Etiket Arşivleri: Sosis

Fermente Sausage’ların Aroma Kimyası

Fermente Sausage’ların Aroma Kimyası

Genel olarak…

Lezzet kompleks bir duyusal fenomendir.

Tadı kokuyu ve de tekstürü içine alır.

Fermente sausagelarda markaya göre değişen ve de kurutma ile fermantasyon süreçlerindeki kimyasal değişiklikler ve içerikten türeyen aroma mevcuttur.

!!! Ürünün lezzeti kuru sosislerdeki dumanlamadan, tuzlamadan, nitrat nitrit ve onların dekompozisyon ürünlerinden, baharatlardan, çeşitli bakteriyel fermentlerden ve de etin içerdiği enzimlerden oldukça etkilenir.

Bakteriyel fermentlerden ve de etin enzimlerinden etkilenen lezzet oluşumu fermente edici lezzet oluşumu olarak tanımlanmıştır.

Öncelikle protein, yağların ve de karbonhidratların hidrolizini içerir. Yağ hidrolizinin zamanlamasının karbonil içeren bileşiklerin birikmesine ve bakterilerin kimyasal değişiklikler üretmedeki rollerinin önemine pek çok araştırmacı tarafından değinilmiştir.

Bu yağ bozulması sürecinin farklı yanlarının niceliksel ve niteliksel detayları üzerine daha fazla bilgi edinilmiş ve mikrobiyel ve endojen et enzimlerinin göreceli olarak önemine dair daha fazla şey öğrenilmiştir.

Glikoliz:

Sosis yapımında kullanılan ham et %0,9 a kadar laktik asit ve daha az oranlarda(<0,1%) glikoz ve fosforlanmış glikolitik ara ürünler içerir.

Glikoz ve belki bazı fosforlanmış ara maddeler, ek olarak bileşen olarak eklenmiş karbonhidratlar etin endojen florası, ya da starter kültürler tarafından büyüme için gerekli enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu durumun yarattığı ana sonuç laktik asit bakterilerini fermente edici metabolizmaları yüzünden daha fazla laktik asit birikimidir.

Üretilen laktatın miktarı, mevcut ya da eklenen karbonhidrat miktarına göre değişir. Bu yüzden kısaca karbonhidrata göre değişkendir. Laktat ayrıca amino asit metabolizmasından da üretilebilir.

Mikrobiyel kökenli olduğuna inanılan asetik asit fermente sausage’larda önemli miktarında gözlemlenen başka bir asit türüdür.

Kaynakları ne olursa olsun laktat ve asetatın asit aroması ve fermente sausage tadında ana belirleyiciler oldukları
belirtilmektedir.

Laktadın pH’ın azaltılmasındaki kilit rolü vasıtasıyla bu
doğrudan etkisinin yanı sıra protein çözünürlüğündeki etkisi, sausage’ların tekstürel özelliklerinin (ki bu özellikler genel tadın ana belirleyicilerinden biridir) gelişiminde önemli rol oynadıkları düşünülmektedir.

pH’ın amino asit karboksil grupların iyonizasyonu üzerindeki etkisi ve bunun aroma üzerindeki belirleyiciliği unutulmamalıdır. Tabloda daha önce belirttiğim bütanik ve pentanoik asitlerin karakteristik kokuları ve düşük eşikleri vardır.

Sucuk, Sosis ve Salam Üretim Teknolojisi

ET ÜRÜNLERi

Soğutma ve dondurma gibi fiziksel temel işlemler uygulanarak dayanıklılığı arttırılmış taze etler dışında, herhangi bir teknolojik işlemden geçirilerek yeni tat, koku, yapı ve dış görünüş kazandırılmış, dayanıklılığı arttırılmış ürüne et ürünü denilmektedir.

GELENEKSEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ

SUCUK TEKNOLOJİSİ

Sucuk, olgunlaştırılmış taze etlerin önce kıyma haline getirildikten sonra tuz ve diğer katkı maddeleri ile karıştırılıp, bağırsağa doldurulduktan sonra doğal
koşullarda kurutulup olgunlaştırılmasıyla elde edilen geleneksel bir çiğ üründür.

Sucuk üretimi et ürünleri üretim teknikleri içerisinde en kritik ve zor olanlarından birisidir.. Üretim oldukça teknolojik bilgi birikimi, uygun işletme şartları ve tecrübe gerektirmektedir.

Hammadde Seçimi ve Hazırlanması

Sucuk üretiminde uygun hammadde seçimi, ürün kalitesi üzerinde en etkili etmenlerden birisidir. Sucuk üretiminde kullanılacak etler değersiz et artıkları olmayıp özel olarak beslenerek semirtilmiş fazla yaşlı olmayan kasaplık hayvan etleri (sığır, manda, koyun, keçi, deve) olmalıdır.

Ayrıca sucuk yapılacak et sağlıklı hayvanlardan elde edilmelidir. Hayvanlar kesimden önce yorulmamış, koşturulmamış, huzursuz edilmemiş, terleyip bunalmamış, susuz ve aç bırakılmamış olmalıdır. Aksi halde sucuğun olgunlaşmasına olumsuz etki yapar.

Sucuk yapımında dinlenmiş, olgunlaşmış, pH değeri mümkün olduğu kadar düşük (pH 5.4-5.8) etler tercih edilmelidir.

Sucuk üretiminde manda ve malak eti tercih edilmektedir. Sığır ve dana etinin pH’sı manda ve malak etine göre daha yüksek olmasından dolayı olgunlaştırma sırasında bazı problemlere neden olmaktadır.

Hazırlanacak sucuk hamuruna etin toplam yağ miktarına göre %10-20 arası yağ katılmaktadır.

Sucuk üretiminde, sığır , koyun et yağları ve kuyruk yağı gibi yağlar kullanılmaktadır. Kullanılacak kuyruk ve et yağları, önceden el ayası büyüklüğünde doğranıp, hızla soğutulup, oksijen geçirmeyen ambalajlar içerisinde -18°C ile -30°C’lerde dondurulup depolanmalıdır.

Sucuk Hamurunun Hazırlanması

Sucuk hamurunun hazırlanmasında kaslar kuşbaşı halinde doğranarak paslanmaz çelikten yapılmış teknelerde toplanırlar. Üzerine yeterli oranda katkı maddeleri ilave edilerek karıştırma makinasında iyice karıştırılır. Bu karıştırmaya katkı maddelerinin homojen olarak dağıtılmalarına dek devam edilir. Bu hali ile soğuk depoda (2-4°C) 12-24 saat bekletilir.

24 saat sonra yine kuşbaşı halde doğranmış ve ayrılmış yağlar, kuşbaşı ete katılarak, iyice karıştırılarak kıyma makinasından çekilir.

Kıyma makinasından çıkan sucuk kıyması özel karıştırma ve yoğurma makinalarında homojen kitle haline getirilerek doldurulmaya hazırlanır.

Ancak homojen hale getirilen sucuk hamurunun ısı derecesi mümkün olduğu kadar +2°C’nin altında olmalı ve en fazla +4°C’yi geçmemelidir.


Et ve Ürünleri ( MEGEP )

1. ET VE ÇEŞİTLERi

1.1. Et

1.2. Tanımlar

1.3. Etin Beslenmedeki Yeri ve Önemi

1.3.1. Etin Yapısı

1.3.2. Et Çeşitleri (Eti İçin Yetiştirilen Hayvanlar)

1.4. Et Üretimi ve Kontrolü

1.5. Etlerin Muayenesi

1.6. Etlerin Damgalanması

1.7. Gıda Değeri Düşük Etler

1.8. Kesim Atıkları Kontrolü

1.9. Sakatat Kontrolü

1.10. Hayvansal Yağların Kontrolü

1.11. İmha Edilmesi Gereken Etler (El Konulacak Etler)

1.12. Et Ürünlerinin Özellikleri

1.13. Et ve Et Ürünlerinden İnsanlara Geçen Hastalıklar

2. ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

2.1. Et Muhafaza Yöntemleri

2.1.1. Kurutma ile Muhafaza

2.1.2. Tuz ile Muhafaza

2.1.3. Sirke ile Muhafaza

2.1.4. Tütsüleme (Dumanlama) ile Muhafaza

2.1.5. Antibiyotik ile Muhafaza

2.1.6. Antiseptikler ile Muhafaza

2.1.7. Radyasyon ile Muhafaza

2.1.8. Kavurarak Muhafaza

2.1.9. Konserve İşlemi ile Muhafaza

2.1.10. Soğukta Muhafaza

2.1.11. Dondurarak Muhafaza

2.2. Et Ürünlerinin Çeşitleri ve Özellikleri

2.2.1. Pastırma

2.2.2. Sosis

2.2.3. Salam

2.2.4. Kavurma

2.2.5. Sucuk

2.2.6. Kıyma

3. ET VE ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARI

3.1. Tesislerin Genel Özellikleri

3.2. Kombina veya Tesislerde Bulundurulması Gereken Asgari Özel Şartlar

3.2.1. Mezbahalarda Gerekli Özel Şartlar

3.2.2. Et Parçalama ve Paketletme Tesislerinde Gerekli Özel Şartlar

3.2.3. Soğuk Depolarda Gerekli Özel Şartlar

3.2.4. Mamul Madde Üretim Bölümlerinde Gerekli Özel Şartlar

3.2.5. Personel, Bina ve Ekipman ile İlgili Hususlar

3.2.6. Kesim ve Deri Yüzme ile İlgili Hususlar

3.2.7. Etin Parçalanması ile İlgili Hususlar

3.2.8. Ambalajlama ve Paketleme ile İlgili Hususlar

3.2.9. Soğutma ve Soğuk Muhafaza ile ilgili Hususlar

3.2.10. Sevk Yeri ve Nakiller ile İlgili Hususlar

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Et%20Ve%20%C3%9Cr%C3%BCnleri.pdf

Sausage

SAUSAGE

Sausage is any meat that has been comminuted and seasoned. Comminuted means diced, ground, chopped, emulsified or otherwise reduced to minute particles by mechanical means.

A simple definition of sausage would be ‘the coarse or finely comminuted meat product prepared from one or more kind of meat or meat by-products, containing various amounts of water, seasoned and frequently cured.’ In simplest terms, sausage is ground meat that has been salted for preservation and seasoned to taste. Sausage is one of the oldest forms of charcuterie, and is made almost all over the world in some form or the other. Many sausage recipes and concepts have brought fame to cities and their people. Frankfurters from Frankfurt in Germany, Weiner from Vienna in Austria and Bologna from the town of Bologna in Italy. are all very famous. There are over 1200 known varieties world wide

Sausage consists of two parts:

 • the casing

 • the filling

THE CASING

Casings are of vital importance in sausage making. Their primary function is that of a holder for the meat mixture. They also have a major effect on the mouth feel (if edible) and appearance. The variety of casings available is broad.

These include: natural, collagen, fibrous cellulose and protein lined fibrous cellulose.  Some casings are edible and are meant to be eaten with the sausage. Other casings are non edible and are peeled away before eating.

NATURAL CASINGS:

These are made from the intestines of animals such as hogs, pigs, wild boar, cattle and sheep. The intestine is a very long organ and is ideal for a casing of the sausage. The intestines are flushed clean, especially from the inside and soaked in a solution of KMNO4 for a period of 2 hours at 10°C. Sinews, blood vessels and fat clinging to the insides of the casing must be removed. Natural casings should not be over handled as the may puncture. They should be refrigerated at all times. Natural casings are available in Australia, New Zealand, and South America where cattle are reared on a very large scale. Casings are a by-product of the meat industry that is what these countries specialize in.

Use of natural casings is considered by many professional sausage makers to have many advantages:

 • They are semi porous and permit deeper smoke penetration.

 • Natural casings absorb flavors and release fats better

 • Generally, they hold their shape better and do not burst during cooking.

 • Natural casings are edible and need not be peeled before eating.

 • They have a natural color and have a better appearance.

Hogs casings are the most commonly used. Sheep casings are the highest quality available. Beef casings are also popular. Almost all casings are salted before they are packed. Natural casings need to be protected from extreme variations in temperature. The ideal storage temperature is 40-45°F

COLLAGEN CASINGS:

These are edible and are not synthetic casings. They are made from the hide of cattle. Collagen is obtained from the corium layer that is situated just under the skin of the animal. The fat, flesh and hair are removed from the hide and it is spit into two layers by special equipment. The hair side of the hide is used in the leather industry. The flesh side (corium) is used to make collagen casings. The material is first ground, and then swelled in an acidic medium. It is then sieved, filtered and finally extruded into casings.

The advantages of collagen casings are that they can be manufactured in the sizes that you require, both diameter and length. Their consistent diameter means that they are uniform and aid portion control. They are also stronger and are preferred while using machines in the commercial manufacture of sausages. They are ideal for smoking of sausages and require no special pre preparation and storage. Moreover, they are clean and sanitary.

FIBROUS CELLULOSE CASINGS

These are by – products of the food processing industry. Cellulose and fiber is extracted from the husk, skin, peels, pips and seeds of the fruit and vegetables during the processing stage. These are processed further to make casings. These types of casings are also referred to as peel-able cellulose. The fiber adds to the strength of the casing and enables them to handle high temperatures.

PROTEIN LINED FIBROUS CELLULOSE CASINGS

A protein lining is often added to the inside of the above type of casing. These casings are ideal for the dried sausages. The protein lining causes the casing to shrink as the meat is cooked or dried so that it retains the shape of the sausage. Used mainly for dry or semi-dry sausages, they come in a red color (salami) or clear. They need to be soaked in water before stuffing, as the protein tends to stiffen during storage. Sometimes, the casing needs to be soaked in vinegar or even liquid smoke. This makes it easier to peel off the casing when the finished product is sliced.

Besides these, there a some other types of casings that are also used in the sausage making industry. Plastic casings have recently become popular. They are cheaper, stronger and uniform in size. However, they need to be removed before the product is served. Caul fat, a membrane like lining of the stomach, is also used as a casing to make the flat sausages, crepinette. The membrane is networked like a spider web, with streaks of fat. Caul fat is ideal to wrap items of uneven sizes like the loukanika (patty like Greek sausage) and the crepinette.

THE FILLING

The filling of the sausage is made up of two parts:

–   The meat component

 • the non meat component

Meat Component:

A variety of meats are used in the sausage making industry. Each type provides a particular flavor, texture and color in the product.

Lean meats make up the largest proportion of the meat component providing the dominant character of the product. The color, flavor, texture and appearance of the product are determined by these meats. Pork is by far the most common and popular meat used in sausage making.  Beef is also becoming popular of late, because of its excellent binding properties as well as its deep red color. Veal, lamb and poultry are also being used in certain products of late.

Pork fat adds to the taste, flavor and the texture of the forcemeat.   Jowl fat is the most commonly used product in charcuterie. It is obtained from the cheek of the animal.  Normally, not more than 30% of the forcemeat is fat.

Variety meats are the offal of the carcass and can be added into the forcemeat in the production of sausage.  Variety meats used include heart, kidney, tripe, liver and tongue. These meats have a low binding power and if a lot of them are added into the forcemeat, you would require additional binders in the mixture.

NON MEAT COMPONENT:

Non meat ingredients are food item, which are added to the filling before stuffing. They enhance the flavor and the color, slow or prevent bacteria growth, act as a preservative and increase the volume and bulk of the mixture.  There are six types of these additives: water, curing agents, curing accelerators, sensory enhancers, stability enhancers, and extenders and binders.

WATER is usually added to the sausage mixture during the blending stage. It improved the mixing and helps to extract the proteins from the meat. It is used in all sausage mixtures.

