Etiket Arşivleri: Kromatografi Nedir?

Kromatografik Yöntemler ve HPLC Yöntemi

 

Kromatografi Nedir?

Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde çalışma düzeneği temel olarak iki bileşenden oluşur. Bu bileşenlere sabit faz (stationary phase) ve hareketli faz ya da mobil faz (mobile phase) adı verilir. Mobil fazın içerisinde yer alan bileşenler, sabit faza ait dolgu maddesiyle etkileşmeleri sebebiyle, bir miktar tutulurlar. Bu tutulma, örnekteki farklı bileşenler için farklı miktarlarda olur. Böylece bileşenler sabit fazın sonlarına doğru, farklı hızlarda ilerledikleri için, birbirinden ayrılmış vaziyette sabit fazı farklı zamanlarda terkederler. Bu şekilde sabit fazdan çıkan bileşenlerin derişimleri uygun bir biçimde ölçülür ve zamana veya mobil fazın kullanılan hacmine karşı y-ekseninde işaretlenerek “kromatogram” denilen grafikler elde edilir.

Kromatografi’nin Temel Prensibi ve Tanımları

Mobil faz (mobile phase): Örnek Bileşenlerini, sabit faz (kolon) boyunca taşıyan, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip çözelti veya çözücü karışımları. Kullanılacak mobil fazın seçiminde, analizi yapılacak örnek madde bileşenlerinin özellikleri, kullanılacak sabit faz ve dedektörün özellikleri vb. birçok parametreye dikkat edilmelidir.

Sabit faz (stationary phase): Mobil faz içerisinde gelen örneğe ait bileşenlerin etkileşime girdikleri ve belirli ölçüde alıkonuldukları fazdır. Kromatografi tekniğinin çeşidine göre tasarlanmış ve çok değişik materyallerden çok farklı ölçülerde imal edilmiş ve “kolon” olarak adlandırılmış sabit fazlar mevcuttur. Özellikle gaz ve sıvı kromatografileri için ticari boyutta oldukça fazla marka ve boyutta kolon üretimi yapılmaktadır. Sıvı kromatografisinin bir çeşidi olan yüksek performas sıvı kromatografisi (HPLC) uygulamalarında kullanılan kolonlar daha çok 30-300 mm uzunluğunda yaklaşık 5 mm iç çapında metalik boru şeklinde olup iç yüzeyleri çok değişik özelliklerde kaplama materyalleri ile kaplanarak, analizi yapılacak madde grupları için modifiye edilebilmektedir.

Alıkonma (retention): Mobil faz içerisinde gelen, analizi yapılacak maddeye ait bileşenlerin sabit faz ile etkileşime girerek belirli oranda tutulması daha doğrusu yavaşlatılması ve böylece daha geç olarak sabit fazı terk etmesi olayıdır. Bu özellikten yola çıkılarak, belirli sabit analitik koşullar altında, her kimyasal madde için parmak izi niteliği taşıyan alıkonma zamanı (retention time-tR) tanımı türetilmiştir. Bu kavram belirli sabit deneysel koşullarda analizi yapılan maddenin sabit fazı terketmesi için geçen süreyi göstermektedir.

HPLC ( Erciyes Üniversitesi )

HPLC’nin teorisi ve kullanım sahası

Kullanılan modüller ve işlevleri
Ayırma tekniklerinin sınıflandırılması
KROMATOGRAFİ NEDİR?
Thin-Layer Chromatography (TLC)
Column Chromatography
Gas Chromatography (GC)
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Supercritical Fluid Chromatography (SFC)
Capillary Electrophoresis (CE)
Hareketli Faz (Mobile Phase) Sıvı veya Gas
Sabit Faz (Stationary Phase) solid partikül veya ince bir sıvı film ile kaplanmış solid partikül
HPLC Sistemi Akış Diyagramı
ISOCRATIC SYSTEM
GRADIENT SYSTEM
HPLC SİSTEM MODÜLLERİ
HPLC ’de AYIRMA TEKNİKLERİ
NORMAL FAZ
HİDROJEN BAĞI
TERS FAZ KOLONLARI
SABİT FAZIN ETKİSİ
İYON ÇİFTİ REAKTİFLERİ
İYON DEĞİŞTİRİCİ KOLONLAR
İYON KROMATOGRAFİDE ETKİLEŞİM
Size Exclusion Chromatography – SEC-
SEC’de ETKİLEŞİM
CHIRAL SEPARATION
Enjeksiyon tekniği
Detektör tipleri ve çalışma mekanizmaları
Sonuçların doğrulanması ve güvenirliğin sağlanması
DEDEKTÖRLER
Ultraviolet / Visible detector (UV/VIS)
Photodiode Array detector (PDA)
Fluorescence detector (RF)
Conductivity detector (CDD)
Refractive Index detector (RID)
Electrochemical detector (ECD)
Mass detector (MS)
Evaporative Light Scattering detector (EL)
UV DEDEKTÖR
PHOTODIODE ARRAY DETECTOR
FLORESANS DEDEKTÖR
Sıklıkla ortaya çıkan sorunlar, muhtemel nedenleri ve çözümleri
BAND GENİŞLEMESİ
FRONTİNG / TAİLİNG
PİK ŞEKİLLERİNDE BOZUKLUK
PİKLERİN ÇATALLANMASI
PİK ŞEKİLLERİNDE BOZUKLUK
BASELİNE PROBLEMLERİ
BASINÇ YÜKSELMESİ
BASINÇ DÜŞMESİ
KOLON’un FİZİKSEL DEFORMASYONU