Etiket Arşivleri: nanoteknoloji

Gıda Sektöründe Nanoteknoloji Uygulamaları ve Riskler ( Doç. Dr. Gürer G. BUDAK )

Gıda Sektöründe Nanoteknoloji Uygulamaları ve Riskler

SORU: Nanoteknolojinin sosyo‐ekonomik etkisi neden önemlidir?

1‐ Nanoteknoloji organik ve inorganik maddeler üzerinde atomik seviyede yeni tasarımlar‐üretimler yapmaya fırsat vermektedir.

2‐ Nanoteknoloji uygulamaları tüm alanlarda temel bilimsel kuramları ve üretim teknolojilerini değiştirmektedir.

Gıda Sektöründe Nanoteknoloji Uygulamaları ve Riskler

2010 yılında nanoteknoloji temelli son ürünlerin global ekonomideki katma değeri 150 milyar USD oldu (*)

Bu değer 2014 yılında 2.6 trilyon USD olacak (**) (National Science Foundation (NSF) 2001 yılında yaptığı 2015 yılı projeksiyonu 1 trilyon USD)

Sanayide Nanoteknoloji Uygulamaları
(nanoteknoloji yatırımı yapan bazı firmalar)

Kaynak: http://inovita.org/docs/1337684879Gurer%20Budak%20G_da%20Sekt.pdf

Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları ( Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU )

Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Gıda ambalajlama uygulamaları, farklı gıda ürünleri için uygun ambalaj materyali ve paketleme teknolojisinin seçimini sağlayarak, gıdaların raf ömrünü arttırmaya yardımcı olmakta ve raf ömrü süresince gıdaların kalitesinin ve tazeliğinin en iyi şekilde korunmasına olanak vermektedir. Günümüzde, fosil yakıtlardan elde edilen ve biyo-bozunur özellikte olmayan petrokimyasal bazlı plastik ambalaj materyallerinin gıda ambalaj endüstrisinde de en büyük paya sahiptir. Ancak çevreyle ilgili artan endişeler, doğal kaynakların giderek azalması ve son yıllarda, tüketicilerin daha kaliteli gıda tüketme yönündeki artan talebi ile, biyo-bozunur polimerlerin (biyopolimerler) ambalaj materyali olarak kullanımı önem kazanmaktadır. Bu nedenle, biyobozunur özellikte olan ve tarımsal ürünler gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerlerin, gıda ambalajlamada diğer polimerlere alternatif olarak geliştirilmeleri konusunda araştırmalar yoğun şekilde süre gelmektedir.
….

Kaynak: http://www.dilekboyacioglu.com/Gida_Ambalajlamada_Nanoteknoloji.pdf