Besin Zehirlenmeleri

BESİN ZEHİRLENMELERİ

BESİN ZEHİRLENMELERİ-I

Besinler; enterik ateş (tifo, paratifo), bruselloz ve kolera gibi bir çok ve/veya gastrointestinal sistem (GİS) infeksiyonlarının bulaşında temel yolu oluştururlar

BESİN ZEHİRLENMELERİ-II

Besin zehirlenmeleri (BZ) tanımı içerisinde tüm infeksiyöz ya da non-infeksiyöz nedenlerle oluşan hastalıklar

Mikroorganizma ya da toksinlerin bulaştığı besinlerin yenmesi – içilmesi ile gelişen ve çoğunlukla GİS semptomları ile seyreden hastalıklar

Ayrıca mantar, deniz ürünleri ve ağır metal zehirlenmeleri yer almaktadır

Bakteriyel nedenler, tüm besin zehirlenmelerinin % 60 – 90’ından sorumludur.

BESİN ZEHİRLENMELERİ – III

Ülkeden ülkeye, yöreden yöreye büyük değişiklikler göstermekle birlikte, özellikle yaz aylarında infeksiyon hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir miktarını oluşturan,  çoğu zaman önemsenmeyen ve bu nedenle de bildirilmediği için toplumlardaki gerçek insidansı bilinemeyen hastalıklardır

Besin zehirlenmeleri kısa inkübasyon süreli (en çok 2-3 gün) hastalıklardır.

ETYOLOJİ

Ülkemiz gerçekleri göz önünde bulundurarak besin zehirlenmelerini iki farklı yaklaşımla sınıflayabiliriz
A. Gelişim mekanizmalarına göre besin zehirlenmeleri :
1. Mikroorganizma toksini bulaşmış besinlerin yenmesi ile gelişenler

Staphylococcus aureus B.Z.

Bacillus cereus (emetik formda) B.Z.

Clostridium botulinum B.Z.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu