Endüstriyel Stokiyometri

 • www.foodelphi.com

  Writing Material Balances with Presence of A Chemical Reaction ( Prof.Dr. Sevim KAYA )

  Chapter 3. WRITING MATERIAL BALANCES WITH PRESENCE OF A CHEMICAL REACTION In the material balances writing for the reactive systems we need to know which chemical reactions occurred and what the stoichiometric ratio between the reactants and products is. In the steps of M.B. we need to write all possible reactions after choosing basis, and equilibrating the equation. SO we need to refresh our basic reaction knowledge: Stoichiometry: When chemical reactions occur, in contrast with physical changes of material such as evaporation or dissolution, you want to be able to…

 • www.foodelphi.com

  Temel Hesaplama Teknikleri Arasınavı Soruları ( 2000 – 2001 Güz )

  TEMEL HESAPLAMA TEKNİKLERİ 2000-2001 Güz yarıyılı Arasınavı (Açık Kitap ve Not) Sınav Süresi : 100 dakika 29.11.2000 No                  : Adı Soyadı   : (10) 1. % 80 nem içeren bir gıda maddesi % 90 kuru madde içeiğine kadar kurutulacaktır. Bu işlem sonunda başlangıçtaki suyun uçurulma yüzdesi nedir ? (30) 2. % 60 nem içeren hamurdan yapılan ekmek pişme sırasında ağırlığının 1/3’ünü kaybetmektedir. % 50 kar eden bir ekmek fabrikası 280 g ekmeği 100,000 TL’sına sattığına göre 1 kg hamurun maliyeti nedir ? (30) 3. Bileşiminde % 80 C ve % 20…

 • www.foodelphi.com

  Kütle Denkliği

  KÜTLE DENKLİĞİ Kütle denkliği, kütlenin korunumu yasasının bir gereğidir. Giren madde – Çıkan madde = Biriken madde ( inlet-outlet= accumulation) Madde denkliğini yaparken aşağıda verilen sıranın izlenmesi gerekir: Probleme göre bütün girdi ve çıktı akımlarının kütlesinin ve komposizyonunun bilinen data olarak toplanması, Bir blok diagram çizip üzerinde girdi ve çıktının belirtilmesi ve sistemin sınırlarının çizilmesi, Bütün verilen dataları blok diagram üzerine yerleştirmek, hesaplama için temel bir miktar seçmek, Seçilen esasa göre madde denkliği yapmak. Örnek1; Dilim patatesler (nem içeriği %75) paralel akımlı bir kurutucuda kurutulacaktır. Kurutucuya giren havanın nem içeriği…

 • www.foodelphi.com

  Chapter 1 – Units and Dimensions

  Dimensions: Dimensions are the basic concepts of measurement. Ex; such as length, time, T, P, etc. Units: Units are means of expressing the dimensions.        Dimensions à Force    Length         Time                   Units à N          m, ft, cm,     h, min, s, Basic Units: Units dimensionally independent, used for only one dimension. Ex; kg for mass, s for time, Derived Units: Derived units are combination of various dimensions.             Ex; in SI; Pressure: kg/m.s2   Pa(Pascal)             density: kg/m3, heat capacity: Btu/1bm   ºF System B.E A.E cgs M.K.S. S.I. Length foot foot cm…

 • www.foodelphi.com

  Material and Mass Balances – Elementary Concepts ( Video – R. Paul Singh )

  Material and Mass Balances – Elementary Concepts  Source: http://rpaulsingh.com/learning/videos/balance_material.html

 • www.foodelphi.com

  Material and Energy Balance

  Material quantities, as they  pass  through  processing  operations,  can  be described by material balances. Such balances are statements on the conservation of mass. Similarly, energy  quantities can be described by energy  balances, which  are  statements on the conservation of energy. If there is no accumulation, what goes into a process must come out. This is true for batch operation. It is equally true for continuous operation over any chosen time interval. Material and energy balances are very important in an industry. Material balances are fundamental  to  the  control  of  processing,…

 • www.foodelphi.com

  Mass Balance ( Paul ASHALL )

  Mass Balance The accounting of all mass in a chemical/pharmaceutical process is referred to as a mass (or material) balance. Uses ‘day to day’ operation of process for monitoring operating efficiency Making calculations for design and development of a process i.e. quantities required, sizing equipment, number of items of equipment Simple example – batch mixing process 200 kg of a 40% w/w methanol/water solution is mixed with 100 kg of a 70% w/w methanol/water solution in a batch mixer unit. What is the final quantity and composition? continued Total initial…

 • www.foodelphi.com

  Malzeme ve Enerji Denklikleri Ders Notu ( Dr. Atilla EVCİN )

  • Stokiyometrik Hesaplamalar; • Madde Denkliği Hesaplamaları; • Isı Denkliği; • Reaksiyon Çeşitleri; • Termokimyasal Prensiplerin Uygulaması; • Seçilmiş Proseslerde Madde ve Isı Denklikleri Uygulamaları. 1. Organik Kimya • Temel bilimlerden biri olan kimya, genel • Organik , karbon içeren anlamda madde, maddenin değişimi ve madde- • Organik , karbon içeren maddeler üzerine maddeler üzerine enerji ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. çalışmalardır. çalışmalardır. • Daha özel bir tanım yapılacaksa; “kimya, • Organik Kimya ise karbon • Organik Kimya ise karbon kimyasal reaksiyon denilen madde değişimlerini bileşiklerinin adlandırılması, bileşiklerinin adlandırılması, konu almaktadır”,…

Başa dön tuşu