Etiket Arşivleri: Aspergillus Niger

Aspergillus Niger Kullanılarak Sitrik Asit Üretimi Sırasında Bazı Poliollerin Verim Üzerine Etkisinin Araştırılması ( Ayşegül PEKSEL )

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SOME POLYOLS ON YIELD DURING CITRIC ACID FERMENTATION BY ASPERGILLUS NIGER

ABSTRACT

Citric acid is one of the most important chemicals produced by industrial fermentation using a filamentous fungus. Aspergillus niger is an imperfect fungus and capable of producing very high levels of citric acid when cultivated optimum conditions. Citric acid is accumulated only under conditions of high glycolytic metabolism and can be induced by the addition of an excess amount of sucrose or other carbohydrates which induce a high rate of glycolytic catabolism. In this study, effect of mannitol and xylitol which added into fermentation media, was investigated during citric acid production by A. niger ATCC 11414. The effect of these polyols on citric acid production was demonstrated using replacement, submerged and surface culture. Citric acid accumulation exhibited an increase on media supplemented with mannitol. High amount of citric acid was obtained from surface culture.

ÖZET

Sitrik asit, küflerin kullanıldığı endüstriyel fermantasyon ile üretilen en önemli kimyasallardan biridir. İmperfekt bir küf olan Aspergillus niger, uygun koşullarda üretildiğinde yüksek miktarlarda sitrik asit elde edilir. Sitrik asit sadece yüksek glikolitik koşullarda birikir ve glikolitik katabolizmayı indükleyen aşırı miktarda sakkaroz ya da diğer karbohidratların katılımı ile indüklenir. Bu çalışmada A. niger  ATCC 11414 suşu kullanılarak sitrik asit üretimi sırasında fermantasyon ortamına ilave edilen poliollerden mannitol ve ksilitolün etkileri araştırıldı. Bu poliollerin sitrik asit üretimi üzerine olan etkileri, yerdeğiştirme, derin kültür ve yüzey kültür yöntemleri kullanılarak incelendi. Mannitol kullanılan ortamlarda sitrik asit üretiminin arttığı saptandı. En fazla artış yüzey kültür yönteminden elde edildi.


Aspergillus Niger and Lactobacillus

Aspergillus niger and Lactobacillus Delbruckii are the microbes used to commercially produce citric acid and lactic acid, respectively. The production takes place in a batch fermenter. This tutorial will introduce you to the following areas regarding batch fermentation

  • Microbial Growth Kinetics

  • Media for Industrial Fermentations

  • Sterilization

  • The Development of Inocula for Industrial Fermentations

  • Design of a Fermenter

  • Instrumentation and Control

  • Aeration and Agitation