Formal Yük

Lewis yapıları yazılırken bazı durumlarda atomlar bağın oluşumu için farklı elektron katkısında bulunabilir ve bu atomların üzerinde formal yük adı verilen farklı elektrostatik yükler oluşur. Formal yük, birden fazla

Lewis yapısı yazılabildiği durumlarda hangi yapının daha olası olduğuna karar vermek için kullanılır. Daha olası yapıları seçebilmek için aşağıda verilen kurallar uygulanır.

1) Uygun Lewis yapısında formal yüklerin toplamı nötr moleküller için sıfır olmalıdır.

2) Çok atomlu iyonlarda ise katyonlarda pozitif yükse eşit, anyonlarda negatif yüke eşit olmalıdır.

3) Formal yükler mümkün olduğunca az olmalıdır.

4) Elektronegatif atomların formal yükleri genellikle negatif, elektopozitif atomlar ise formal yükleri genellikle pozitif olmalıdır. Tersi durumlardan kaçınılmalıdır.

5) Komşu atomlarda aynı işaretli formal yüklerin olduğu yapılar tercih edilmez.

Molekülde bir atomun formal yükünü hesaplayabilmek için aşağıda verilen eşitlik kullanılır.

Formal Yük= serbest atomdaki değerlik elektronu sayısıortaklanmamış elektron sayısı1/2( bağ elektronu sayısı )

Kaynak: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/genelkimya.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu