Etiket Arşivleri: ETYOLOJİ

Besin Zehirlenmeleri

BESİN ZEHİRLENMELERİ

BESİN ZEHİRLENMELERİ-I

Besinler; enterik ateş (tifo, paratifo), bruselloz ve kolera gibi bir çok ve/veya gastrointestinal sistem (GİS) infeksiyonlarının bulaşında temel yolu oluştururlar

BESİN ZEHİRLENMELERİ-II

Besin zehirlenmeleri (BZ) tanımı içerisinde tüm infeksiyöz ya da non-infeksiyöz nedenlerle oluşan hastalıklar
Mikroorganizma ya da toksinlerin bulaştığı besinlerin yenmesi – içilmesi ile gelişen ve çoğunlukla GİS semptomları ile seyreden hastalıklar
Ayrıca mantar, deniz ürünleri ve ağır metal zehirlenmeleri yer almaktadır
Bakteriyel nedenler, tüm besin zehirlenmelerinin % 60 – 90’ından sorumludur.

BESİN ZEHİRLENMELERİ – III

Ülkeden ülkeye, yöreden yöreye büyük değişiklikler göstermekle birlikte,
özellikle yaz aylarında infeksiyon hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir miktarını oluşturan,  çoğu zaman önemsenmeyen ve bu nedenle de bildirilmediği için toplumlardaki gerçek insidansı bilinemeyen hastalıklardır
Besin zehirlenmeleri kısa inkübasyon süreli (en çok 2-3 gün) hastalıklardır.

ETYOLOJİ
 Ülkemiz gerçekleri göz önünde bulundurarak besin zehirlenmelerini iki farklı yaklaşımla sınıflayabiliriz
A. Gelişim mekanizmalarına göre besin zehirlenmeleri :
1. Mikroorganizma toksini bulaşmış besinlerin yenmesi ile gelişenler
 Staphylococcus aureus B.Z.
 Bacillus cereus (emetik formda) B.Z.
 Clostridium botulinum B.Z.