Endüstriyel Stokiyometri

Rose Oil

www.foodelphi.com

Rose oil Rose oil, meaning either rose otto or rose absolute, is the essential oil extracted from the petals of various types of rose. Rose ottos are extracted through steam …

Daha Fazlası »

Spektroskopik Analiz Yöntemleri

www.foodelphi.com

SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Temel ilkeler Spektroskopik yöntemler Ultraviyole-görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi Floresans ve fosforesans spektroskopisi Atomik absorpsiyon spektroskopisi Atomik emisyon ve atomik floresans spektroskopisi İnfrared (IR)spektroskopisi Nükleer manyetik rezonans (NMR) …

Daha Fazlası »

Intro to Stoichiometry

www.foodelphi.com

What is stoichiometry? Stoichiometry is the calculation of quantitative (measurable) relationships of the reactants and products in a balanced chemical reaction (chemicals). …

Daha Fazlası »

Rate laws and Stoichiometry

www.foodelphi.com

● Homojen reaksiyon Sadece tek faz içerir. ● Heterojen reaksiyon Birden fazla faz içerir.(Reaksiyon genel olarak iki fazın arayüzeyinde veya yakınında olur.) Tersinir (Reversible) reaksiyon reaktantların veya ürünlerin konsantrasyonlarının onların denge konsantrasyonlarına …

Daha Fazlası »