Etiket Arşivleri: deney

1000 Dane Ağırlığı Tayini

1000 DANE AĞIRLIĞI TAYİNİ

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu analiz metodu ekim için kullanılacak tohumluklar dışında bütün tahıl ve baklagilleri kapsar.

2. PRENSİP:

Tahılların un verimini tahmin etmek amacıyla danelerin önce tartılması ve sonra sayılması prensibine dayanır.

3. ALET ve EKİPMANLAR:

– Numune bölücü

– Etüv (ısısı ayarlanabilen)

– Analitik terazi (0,01gr duyarlılıkta)

– Laboratuar pensi

– Kurutma kaplarI

– Desikatör (içinde etkin bir kurutucu olan)

– Taneleri saymaya yarayan uygun bir cihaz (fotoelektrikli sayaç) (Eğer yoksa ellede sayım yapılabilir)

– Genel laboratuar araç ve gereçleri

4-KİMYASAL MADDELER:

Kullanılmamaktadır

5. UYGULAMA:

İşlem:

a) Numunenin alındığı haldeki bin dane ağırlığı tayini:

Numune bölücüden geçirilmiş olan örnekten yaklaşık 500 tanelik bir miktar, gelişigüzel alınır ve 0,01gr. yaklaşımla tartılır. Bütün olan taneler ayrılır ve kalanı tartılır. Tayin için tartılan numunenin ağırlığından bunun ağırlığı çıkarılır. Bundan sonra bütün olan taneler sayılır. Aynı numunede iki tayin yapılır.

b) Kuru madde esası üzerinden 1000 dane ağırlığı tayini:

1000 dane ağırlığı kuru madde esasına dayandırılacaksa ayrı bir numunede içinde yabancı madde bulunmayan ve bütün tanedeki rutubet miktarı tayin edilir.

6.Hesaplama:

a) Numunenin alındığı haldeki 1000dane ağırlığı (A) aşağıdaki formülle hesaplanır:

A=

M0=Bütün olan tanelerin ağırlığı (gr)

N= M0 ağırlığı içinde bütün olan tanelerin sayısıdır.

b) Kuru madde esası üzerinden 1000 dane ağırlığı (B) aşağıdaki formülle hesaplanır:

B=

H=Numunenin alındığı haldeki tanelerde bulunan rutubet miktarıdır (%)

7. KAYNAK:

T.S.1136 – Tahıl ve Baklagiller 1000 Dane Ağırlığı Tayini

Akışkan Yataklı Kurutucu Deneyi

Bu deneyin amacı, akışkan yataklı kurutucunun kurutma işlemi sırasında gıda maddeleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek, sistemin özelliği olan homojen kurutmanın etkilerini belirlemek ve sabit – azalan hızda kurutma için ısı iletim katsayılarını hesaplamaktır.

Ürünle kurutucu arasındaki yakın temas, akışkan yatak kurutucusu olarak adlandırılan kurutucu ile sağlanabilmektedir. Akışkan yatak kurutucular temel olarak, bir ısıtıcı, sıcaklık kontrol ünitesi, zaman ayarlayıcı ve sıcak hava üfleme fanından oluşmaktadır. Akışkan yatak kurutucunun prensibi; havanın, ürün partikülleri arasından, ürüne etki eden yer çekimi kuvvetini yenecek kadar yüksek hızla zorlanarak, partikülleri havada askıda tutmasıdır. Ürün, kurutma işlemi süresince havada askıda kalmakta ve aynı zamanda yatay olarak hareket etmektedir. Islak besleme yatağa yapılır. Kuru ürün ise alta yakın kenardan alınır. Bir partikül için  yatakta kalış süresi 30–120 saniyedir. (Sadece yüzeydeki sıvı buharlaştığında). Ürün içindeki suyun buharlaşması da söz konusu ise 15–30 dakika olabilmektedir. Ufak parçacıklar alttan gönderilen gazın çıkıştaki kuru termometre sıcaklığına kadar ısıtılır. Sıcaklığa duyarlı ürünler soğuk ortamda kurutulmalıdır. Eğer kuru üründe ufak parçacıklar varsa bu beslemeden ya da kırılmalardan dolayı olabilir: önemli miktarda katı çıkış gazı ile taşınabilir. Bu yüzden siklonlar ve filtreler çıkan küçük parçacıkların geri kazanımı için gereklidir. Genel olarak, bu uygulama sonunda ürünün nem içeriği oldukça düzgün bir dağılım gösterir. Partikülleri havada askıda tutmayı sağlayan hava hızları, üründen ürüne özellikle de parçacık büyüklüğüne ve yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Genel olarak hava hızları 0,05 m/s ile 0,75 m/sarasında değişmektedir. Kolayca akışkanlaştırılamayan ürünler için, normal tasarımda değişiklikler yapılır. Örneğin, vibratörlü taşıyıcı, havada partikül süspansiyonunun oluşmasına ve hatta daha düşük hava hızlarının kullanımına olanak sağlar. Fışkırtmalı (emzikli) akışkan yataklı kurutucu normal, orijinal tasarımın değişik bir şeklidir. Ürün partikülleri, kurutucu bölmeye dikey bir hava jeti yardımıyla süspansiyon haline getirilir. Hava jetinin ortasındaki partiküller gerekli kurumanın sağlanabilmesi için süspansiyonda tutulur. Temas süresi oldukça kısa olduğundan bu yaklaşım, diğer akışkan yatak tasarımları kadar etkin değildir.(1)