Etiket Arşivleri: Bacteroides

Anaerop, Sporsuz, Gram Negatif Basiller

Anaerop, Sporsuz, Gram Negatif Basiller

 Bu grup bakteriler insan ve hayvanların üst solunum yolları, barsak boşluğu ve ürogenital sisteminde normal flora üyesi olarak bulunurlar.
 Klinik önemi olanlar
– Bacteroides
– Prevotella
– Porphyromonas
– Fusobacterium

 Morfolojik olarak heterojen görülürler. Basil, flaman, fusiform (iğ) veya kokobasil olabilirler.
 Üremeleri için gerekli ısı 35-37 C
 pH :6,3-7,2 dir.
 Zorunlu anaeroptur.
 Pigmentli, pigmentsiz, S ve R tipinde koloniler yapabilir.

 Anaerop, sporsuz Gram negatif basillerin ayrılmasında hücre ve koloni morfolojisi, pigment üretimi, uzun dalga ultraviyole altında floresans verme, bazı antibiyotiklere direnç ve biyokimyasal özelliklerin yararlanılır.

 Bu grupta bulunan bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması pahalı ve zaman alıcı
 Bu yüzden identifikasyon cins düzeyinde kalır

Bacteroides spp.

 %20 safra içinde üreyip üreyememelerine göre
– Safraya dirençli
– Safraya duyarlı
 Safraya duyarlı olanlar pigment oluşturup oluşturmamalarına ikiye ayrılır.

Safraya dirençli Bacteroidesler (Bacteroides fragilis grup)
 Normal kolon florasında bol miktarda bulunurlar. Dışkının 1 gramında 1010-11
 Dışkıda her bir E.coli’ye en az 1000 Bacteroides fragilis düşmektedir.
 Kadın genital organlarında daha az oranda bulunur. Ağız içinde de bulunur.
 İnsanda anaerop bakteri infeksiyonlarından en sık izole edilen türler bu gruptandır.

 B. fraglis anaerop bakteriyemiler ile yumuşak doku infeksiyonlarından en çok izole edilen türdür.
 Bu grup bakteriler peritonit, appendisit, endokardit, akciğer, pelvis, karaciğer, eklem ve karın içi infeksiyonlarına neden olurlar.