Etiket Arşivleri: Bal

Bal Analizleri I ( MEGEP )

 • 1. BAL VE BALDA RUTUBET TAYİNİ

 • 1.1. Balın Tanımı

 • 1.2. Balın Bileşimi

 • 1.3. Bal Tebliği

 • 1.3.1. Kaynağına Göre Bal

 • 1.3.2. Üretim ve/veya Pazara Sunuluş Şekline Göre Bal

 • 1.4. Analiz Numunesinin Hazırlanması

 • 1.5. Rutubet (Nem) Tayini

 • 1.5.1. İlkesi

 • 1.5.2. Kullanılan Araç Gereçler

 • 1.5.3. İşlem Basamakları

 • 2. BALDA HMF (HİDROKSİMETİL FURFUROL) TAYİNİ

 • 2.1. Genel Bilgi

 • 2.2. İlkesi

 • 2.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 2.4. Kullanılan Kimyasal Maddeler

 • 2.5. İşlem Basamakları

 • 2.6. Sonucun Hesaplanması

 • 3. BALDA DEKSTRİN TAYİNİ

 • 3.1. İlkesi

 • 3.2. Kullanılan Araç Gereçler

 • 3.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler

 • 3.4. İşlem Basamakları

 • 3.5. Sonuç

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bal Analizleri II ( MEGEP )

 • 1. ASİTLİK TAYİNİ

 • 1.1. İlkesi

 • 1.2. Kullanılan Araç Gereçler

 • 1.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler

 • 1.4. İşlem Basamakları

 • 1.5. Sonucun Hesaplanması

 • 2. İNVERT ŞEKER TAYİNİ

 • 2.1. Genel Bilgi

 • 2.2. İlkesi

 • 2.3. Kullanılan Araç ve Gereçler

 • 2.4. Kullanılan Kimyasal Maddeler

 • 2.5. İşlem Basamakları

 • 2.6. Sonucun Hesaplanması

 • 3. SAKKAROZ TAYİNİ

 • 3.1. Genel Bilgi

 • 3.2. İlkesi

 • 3.3. Kullanılan Araç Gereçler

 • 3.4. Kullanılan Kimyasal Maddeler

 • 3.5. İşlem Basamakları

 • 3.6. Sonucun Hesaplanması

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Balda Glikoz Aranması

Balda Ticari Glikoz Tayini

01.01. Kullanılan Kimyasallar iyot çözeltisi: 0,5 g iyot (Merck 1.04761 ) ve 0,65 g potasyum iyodür (Merck 1.05051) 25 ml saf suda çözülür.

Özel Gıda Ürünleri Teknolojisi ( Dr. Engin YARALI )

Bu grupta yer alan bal, pekmez, çikolata, sert ve yumuşak şekerlemeler, lokum ve tahin helvası gibi ürünler, Ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde yaygın olarak üretilmekte ve tüketilmektedir. Türkiye’de üretilen bu ürünler büyük bir çeşitlilik göstermektedir ve bu çeşitlerin bir kısmı (cezerye, helva gibi) Ülkemize ait geleneksel ürünlerdir. Üretimde bir hammadde olarak kullanılan kullanlan şeker ihtiyacı büyük ölçüde yurt içi kaynaklardan karşılanabilmektedir. Temel hammaddeler ve katkı maddeleri şeker, kakao, nişasta, glikoz, süttozu, lesitin, laktoz, jelâtin, pektin, sitrik asit, tartarik asit, susam ve vanilya gibi maddelerdir.
Sektörde yaklaşık 30 adet fabrika ve 500 civarında imalathanenin toplam kapasitesinin 160.000 ton/yıl olduğu bildirilmekte, bu kapasitenin 50.000 tonunun sergili şekerlemeye, 110.000 tonunun ise akide şekeri, peynir şekeri ve jöle gibi açık şekerlemeye ait olduğu tahmin edilmektedir. Üretimin %95 inden fazlası yut içinde tüketilmektedir. İhracat bu anlamda sınırlı olmaktadır.

ÜRETİMNDE KULLANILAN MADDELER

ŞEKER (SAKAROZ)

Türkiye de sakaroz büyük ölçüde şeker pancarından elde ediliyor ise de, şeker kamışı yetiştirilen ülkelerde bu bitkiden de yararlanılmaktadır. Şeker elde etmede kristallerin büyüklüğü önemli olup, küçük kristallerin yüzey alanları büyük olduğundan bunlara daha fazla şeker dışı maddeler yapışabilmektedir. Hızlı bir çözünme açısından orta büyüklükte kristaller en uygundur. Büyük kristaller ise güzel renkli, temiz ve saydam şekerleme üretimine olanak sağlamakta, fakat bu tip kristal şekerler daha uzun sürede ve daha zor çözündükleri için daha fazla su eklenmesi, dolayısıyla ek işlemleri gerektirmektedir.