Etiket Arşivleri: Ekmeğin Tanımı

Ekmek Pişirme ( MEGEP )

 • 1. EKMEK HAMURUNU PİŞİRME

 • 1.1. Ekmeğin Tanımı

 • 1.2. Ekmek Pişirmede Kullanılan Fırınların Sınıflandırılması

 • 1.2.1. Fırınlarda Isıtma Sistemi

 • 1.3. Yaygın Olarak Kullanılan Fırın Çeşitleri ve Özellikleri

 • 1.3.1. Döner Arabalı Ekmek Fırınları

 • 1.3.2. Katlı Ekmek Fırınları

 • 1.3.3. Tünel Tipi Ekmek Fırınları

 • 1.3.4. Kara (odun) Fırınlar

 • 1.3.5. Modüler Katlı Fırınlar

 • 1.4. Fırını Hazırlama

 • 1.4.1. Fırınların Temizliği

 • 1.4.2.Fırın Sıcaklığı ve Pişirme Süresi

 • 1.5. Hamurun Fırına Verilmesi

 • 1.6. Hamuru Pişirme

 • 1.6.1. Gaz Oluşumu ve Genleşme

 • 1.6.2. Ortaya Çıkan Gazın Tutulması

 • 1.6.3. Nişastanın Jelatinleşmesi

 • 1.6.4. Proteinlerin Katılaşması

 • 1.6.5. Sıvının Bir Kısmının Buharlaşması

 • 1.6.6. Yağların Kaynaması

 • 1.6.7. Kabuk Oluşumu ve Kızarması

 • 1.7. Ekmekte Pişirme Kayıpları

 • 1.8. Pişirme Hataları

 • 1.8.1.Çok Yüksek Fırın Sıcaklığı

 • 1.8.2.Çok Düşük Fırın Sıcaklığı

 • 1.8.3.Pişirme Sırasında Fırına Çok Aşırı Buhar Verilmesi

 • 1.8.4.Pişirme Sırasında Fırına Eksik Buhar Verilmesi

 • 2.EKMEĞİ SOĞUTMA VE AMBALAJLAMA

 • 2.1. Ekmeği Soğutma

 • 2.2. Ekmeğin Raf Ömrü

 • 2.2.1. Bayatlama

 • 2.2.2.Ekmekte Bayatlama Sürecini Geciktirme

 • 2.3.Ekmeği Ambalajlama

 • 3.EKMEK HATA VE HASTALIKLARI

 • 3.1. Ekmek Hataları

 • 3.1.1.Ekmek Hatalarına Neden Olan Faktörler

 • 3.1.2. Ekmeğin Dış Görünüşündeki Hatalar

 • 3.1.3. Ekmek İçi Özelliklerindeki Hatalar

 • 3.2. Ekmek Hastalıkları

 • 3.2.1. Küflenme

 • 3.2.2. Ekmekte Rope (Lif) Hastalığı

 • 3.2.3. Kırmızı Leke Hastalığı (Kanayan Ekmek)

 • 3.2.4. Tebeşir Hastalığı

Kaynak: Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Megsaş Staj Raporu

 • İçindekiler

 • Şekiller listesi

 • 1. KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER

 • 1.1. Kuruluşta Çalışan Mühendis Sayısı

 • 1.2. Kuruluşun Kısa Tarihçesi

 • 1.3 Kuruluşun Organizasyon Şeması

 • 2. EKMEK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 • 2.1. Ekmeğin tanımı

 • 2.2. Ekmeğin Tarihçesi

 • 3. EKMEK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

 • 3.1. Ekmek Yapımında Kullanılan Bileşenler

 • 3.1.1 Un

 • 3.1.2. Su

 • 3.1.3. Tuz

 • 3.1.4. Maya

 • 4. EKMEK ÜRETİMİNDE KULLANILAN ALET VE EKİPMANLAR

 • 4.1. Mikserler

 • 4.2. Kaldırma Devirme Makinesi

 • 4.3. Kesme Tartma Makinesi

 • 4.4. Konik Yuvarlama Makinesi

 • 4.5. Ara Dinlendirme (Fermantasyon) Makinesi

 • 4.6. Hamur Şekillendirme Makinesi

 • 5. NORMAL EKMEK ÜRETİMİ

 • 6. EKMEK HAMURU

 • 6.1.Hamur fermantasyonu

 • 6.1.1. Ara fermantasyon

 • 6.1.2. Son fermantasyon

 • 6.2. Yuvarlama

 • 6.3. Şekil Verme

 • 6.4. Bıçak Açma

 • 7. EKMEĞİN PİŞİRİLMESİ

 • 8.PASTANE BÖLÜMÜ

 • 9. FABRİKANIN KAPASİTESİ

 • 10.FABRİKADA UYGULANAN ANALİZLER

 • 11.SONUÇ VE ÖNERİLER

 • 12.KAYNAKLAR

 • Ek:1 Maliyet Hesabı