CURING AGENTS are necessary to inhibit the growth of bacteria (especially clostridium botulinum – an anaerobic bacteria which can cause death) and improve the shelf life. They also help to improve, fix and retain the color of the forcemeat. The two common curing agents are sodium nitrate and nitrite. Nitrite is used in cured, cooked or smoked products. Nitrate is used in dried sausages.

CURING ACCELERATORS such as ascorbic acid, sodium erythorbate and citric acid are used in cured, cooked and fermented products. As their name suggests, they speed up the curing process.

SENSORY ENHANCERS are a variety of items that are used to enhance the flavor, smell, color, feel and mouthfeel.

Salt is used in all sausage products for the enhancement of flavor and as an aid in the extraction of protein from the meats.

Sweeteners (both nutritive and non-nutritive) are often added to the forcemeat. Non nutritive sweeteners such as saccharin and sorbitol add sweetness and aid in peeling. Nutritive sweeteners such as cane or beet sugar, dextrose and corn syrup are also used.

Flavorings for sausage include spices, plant, vegetable and milk protein, yeast extract and even mustard flour. These add flavor, taste, increase the volume and act as binders. Colorings for sausage meat can be natural as well as artificial. Artificial colors are used a lot in sausage production. Chefs do not recommend these. Natural colors can be obtained from red peppers, saffron, turmeric and caramel. These will add not only color but also flavor. The use of natural colors is recommended wherever possible.

Smoke, both natural and liquid smoke contribute to the taste and flavor of the product. Use of too much liquid smoke will tend to make he product bitter. Liquid smoke also tends to fade on storage.

Flavor enhancers are products, which bring out the flavor of the other ingredients, yet have no flavor of their own. The one most commonly used in the kitchen is MSG, mono sodium glutamate. This is a natural product but must be used sparingly. MSG and nucleotides and other flavor enhancers are often used in mass production of sausage but are not widely used or common.

Other sensory enhancers include bacterial cultures, enzymes, phosphates and acidulants. They serve a variety of purposes including flavoring, softening of the tissues, juice retention and are used only in the mass commercial production of sausages and not in the hotel kitchens.

STABILITY ENHANCERS are used in sausage making to protect the flavor of the product, to slow down mold growth and to extend and bind the product.

EXTENDERS AND BINDERS are usually either animal based, fermentation based and cereal grain based. Gelatin, stock and non – fat dry milk are the animal based ones used most often in the kitchen. Fermentation based extenders and binders involve the introduction of specified types of microorganisms into the forcemeat. As these grow, they create favorable changes in the sausage. Cereal grain based ones include oats, wheat, barley, corn and rye. These products are also used to extend the volume – this is often termed as the filler. These items are far more popular in the commercial mass production of sausage rather than in specialized kitchen preparations.

TYPES OF FILLINGS USED FOR SAUSAGES

There are primarily four types of fillings that are used in the production of sausages.

 1. Coarse minced forcemeat – This forcemeat contains tender and lean meat as well as fat in the mixture. The ratio is normally 3 parts of meat to one part of fat. The mixture is coarsely ground and the proportion gives optimum quality. Only good grade of meat and fat is used, as the mixture is easily identifiable. Salami is a good example of this type of a filling.

 2. Cutter pulverized forcemeat – All types of sausage containing finely ground forcemeat including frankfurters and cocktail sausages come under this group. 5 parts of meat and 3 parts of fat are the normal ratio. Second grades of meat can be utilized, as they are not identifiable, being ground into a fine mixture. Meats from older carcasses can also be used.

 3. Combination forcemeats – are a mixture of the above two types. One part of coarse forcemeat and two parts of cutter pulverized forcemeat are normally use. Pepperoni and chippolatas are examples of sausages that use this type of a forcemeat. Both good and inferior quality of meat can be used. This makes it more commercially viable as well.

 4. Chunky forcemeat – In this type of a filling, the meat and fat are left in chunks. Three parts of meat to 1 part of fat are used. This type of a filling is used for the spicy South American sausages like the chorizo, which have predominant Portuguese and Spanish influence. The meat and the fat are dried before the are filled into the casing.

