Etiket Arşivleri: badem

Sert Kabuklu Meyve Araştırmaları Çalışma Grubu ( Dr. Haydar KURT )

Sert Kabuklu Meyveler Çalışma Grubu (Fındık, Antepfıstığı, Ceviz, Badem, Kestane)

Mevcut Durum

Sert Kabuklu Meyvelerde Çalışan Araştırma Kuruluşlarımız

Dünya Sert Kabuklu Meyve Üretimi

Türkiye Sert Kabuklu Meyve Üretimi

Türkiye Sert Kabuklu Meyve İhracatı

Türkiye Sert Kabuklu Meyve İthalatı

Fındık

Türkiye Fındık Üretim Alanları Haritası

Dünyada fındık üretim alanları (ha)

Dünya Fındık Üretimi (Ton)

Fındık Konusunda Çalışan Araştırma Kuruluşları

Fındık Konusunda Yapılan Önemli Çalışmalar

Fındık Araştırma İstasyonu Tarafından Tescil Ettirilen Çeşitler

Antepfıstığı

Dünya Antepfıstığı Üretimi

Türkiye Antepfıstığı Üretimi

Antepfıstığı konusunda Çalışan Araştırma Kuruluşları

Antepfıstığı Araştırma İstasyonu tarafından tescil ettirilen çeşitler

Ceviz, Badem ve Kestane

BADEM

KESTANE

Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi

SERT KABUKLU MEYVELERDE SWOT ANALİZİ

2023 Hedeflerimiz

2013 Yılında Enstitü / İstasyonlarımız Tarafından Yapılan Yayınlar


Kaynak: https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/SUNULAR/Sert%20Kabuklu%20Meyveler_Haydar%20KURT.pdf

Badem Yetiştiriciliği

Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir.Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde kapama badem bahçeleri (sadece badem ile kurulan bahçeler) yok denecek kadar az olup, mevcut ağaçlarda da bakım işleri genellikle yapılmamaktadır.

Ülkemizin badem talebi yurt içinden karşılanamadığı için badem ithal edilmektedir. Son zamanlarda dünya genelinde badem üretim alanı hızla artmaktadır. En fazla badem üretimi yapan ülkeler ABD, İspanya, İran, Fas olarak sıralanmaktadır.

BİTKİSEL ÖZELLİKLER:

Bademler pomolojik olarak ikiye ayrılır:

1- Acı bademler

2- Tatlı bademler

Acı Bademler: Siyanidrik asit içerdiklerinden acıdırlar ve fazla alındığı zaman zehir etkisi gösterebilirler. Badem yağı çıkarmak için kullanılırlar.

Tatlı Bademler: El, diş, sert kabuklu ve taş bademler olmak üzere dört gruba ayrılırlar.Kabuğun kalınlığı arttıkça randıman düşmektedir.

BADEMİN KABUK VE İÇ ÖZELLİKLERİ

A- KABUK ÖZELLİKLERİ

1. Kabuk ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Sert ve taş bademlerde randıman düşüktür. El ve diş bademlerin saklanması zordur.

2. Karın kısmı kapalı olmalıdır.

3. Kuş zararının olmadığı yerlerde ince kabuklu el ve diş bademleri tercih edilebilir.

B- İÇ BADEM ÖZELLİKLERİ

1. İç; açık renkli, kırışıksız ve tüysüz olmalıdır.


Kaynak: http://adana.tarim.gov.tr/Belgeler/SUBELER/bitkisel_uretim_ve_bitki_sagligi_sube_mudurlugu/meyve_yetistiriciligi_ve_mucadelesi/Ba%C4%9Fdem.pdf

Kuruyemiş Üretimi

AY ÇEKİRDEĞİ

İşletmeye kabul edilen ay çekirdekleri havuza boşaltılır. Ayçekirdekleri 1.kalite-duble, 2.kalite-iyi beyaz ve siyah çekirdek denen çakırdallas tipi olmak üzere üç çeşittir. Havuzlardan kaliteye göre elavatörler vasıtasıyla aspirasyon uygulayarak (tozu uzaklaştırmak için) depolara aktarılır. İşleneceği zaman depolardan eleklere gelen duble 6 mm iyi beyaz 5,5 mm siyah çekirdek 6 mm’lik eleklerde elenerek eleklerin üstünde kalanlar alınarak taş ayırıcıya gönderilir. Taş ayırıcıda vibrasyon yöntemiyle ağır olan taşlar aşağıdan hafif olan çekirdeklerde sistemi üsten terk eder. Taşları ayrılan çekirdekler hafif tane eleğine gelerek hafif taneler aspirasyonla ayrılır. Temizleme ekipmanlarından geçen ürünler aynı ağılıktaki, ebattaki yabancı maddeleri ayırmak için elle temizleme ünitesine gelir. Temizlene ürünler silolara alınarak üretime hazır halde bekletilir. İşleneceği zaman elavatörlerle fırına taşınır. Fırınlanmadan önce 60 kg çekirdek 3 lt. un-su(un tuzu çekirdeğe yapıştırmak için) karışımı ve tuzla  (yaklaşık 3 kg) dönen oval hafif eğimli duran kazanda karıştırılarak fırınlama ünitesine gönderilir. İlk önce 150 0C’deki ön ısıtma fırınından daha sonrada 175 0C’deki kavurma fırınına gelerek toplam 15–16 dk. da fırınlama ünitesinden çıkar. Kavurmadan sonra yabancı maddeler kalmış olabilir diye elle ayırma ardından da tozu uzaklaştırmak için eleme yapılarak paketleme yapılır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

İşletmeye kabul edilen kabak çekirdekleri iki çeşittir. Birincisi iri olan Nevşehir kabağı(sarı) ikincisi ise sivri ve uzun olan Trakya kabağıdır(beyaz). Çekirdekler elenerek taş ayırıcıya buradan hafif tane eleğine gelerek temizlenir. Temizlenen çekirdekler silolarda depolanır. İşleneceği zaman silolardan alınarak önce suyla biraz ıslatılıp sonra ardından tuzlanarak suyun tuzu çekmesi için 3–4 saat beklenir. Beklendikten sonra kabak çekirdekleri dönen oval hafif eğimli duran kavurma kazanında150 0C’de 15 dk. kavrulur. Beyaz olan kabak çekirdeği ya direk beyaz olarak ya da limon tuzu ilave edilerek sarartılarak, sarı olan kabak çekirdeği ise ya direk sarı olarak ya da titanyum dioksit ilave edilerek beyazlatılarak işlenebilir. Kavurmadan sonra paketleme yapılır.

TUZLU FISTIK

İşletmeye kabul edilen fıstıklar temizlendikten sonra(aspirasyon, yabancı madde) işlemeye gönderilir. Fıstıklar tuz, un-su karışımı(un tuzu fıstığa yapıştırmak için) ve limon tuzu(kızarmayı) eşliğinde dönen oval hafif eğimli duran kazanda karıştırılarak kavurma fırına gönderilir. Fıstıklar 145 0C’de  20 dk.kavrulur. Kavrulan tuzlu fıstıklar daha sonra paketlenir.

TUZLU LEBLEBİ

İşletmeye kabul edilen leblebiler temizlendikten sonra(aspirasyon, yabancı madde) işlemeye gönderilir. Leblebiler tuzlu suyla beraber dönen oval hafif eğimli duran kazanda karıştırılarak kavurma fırınına gönderilir(un kullanılmaz çünkü tuzun leblebiye yapışması-fazla tuzlu olması istenmez). Leblebiler 175 0C’de 15 dk. kavrulur. Kavrulan tuzlu leblebiler daha sonra paketlenir.

KABUKLU FISTIK

İşletmeye kabul edilen kabuklu fıstıklar temizlendikten sonra(aspirasyon, yabancı madde) işlemeye gönderilir. Kabuklu fıstıklar dönen oval hafif eğimli duran kavurma kazanında 150 0C’de 25 dk.kavrulur. Kavrulan kabuklu fıstıklar daha sonra paketlenir.

BEYAZ LEBLEBİ

İşletmeye kabul edilen nohutlar elenir, taş ayırıcıdan geçerek taşlar uzaklaştırılır ve en son olarak istenmeyen kısımlar elle ayıklanarak bandırma kazanlarına gönderilir. Burada nohudun içine su alması sağlanır. Bandırma kazanlarına(hacmi 200 lt.) 35 kg tuz, 2,5 kg soda(beyazlık ve yumuşatmak için),nohut ve sıcak su ilave edilerek nohudun sertline göre 2–3 dk. bekletilir. Daha sonra suyu emmesi için bezle kaplı kazanlara dökülerek 2–3 saat dinlendirilir. Dinlenen nohutlar kavurma ünitesine alınarak dönen oval hafif eğimli kazanlarda sıcaklığı artırmak için içine tuz atılarak ve beyazlatmak için titanyum dioksit konularak 250–260 0C’de 60 sn. kavrulur. Kavrulan beyaz leblebiler daha sonra paketlenir.

ÇITIR LEBLEBİ

İşletmeye kabul edilen leblebiler temizlendikten sonra(aspirasyon, yabancı madde) işlemeye gönderilir. Soya unu, tuz ve su ile beraber dönen oval hafif eğimli duran kazanda karıştırılır. Karıştırmanın son safhasında eritilmiş yağ ilavesi yapılır. Bir süre dinlendirildikten sonra kavurma kazanında 150 0C’de 20 dk. kavrulur. Çıtır leblebiler daha sonra paketlenir.

LEBLEBİ ŞEKERİ

İşletmeye kabul edilen leblebiler temizlendikten sonra(aspirasyon, yabancı madde) işlemeye gönderilir. Leblebiler dönen oval hafif eğimli duran kavurma kazanda 140 0C’de 10 dk. kavrulur. Bu kavurma esnasında yandaki kazanlarda şekerli leblebinin şerbeti hazırlanır. Şerbet; şeker, su, ve nişastadan oluşup, 115 0C’de kaynatılarak elde edilir. Hazırlanan şerbet kavrulan leblebinin üzerine dökülerek 1-1.5 saat kavurma işlemine bu şekilde devam edilir. Renkli leblebi yapılacaksa şerbete gıda boyası ilave edilerek istenilen renk verilir. Leblebi şekerinin pürüzlü yapısı kavurma esnasında şerbetin yavaş yavaş dökülmesi ve tankın dönmesinden dolayıdır. Elde edilen leblebi şekeri daha sonra paketlenir.

Fındık, Antep fıstığı, Cin mısırı, Soslu mısır ve Badem kavrulmuş şekilde gerekli yelerden alınarak paketlenir.

Paketleme ünitesinde marketlere hitaben 40 gramdan 1 kilograma kadar sade veya karışık ürünler azot gazı ilave edilerek paketlenir. Kuruyemişçiler için 5 kilogramlık paketler hazırlanmaktadır.

Laboratuvarda da gelen ham maddede nem ve boyut son üründe ise tuz tayini yapılmaktadır.

 Akış Şemaları

 Çekirdek üretimi akış şeması:

Ürünün işletmeye gelmesi → Havuzlara aktarım → Depolama → Eleklerden eleme → Taş ayırıcı → Hafif tane eleği → Elle ayırma → Silolara aktarım → Tuzlama → Kavurma → Ayıklama → Eleme → Paketleme

Soslu mısır, badem, cin mısırı, antepfıstığı, fındık üretimi akış şeması:

Ürünlerin işletmeye gelmesi → Paketleme

Leblebi üretimi akış şeması:

Ürünlerin işletmeye gelmesi → Tuzlama → Kavurma → Paketleme

Kabak çekirdeği üretimi akış şeması:

Ürünün işletmeye gelmesi → Eleme → Hafif tane ayırıcı → Depolama → Tuzlama → Dinlendirme → Kavurma → Paketleme

Beyaz leblebi üretimi akış şeması:

Ürünün işletmeye gelmesi → Eleme → Taş ayırıcı → Elle ayıklama → Bandırma kazanı → Dinlendirme → Tuzlama → Kavurma → Paketleme

Çıtır leblebi üretimi akış şeması:

Ürünün işletmeye gelmesi → Un kaplama → Dinlendirme → Kavurma → Paketleme

Leblebi şekeri üretimi akış şeması:

Ürünün işletmeye gelmesi → Eritilmiş şeker ilavesi → Paketleme

Badem Çeşitleri

BADEM ÇEŞİTLERİ

Nonpareil

Kaliforniya  kökenli olup dünyada en fazla yetiştirilen bir  çeşittir. Ağaçları orta  kuvvette gelişir,.yayvan  ve dağınık bir  taç  yapısına sahiptir. Düzenli ve bol ürün verir. Orta  geç dönemde çiçek açar. Meyve randımanı % 55- 65 civarında olup dış kabuk ikiz  meyve oluşturma  oranı % 5’ler seviyesindedir. Kabuk kahverengi- koyu kahverengi, İç badem uzun oval şekilli, orta iridir. Kendine verimsiz olup tozlayıcıları; Teksas, No Plus Ultra, Carmel çeşitleridir.

Ferragnes

Fransa’da ıslah edilen ve geç çiçek açması nedeniyle yetiştiriciliği yaygınlaşan  çeşitler arasında  yer almaktadır. Ağaçları kuvvetli gelişir. Olgunlaşma zamanı Eylül ayının 2-3 haftalarıdır. Düzenli verim verir ve erken meyveye yatar. İç badem ağırlığı 1,4 gr. olup iç randımanı % 35-40 gr, ikiz badem oranı % 3-5 oranındadır. Ferraduel, Ferrastar ve Teksas çeşitleri dölleyici olarak önerilebilir.

Ferrastar

Fransa’da  ıslah edilen geç çiçeklenen çeşitlerdendir. Ağaçları  kuvvetli gelişir  ve erken meyveye yatar. Randıman % 25- 30 seviyelerinde olup ikiz meyve oluşturma oranı % 10^lar civarındadır. Hasat dönemi orta geçtir. Dölleyicileri, Ferragnes, Ferraduel çeşitleridir. Nopareil ve Teksas çeşitlerine göre geç çiçek açtığı için don sorunu olan Güney Marmara, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştiriciliği önerilmektedir

Tuono

İtalya orijinli  geç çiçek açan kendine  verimli bir çeşittir. Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Oldukça  verimlidir. İç randımanı % 40- 42 oranındadır. Orta erken dönemde hasat olumuna  gelir. İkiz meyve oluşturma oranı % 10-15 oranındadır.  İri  ve kaliteli badem oluşturması ve geç çiçeklenmesi nedeniyle son yıllarda yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır.


Badem Yetiştiriciliği Projesi

  1. GİRİŞ :

Badem taşlı,çakıllı,bitki besin maddesince zayıf topraklarda yetişebilir.Verime kısa zamanda yatar.Susuzluğa ve kirece dayanımı iyidir.Kanaatkar bir bitkidir.Yüksek sıcak ve neme dayanımı iyidir.Pazarda hiçbir meyvenin olmadığı dönemde Çağla Badem olarak pazarda değerlendirilebilir.Ülkemizin Karadeniz’in kıyı kesimleri  hariç diğer tüm bölgelerimizde rahatlıkla yetiştirilebilir.Özellikle geç çiçeklenen çeşitlerle, modern kapama bahçeleri kurulduğunda  üretici gelirlerinde önemli artışlar olur.Badem protein ve karbonhidratça zengin olup bolca Fosfor ve Kalsiyum mineralleri içerir.

  1. PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ :

Bölgemizin ekonomisi tarıma dayalıdır.Tarımsal kalkınmanın yolu üretimi artırmaktan geçer.Badem besin maddesince fakir ve sulanmayan kıraç arazilerde yetiştirildiği gibi entansif ziraat yapmaya uygundur.Buna göre projemizin önem ve hedefleri;

-Erezyona maruz alanlarda, erezyonu önlemek.

-Yöremizde dağınık alanlarda yapılan badem yetiştiriciliğini,kapama bahçelere dönüştürmek.

-Yörede başka kültür bitkilerinin yetiştirilmesine imkan vermeyen sahalarda ,Antep fıstığı bahçelerinin yanı sıra  zeytin ve badem bahçelerini de kurarak arazilerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

-Bölgemizde ekonomisi bozuk çiftçilerin,sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak.

-Çiftçilerin ,ekonomik durumlarını bulundukları yerlerde iyileştirmek suretiyle köyden kente göçü önlemek.

-Bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak.

İlçemizde özelikle badem ağaçlarının ilkbaharda erken çiçek açmasından dolayı  soğuk zararına uğramakta, buda  badem yetiştiriciliğinden üreticiyi soğutmaktadır. Bu proje ile özellikle geç çiçek açan çeşitlerle kapama bahçe kurmak amacıyla Tarım İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile kaliteli fidanlar temin edilerek badem yetiştiriciliğinin yapılması planlanmaktadır. Bu da projenin başarılı olmasında önemli etkenlerden biri olacaktır.

  1. PROJENİN TEKNİK YÖNÜ :

Proje ilçeye bağlı 10 köyde  2 çiftçiye 5 dekar alanda uygulanacaktır.  bahçesi tesisinde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 6×6 m. Olarak planlanmış olup 1 Dekar alana 28 adet badem fidanı hesaplanmıştır. 5 dekarlık işletmelerde ise toplam 140 fidan kullanılacaktır.

Modern tarım tekniklerine uygun olarak bir bahçe tesisi için gereken teknik yardım Tarım İlçe Müdürlüğümüzce verilecek ve tespiti yapılan yetiştiriciler bu konuda eğitileceklerdir.Bademlik tesisinde ve yetiştiriciliğinde  bakım ve teknikler uygulanacaktır ve gerekli teknik hizmet İlçe Müdürlüğümüz tarafından verilecektir.