Dersler

1st Law of Thermodynamics Heat Transfer

www.foodelphi.com

1st Law of Thermodynamics Heat Transfer Lecture 6 October 14, 2009 Review GOES:  Geostationary Operational Environmental Satellite Maintain constant altitude (~36,000 km) over a single point, always over the equator   Imagery …

Daha Fazlası »

Anaerob Bakteriler ( Prof.Dr. Zeynep SÜMER )

www.foodelphi.com

nANAEROB BAKTERİLER nProf.Dr.Zeynep SÜMER nOksijen varlığında katı ortamda üreyemeyen bakterilere olarak tanımlanır nAnaeroblar son elektron alıcısı olarak O2’yi kullanamazlar nFakültatif anaeroblar: son elektron alıcısı olarak O2’yi kullanabilirken, organik bileşiklerden de fermentatif yolla enerji elde edebilirler. nAerotoleran olanlarda süperoksit dismutaz …

Daha Fazlası »

Acids Bases and Salts

www.foodelphi.com

Acids Bases and Salts Electrolytes are compounds that ionize in water to produce aqueous solutions that conduct an electric current. Nonelectrolytes are substances that do not ionize, remain as molecules, …

Daha Fazlası »

Cane Sugar

www.foodelphi.com

CANE SUGAR RAW MATERIAL The sugar requirements of the world are supplied from 2 main sources . The sugar cane is one of them. Climatically sugar cane is a tropical …

Daha Fazlası »

Acılık Tayini ( Tahin )

www.foodelphi.com

1.      AMAÇ ve KAPSAM Tahin yağında acılaşma olup olmadığını tespit etmek. 2.       PRENSİP Kreiss yöntemi ile kalitatif olarak acılığın tespitidir. Bir organik çözücü ile ekstrakte edilen yağdaki , bozunma ürünlerinin asitli ortamda fluoroglusin çözeltisi ile …

Daha Fazlası »