde koruyucu olarak gluten gıdalar içinde koruyucu olarak gluten bulunduğu… bulunduğu… „ Rafta satılan ürünlerin GLUTEN içerip- „ Rafta satılan ürünlerin GLUTEN içerip- içermediğinin ürün sorumluları…. içermediğinin ürün sorumluları….

Glutensiz ürünlere;

Glutensiz ürünlere; „ Daha kolay „ Daha kolay „ Daha ucuz „ Daha ucuz „ Ürünlerin etiketlendirilmesi „ Ürünlerin etiketlendirilmesi „ Kamu oyunda hastalığın önemini „ Kamu oyunda hastalığın önemini vurgulamak vurgulamak „ Hastaların birbirleriyle tanışmaları için „ Hastaların birbirleriyle tanışmaları için ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ KURMAK ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ KURMAK GEREKLİDİR????

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/Colyak.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu