HPLC ( Erciyes Üniversitesi )

HPLC’nin teorisi ve kullanım sahası

Kullanılan modüller ve işlevleri
Ayırma tekniklerinin sınıflandırılması
KROMATOGRAFİ NEDİR?
Thin-Layer Chromatography (TLC)
Column Chromatography
Gas Chromatography (GC)
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Supercritical Fluid Chromatography (SFC)
Capillary Electrophoresis (CE)
Hareketli Faz (Mobile Phase) Sıvı veya Gas
Sabit Faz (Stationary Phase) solid partikül veya ince bir sıvı film ile kaplanmış solid partikül
HPLC Sistemi Akış Diyagramı
ISOCRATIC SYSTEM
GRADIENT SYSTEM
HPLC SİSTEM MODÜLLERİ
HPLC ’de AYIRMA TEKNİKLERİ
NORMAL FAZ
HİDROJEN BAĞI
TERS FAZ KOLONLARI
SABİT FAZIN ETKİSİ
İYON ÇİFTİ REAKTİFLERİ
İYON DEĞİŞTİRİCİ KOLONLAR
İYON KROMATOGRAFİDE ETKİLEŞİM
Size Exclusion Chromatography – SEC-
SEC’de ETKİLEŞİM
CHIRAL SEPARATION
Enjeksiyon tekniği
Detektör tipleri ve çalışma mekanizmaları
Sonuçların doğrulanması ve güvenirliğin sağlanması
DEDEKTÖRLER
Ultraviolet / Visible detector (UV/VIS)
Photodiode Array detector (PDA)
Fluorescence detector (RF)
Conductivity detector (CDD)
Refractive Index detector (RID)
Electrochemical detector (ECD)
Mass detector (MS)
Evaporative Light Scattering detector (EL)
UV DEDEKTÖR
PHOTODIODE ARRAY DETECTOR
FLORESANS DEDEKTÖR
Sıklıkla ortaya çıkan sorunlar, muhtemel nedenleri ve çözümleri
BAND GENİŞLEMESİ
FRONTİNG / TAİLİNG
PİK ŞEKİLLERİNDE BOZUKLUK
PİKLERİN ÇATALLANMASI
PİK ŞEKİLLERİNDE BOZUKLUK
BASELİNE PROBLEMLERİ
BASINÇ YÜKSELMESİ
BASINÇ DÜŞMESİ
KOLON’un FİZİKSEL DEFORMASYONU

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu