Etiket Arşivleri: Biranın Üretim Aşamaları

Bira

BİRA

Biranın Tanımı ve Özellikleri

 Bira kelimesinin etimolojik kökeninin İbranice olduğu söylenmektedir. İbraniler, biranın esas maddesi olan arpa tohumunun İbranicede “bre” kökünden geldiğini ileri sürürler. Latince’de ise “bibere” sözü içmek anlamına gelir. Bir başka görüş de Sakson dilinde arpa sözünün karşılığının “bere” olduğudur. Biranın zaman içindeki seyrine bakacak olursak; dünyada ilk bira Sümerler tarafından M.Ö 6000 yılları arasında üretildiği tarihi bulgularla ispatlanmıştır. Mezopotamya’da ve Anadolu’da bu yıllarda arpa fermantasyonu yapılmaktadır. Tahılın ilk olarak nasıl yiyecek halinden içecek
haline geldiğini henüz kesinleşmemiştir. Ancak tarımla birlikte insanların elde ettiği ilk ürünü bira yaparak bir yiyeceği besleyici bir içecek haline getirip bir nevi sıvı ekmek yapma isteği daha öne çıkan bir görüştür. Özellikle
yolculuğa çıkacak olanlar yanlarına besleyici ilkel biraları almaktaydılar.

 Fırat nehri kıyılarında bulunan ve şimdi Londra’da “British Museum’da muhafaza edilen “Blue Monument “ (Mavi Anıt Taş) üzerinde eski yazılı bir belgeyle kesinlik kazanmıştır. Babil krallarının, tanrıya yakardıkları dinsel törenlerde bira içtikleri ve halkı da bira içmeye teşvik ettikleri, bilinen gerçekler arasındadır. Bira, Mezopotamya’dan Mısır’a, Mısır’dan Yunanistan’a ve oradan da Roma’ya geçerek tüm dünyaya yayılmıştır. Her topluluk kendine göre bira imalatı yapmaktaydı. İlk defa doğru bira 1516 senesinde Almanya’da çıkarılan Rheinheitsgebot (Alman Saf Bira Kanunu) ile tarif edildi. Bu kanun biranın sadece 3 temel gıda maddesinden üretilebileceğini yasallaştırdı: Arpa, şerbetçi otu ve su. Ancak bira yapımı için ihtiyaç duyulan mayanın atmosferde serbest dolaşan bakteriler tarafından temin edildiği o tarihlerde kimse tarafından bilinmiyordu. Maya bu nedenle zaman içinde dördüncü temel madde olarak kabul edildi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartta biranın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “ Bira, malt ve diğer ekstrakt verici maddelerin öğütülüp sıcak su ile belirli metotlara göre işlenmesiyle elde edilen şıranın, şerbetçi otu ile kaynatılması ve soğutulmasından sonra bira mayası ile fermente edilmiş, dinlendirilmiş ve pastörize edilmiş, içinde çözünmüş halde CO2 bulunan alkollü veya alkolsüz bir içecektir.” Arpanın dışında seyrek olarak mısır, çavdar, yulaf, buğday, ve pirinç de kullanılır. Bu tanıma dayanak, biranın genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

 Mayalandırılarak üretilir.

 Alkol miktarı %3 – %6 arasındadır. Ancak yüksek alkollü biralarda bu oran %8 –

 %12’lere varabilmektedir.

 Ana maddeleri arpa maltı, şerbetçiotu, su ve bira mayasıdır.

 Karbondioksit içerir.

 Soğuk içilir.

 Bira berrak olmalı, kendisine has tat ve kokuyu taşımalıdır. Birada kalite yönünden berraklık, renk, tat ve koku büyük önem taşır.

Biranın birleşiminde ise şu maddeler yer alır:

 Su %90 – %92

 Alkol %3 – %6

 Ekstrat %4 – %5

 Karbondioksit %0,35 – %0,45

(Ekstrat: Çeşitli katkı maddelerinin bira içerisinde çözünmüş şekilde bulunmasıdır.)

Biranın Üretim Aşamaları

 İlk zamanlarda arpanın önce kapalı kaplarda toprağa gömülüp çimlendirilmesi, daha sonra taş dibeklerde öğütülerek suyla karıştırılıp açık havada mayalandırılması ile üretilen biranın yapımı günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber modern ve hijyenik bir üretim metodu halini almıştır.

 Bira yapımında 5 temel aşamadan bahsetmek mümkündür.

Bu aşamalar sırası ile şunlardır :

 Malt Yapımı

 Mayşeleme

 Kaynatma

 Mayalandırma

 Dinlendirme

 Dolum ve pastörizasyon

1)Malt Yapımı

 Malt yapımında kullanılacak arpaların öncelikle temizlenmeleri gerekmektedir. Arpanın içerisinde bulunan tüm malzemeler ayrıldıktan sonra 2.5 mm eleklerden geçirilerek 1. sınıf arpa elde edilir.

 Temizlenen arpalar ıslatılarak bir başka deyişle ortalama 10- 120 sıcaklığında su içine bırakılarak yumuşatılır. Böylece arpanın içinde bulunan %10 seviyesindeki nem oranı %45’e kadar çıkarılmış olur ve 1⁄4 oranında büyürler.

 Eğer, açık renkli bir malt elde edilecekse 55-75 saat, koyu renkli malt elde edilecekse 90-110 saat ıslatma devam eder.

 Bu işlemlerden geçen arpalar steril bir ortamda 14-180 sıcaklıkta 5 ile 5,5 gün çimlendirilmeye alınır. Çimlenme esnasında arpa tanelerindeki nişasta ve diğer karbonhidratlar şekere dönüşür. Bu işlem sonucunda elde edilen ve parmaklar arasında rahatça ezilebilen ürüne “yeşil malt” denir.

 Yeşil malt arpanın daha fazla çimlenmesini önlemek ve yapılacak biranın türüne göre malta karakteristik bir tat ve koku vermek için kavurma – kurutma işlemine tabi tutulur. Bu işlem “kiln” adı verilen fırınlarda gerçekleşir. Bu fırınlarda sıcaklık 500 C’den başlayarak 900 C’ye kadar
çıkar. Böylece %45’ler seviyesinde bulunan nem oranı %1,5- %4 oranlarına kadar iner. Açık renkli biralarda, yeşil malt fırınlarda daha 24 saat süre ile tutulur. Koyu renkli bira elde edilmek isteniyorsa bu süre 48 saate kadar çıkabilir.

 Tüm bu uygulamalar neticesinde artık “malt” elde edilmiş olur. Biranın kalitesi için malt çok önemlidir. Bira üreticilerinin çoğu ana fabrikaları dışında maltı ayrı bir fabrikada üretip kullanıncaya kadar silolarda depolamaktadırlar. Bundan başka işi sadece malt üretip satmak olan işletmeler hayli çoktur. Bira üreticileri piyasadan değişik maltlar alarak bunları harmanlayıp kendilerine has tatlar elde eder.

2)Mayşeleme

 Mayşeleme başlamadan önce maltın çimlenmeden dolayı oluşan filizleri kırılır. Hazır olarak getirilen maltlarda bu işlem zaten yapılmıştır. Daha sonra mayşeleme için ilk basamak olan maltın değirmende öğütülmesine geçilir.

 Malt kabaca un haline getirilerek arpanın kabuğundan dışarı çıkması sağlanır. Bu işlemde bazı üreticiler özel tatlar elde etmek için mısır, pirinç gibi katkı malzemeleri de kullanırlar. Bu katkı malzemeleri ayrı bir değirmende öğütülür. Bir önemli nokta öğütme mayşelemeye geçmeden 12 saat önce yapılmalıdır.

 Malt un haline getirildikten sonra bir kazanda sıcak su ile seyreltilir ve
sulandırılır. Bu işleme “Ön mayşeleme”denir. Malt ile suyun karışmasından oluşan sıvıya ise mayşe (mash) adı verilir. Pirinç kullanılacak ise malt ile ayrı
kazanlarda mayşeleme işlemine tabii tutulur ve yarım saat sonra maltın üzerine ilave edilir. Malt için başlangıç sıcaklığı 350 C iken kademeli olarak yükseltilen ısı 800 C kadar ulaşır. Ancak hiçbir zaman kaynatma olmaz. Bu işlem 2,5 – 3 saat sürer. Böylece maltın sahip olduğu şeker, nişasta aroma ve tatlar suyun içine karışır.


Biranın Üretim Aşamaları

BİRANIN ÜRETİM AŞAMALARI

Biranın Hammaddeleri

Biranın Hammaddeleri Biranın Hammaddeleri Su Maya Şerbetçiotu Malt

Su

Biranın Hammaddeleri Su Bira üretim sürecinde en önemli madde sudur . Biranın yaklaşık olarak % 85-90‟ını oluşturur. Suyun iyi filtre edilememesi birada istenmeyen kokulara ve minerallere neden olabilir. İyi bir bira elde edebilmek için, suyun kaliteli ve iyi filitre edilmesi gerekmektedir.

Maya

Biranın Hammaddeleri Maya Biranın karakteri, mayalanma sürecinde kullanılan mayaya bağlı olarak değişmektedir. Bira mayası, şeker ile reaksiyona girerek; şekeri, etil alkol ve karbondioksite dönüştürür. Alt ve üst fermentasyon biralarında farklı maya kullanılmaktadır.

Şerbetçiotu

Biranın Hammaddeleri Şerbetçiotu Şerbetçiotu; 15-20 yıl arasında yaşam ömrüne sahip, 6-7 metre boyunda, sarılıcı, iki evcikli bir bitkidir. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı oluşmaktadır. Biralıcıkta kullanılan kısmı ise dişi çiçeklerdir ve ufak çamkozalaklarını andırır. Kışları sert, yazları aşırı sıcak olmayan , sürekli esintili özel iklimlerde yetişir. Sonbaharda dikilir, ilkbaharda filizlenir ve ağustos ayında hasadı gerçekleştirilir.

Biranın Hammaddeleri Şerbetçiotu Şerbetçiotuna biracılık değerini veren, lupilin maddesidir. Lupilin kimyasal bakımdan iki kısımdan oluşmuştur. Reçine ve gerekli yağlar. Acılık ve koruyuculuk özelliğini reçineler; aromayı ise gerekli yağlar vermektedir.

Biranın Hammaddeleri Şerbetçiotu Üretimi Ağustos ayında toplanan şerbetçiotları fabrikada fırınlanarak kurutulur . Kozalar 3-3,5 saat dinlendirilerek soğutulur. Daha sonra kozalar sıkıştırılarak balyalar haline getirilir. v Depoda 20-25 gün bekeltilen balyalar değirmenden geçirilerek un haline getirilir. Özel torbalara konularak, vakumlanır ve bozulmanın önlenebilmesi için karbondioksit gazı verilerek paketlenir.

Biranın Hammaddeleri Türkiye‟de Şerbetçiotu Şerbetçiotu tarımında en önemli gelişim 1970‟li yıllarda özel sektörün bira sektörüne girmesiyle yaşandı. Efes Türkiye çapında 8 bölgede deneme ekimleri yaptı. Bu denemeler sonucunda Bilecik ilinin şerbetçiotu için en uygun alan olduğu saptandı. Bilecik‟te Efes grubuna ait 1 şerbetçiotu tesisi bulunmaktadır.

Biranın Hammaddeleri Malt Bira üretiminde kullanılan en önemli hammadde olan arpa senelik bir bitkidir. Arpa, çeşit özelliklerine göre yazlık ve kışlık olarak ekilebilir. Ama maltlık arpa çoğunlukla, yazlık ekilen arpa çeşitlerinden elde edilir. Arpadaki en önemli madde ise nişastadır. Çünkü biradaki alkol nişastanın parçalanmasından meydana gelen şekerden oluşmaktadır. v Malt en geniş tanımıyla çimlendirilip, kavrulmuş tahıldır (arpadır).

Malt

Biranın Hammaddeleri Malt Üretimi Tarladan toplanan arpa, bir dizi makine yardımıyla temizlenir, taneleri irilik derecesine göre ayrılır ve yüksek silolarda havalandırılarak, zamanı geldiğinde suya yatırılıp çimlendirilir. Belirli bir çimlenme oranına geldiğinde suyu çekilerek fırınlanır. Bu esnada çimlerinden arındırılan arpa, malt haline dönüşür.

Biranın Hammaddeleri Malt Üretimi Maltın kavrulma miktarı biranın rengini ve lezzetini etkileyen bir unsurdur. Efes Dark‟ta kullanılan malt Efes Pilsen‟de kullanılan malta göre daha koyu kavrulmuştur. Bu ekstra kavurma biraya kahve, çikolata gibi maddeleri çağırıştıran bir aroma verir

Bira Üretimi Fer. & Dis. Tarih Üretim Aşamaları Efes Markaları Fıçı Bira Bira Servisi Bira & Yemek

Bira Üretimi Bira Üretim Süreci Hammadde Depolama, Temizleme, Nemlendirme ve Öğütme Mayşeleme Süzme Kaynatma Soutma ve Çökeltme Mayalama Dinlendirme ve Filitrasyon Dolum Pastörizasyon Etiketleme ve Depolama

Bira Üretimi Hammadde Depolama, Temizleme, Nemlendirme ve Öütme v Biran1n hammaddesi olan malt, kamyonlarla fabrikaya geldikten sonra silolara al1narak temizlenir. v Temizlenen malt su püskürtülerek nemlendirilir.