Once the forcemeat is prepared, it is ready for filling into the casing. It may be done manually or, a sausage filler may be used. A sausage filler is a machine something like a mincing machine, which has a nozzle with changeable diameters. The rolled up casing is fitted onto the nozzle and the machine is started. The casing then un – rolls as it fills up. A stapling machine cum sealer then separates the sausages into links and seals the ends. Heat treatment is used in the sealing process. Twisting/knotting natural casings or tying with string or cord were are also used originally to separate the links of sausage into individual pieces.

Besides meat, which is the traditional filling, nowadays a host of other ingredients are also used. Poultry seafood, vegetables, lentils and soybean are being introduced.

There are five varieties of sausages that are available in the commercial market.

 • Fresh sausage (e.g.: Brokwurst)

 • Cooked sausage (Mortadella)

 • Cooked-smoked sausage (Bologna, Frankfurters, Berliners)

 • Uncooked-smoked sausage (Kielbasa – the Polish sausage, Mettwurst)

 • Dry/semi dry sausage (Salami)

Wurst  is the german word for sausage….. the germans eat a lot  of their meats in the processed form rather than in the fresh form. Sausage is used in stews, pies and other such dishes. They even have a currywurst !!!!

SOME FAMOUS SAUSAGES:

 1. ANDOUILLETTE French sausage made of pork, tripe and calf mesentery.

 1. BERLINER from Berlin, made of pork and beef, flavored with salt and

Sugar

 1. BIERSCHENKEN a German sausage containing ham or ham fat + peppercorns and pistachio

 1. BIERWURST a German beef and pork sausage flecked with fat and smoked.

 1. BLACKPUDDING/BLOOD SAUSAGE there are many versions of this sausage or pudding, made out of pigs blood. The British one has oatmeal. The German version is called Blutwurst and the French one is known as Boudin Noir. The Spanish call it Morcilla, the Irish  Drisheen and the Italians,   They are usually sliced and sold.

 1. BOCKWURST a delicately flavored, highly perishable German white sausage consisting of fresh pork and veal, chopped chives parsley, egg and milk.

 1. BOLOGNA There are a number of versions of this popular Italian sausage. It usually has a mixture of smoked pork and beef. The English version is called Polony.

 1. BOUDIN BLANC unlike boudin noir, this is a fresh sausage, made of pork, eggs, cream and seasoning

 1. BRATWURST a German sausage made of minced pork / veal and spiced.

 1. BUTIFARA a Spanish pork sausage flavored with garlic and spices – comes from the Catalonian region of Spain.

 1. Cambridge  an English sausage made from pork and flavored with herbs and spices.

 1. CERVELAT the name originated from the Latin word for brains. Nowadays it contains pork and is seasoned with garlic

 1. CHORIZO is a Spanish and South American spicy sausage made of pork and uses small casings. Some Chorizos are fresh but others are dried or smoked. Longaniza is a Portuguese version.

 1. CREPINETTE a general term for a small minced meat sausage – some contain lamb; others pork. They are coated with breadcrumbs and fried.

 1. CUMBERLAND SAUSAGE an English sausage made of coarsely minced pork with pepper.

 1. EXTRAWURST a lightly smoked  beef/pork sausage from Germany.

 1. FRANKFURTER an ancestor of the ubiquitous hot dog, it is made of lean pork and is very finely ground. Vienna sausage is a small cocktail frankfurter

 1. HAGGIS is a Scottish sausage served on festive occasions. It is mad from the offal of sheep and oats. It is stuffed into the inner lining of the stomach – the thymus and needs prolonged slow cooking.

 1. KABANOS is a Polish sausage made out of minced pork.

 1. KALBWURST a German veal sausage, flavored with pistachio nuts.

 1. KATENRAUSCHWURST German sausage made of smoked pork, dark skinned and firm.

 1. KNOBLAUCHWURST a German garlic sausage.

 1. KOLBASA/KIELBASA the first the Russian version and the second, the Polish. Both words men sausage. Made with beef and pork.

