FORMAL YÜK

  • Genel Kimyawww.foodelphi.com

    Formal Yük

    Lewis yapıları yazılırken bazı durumlarda atomlar bağın oluşumu için farklı elektron katkısında bulunabilir ve bu atomların üzerinde formal yük adı verilen farklı…

  • Genel Kimyawww.foodelphi.com

    Kimyasal Bağlar

    İki atom veya atom grubu arasında bir molekül oluşturmak üzere etkileşme, kimyasal bağ olarak tanımlanır. Moleküllerin gözlenen formüllerini açıklamak için kimyasal bağlamayı…

Başa dön tuşu