 1. LAP CHEONG a Chinese sausage of chopped pork, soy, cereal and paprika.

 1. LIVERWURST/LEBERWURST a German liver sausage of which there are many kinds. Made of pork and pork or veal liver and may even contain truffle.

 1. MERGUEZ a spiced sausage from North Africa made from goat or mutton flavored with chili and cumin.

 1. METTWURST a German spreading sausage of pork or beef.

 1. MORTADELLA a bland Italian sausage from Bologna, made of pork and flavored with pepper, pistachio or coriander. Ready to eat, it is served sliced

 1. OXFORD SAUSAGE an English sausage containing veal, pork, beef suet, herbs and spices.

 1. PEPPERONI an Italian sausage made of pork and beef.

 1. SALAMI there is a vast range of salami sausage available. These include: Birnenformige, Edel, Land and Netz from Germany                                    Alesandre, Calabrese, Cotto, Felinetti, Genoa, Napoli,Milano, Easter Nola,andToscana from Italy                                                                 Arles from France. There are varieties from America, Holland, Denmark and Hungary as well. All are made of uncooked meat, which may be pork, beef or a mixture of the two and variously flavored. Salami may be air dried or smoked or both. It is ready to eat, thinly sliced and eaten cold. However, chopped and sliced salami finds its way into many Italian dishes. Salamini are smaller versions of the usually large Salami. Kosher salami is made out of only beef and flavored with garlic, mustard, juniper and coriander.

 1. SALSICCIE is an Italian sausage very often home made and flavored with garlic and peppercorn.

 1. SAUCISSON are large French sausage, air dried or smoked. Some are coated with dried herbs.

 1. STRASSBURGER a liver and veal sausage containing pistachio nuts.

 1. TEEWURST is like mettwurst- a spreading sausage. Made of pork or pork and beef. Spiced and lightly smoked.

 1. TOULOUSE SAUSAGE from Toulouse in France made of pork and pork fat flavored with pepper and sugar. It is an essential ingredient of several French recipes especially the cassoulet of Toulouse

 1. WIESSWURST a mildly spiced German sausage made of pork and veal.

 1. WHITE PUDDING or Boudin Blanc – it is made of white meats and will include pork, cream, eggs and spices. Eaten hot.

 1. ZAMPONE an Italian sausage from Modena, where the meat is stuffed into the skin of the leg of pig trotters.

 1. ZUNGENWURST a large German smoked sausage made of pork fat, pork tongue and sometimes liver and blood

Vernon Coelho

IHM Mumbai

2013

Sosiste Titrasyon Asitliği Analizi ( İlknur ALBAY )

No: 07290018

Adı Soyadı: İlknur ALBAY

Uygulama Tarihi: 06.10.2011

Konu: Sosiste Titrasyon Asitliği Analizi

Amaç: Et ve et ürünlerinde bulunan titre edilebilir asit miktarının kuvveti bir bazla titre   edilmesi ve ette en çok bulunan baskın asit ( laktik asit) cinsinden ifade edilmesidir.   Genellikle et ürünlerinde pH düştükçe titrasyon asitliği artar. Yapılan bu analizde sosisteki   titrasyon asitliğine bakılarak pH ile arasındaki ilişki çıkarılmaya çalışılmıştır.


Ayçiçek Yağı ile Frankfurter Tipi Sosis Üretimi Üzerinde Arastırma ( A. Hamdi ERTAŞ, Gülay KARABAŞ )

Özet:

Değişik oranlarda (%10, %20 ve %30) ayçiçek yağı ilavesiyle üretilenfrankfurter tipi sosislerin (%30 yağlı) bazı özellikleri belirlenmiş ve %30 hayvansal yağlı kontrol grubuyla kıyaslanmıştır. Sosislerin üretiminde ayçiçek yağı miktarının artışı ürün veriminin azalmasına neden olmuştur. Ayçiçek yağı miktarının artışı ürün veriminin azalmasına neden olmuştur. Ayçiçek yağı miktarı arttıkça, kolesterol miktarının ve su tutma kapasitesinin azaldığı belirlenmiştir (P<0.01). Ayçiçek yağı, TBA değerinin artmasına neden olmuş (P<0.01), ancak ayçiçek yağı miktarı ve depolama süresi, acılaşma yönünden ürünün beğenisini etkileyecek düzeyde olmamıştır. Ayçiçek yağı miktarı arttıkça penetrometre değeri azalmış (P<0.01) ve ayçiçek yağı ürünü sertleştirmiştir. Ayçiçek yağı miktarının artışı ve depolama süresinin uzaması, sosislerin pH değerinin azalmasına neden olmuştur (P<0.01). Duyusal olarak ayçiçek yağı, sosislerin soluk kırmızı renk almalarına, elastiki bir çiğneme hissi oluşmasına, dolayısıyla çiğneme beğenisinin azalmasına ve %30 ayçiçek yağlı gruplarda, ayçiçek yağının tadının ve kokusunun hissedilmesine neden olmuştur. Frankfurter Type Sausage Production with Sunflower Oil Substitution

Abstract:

Some quality characteristics of frankfurter type sausages (with 30% total fat) produced by adding sunflower oil at different levels (10%, 20% and 30%) were determined and compared to control with 30% animal fat. Increasing of sunflower oil content resulted in lower process yield. Cholesterol content and water holding capacity of frankfurters also decreased at the levels of sunflower oil from 10 to 30% (P<0.01). The more sunflower oil content caused the higher TBA values (P<0.01). Neither sunflower oil content nor storage time affected the product rancidity. The group with 30% sunflower oil had lower penetrometer value. Increasing of sunflower oil content and prolonging of storage time resulted in lower pH values (P<0.01).
Sunflower oil caused pale color, springy and firmness product in sensory evaluation. Sunflower oil flavor was felt in the group with 30% sunflower oil by the panelists.

Et ve Et Ürünleri Sunusu

ETİN TANIMI,

ET ÜRÜNLERİ,

Kesim ve Hammaddenin Elde Edilmesi,

Sucuk,

Salam,

Sosis,

Pastırma,

Kavurma

Sosis İş Akım Şeması

Piliç veya hindi sosis

Hammadde kabulü yapılır

Soğuk hava deposuna alınır.

Kullanılacağı zaman çözündürmeye bırakılır

Buz ilavesi yapılıp filetoyla beraber kıyma makinesinde çekilir.

Bu karışıma baharat ve dolgu malzemeleri ilavesi yapılarak kuterde 10 ( +/­ 1dk) karıştırılır.

2­)Büfe sosis

Hammadde kabulü yapılır

Soğuk hava deposuna alınır

Kullanılacağı zaman çözündürmeye bırakılır

Yağ ve su eklenip kıyma makinesinde çekilir.

Bu emülsiyona et.mks,su,baharat ve dolgu malzemeleri ilavesi yapılarak kuterde 10 ( +/­ 1dk) karıştırılır.

KUTERde karıştırdıktan sonra ki aşamalar ortaktır.

Thumbler (vakum) da 10 dk. +/­1 dk. Karıştırılıp ürünün havası alınır.

Dolum makinasında 50 g’lık +/­5g. Lık ebatlarda ürün kılıflara doldurulur.

50 dk.(+/­1 dk) 80°C(+/­1°C) süre ve sıcaklıkta fırınlanır.

Varsa çıkan atıklar çöpe atılır

Pişirilmeden sonra duşlama(soğutma)ya alınır 10 dk.(+/­1 dk.)

Soğuk hava deposuna alınır

12 saat dinlendirmeya alınır +2°C (+/­2°C)

Ürün dinlendikten sonra soyma makinasına alınır. (kılıf çıkartma)

Kılıfların patlamasından oluşan atıklar çöpe atılır.

Vakum ambalajı kolileme ve etiketleme yapılır.

Final Ürün Soğuk Hava Deposu na alınır.+2 °C (+/­2°C)

Sevkiyat (soğuk zincir)min. 0°C max.+4°C de yapılır