Etiket Arşivleri: Ambalajdan Beklentiler

Ambalajdan Beklentiler

1. AMBALAJDAN BEKLENTİLER

 Üründe kalite kaybı olmaksızın depolanabilir

 Kimyasal ve fiziksel etmenlere karşı dayanıklı

 Antimikrobiyal

 Havası alınabilir, gazlama işlemi yapılabilir

 Dondurulabilir, pastörize veya sterilize edilebilir, kaynatılabilir

 Işıktan koruyucu, ışığa dayanıklı

 Çevreye uyumlu olmalıdır, (Üçüncü, 2000).

1.1.Ambalaj ve Ambalaj Malzemelerinin Koruma Fonksiyonları ile Gıda Bozulmaları Arasındaki İlişkiler

Gıda tüketiminde en önemli nokta kuşkusuz onun güvenli olmasıdır. Gıdalar genelde; mikroorganizmalar, enzimler, böcek, parazit ve benzer zararlılar, sıcaklık, nemli veya kuru koşullar, hava oksijeni ve ışık gibi birbiriyle ilişkili veya ilişkisiz değişik faktörlerin etkisiyle bozulmaya uğramaktadırlar, (Tek, 1983: 13).

Ambalajların temel işlevi, dağıtım zinciri içinde üreticiden depoya, perakendeciye ve tüketiciye verimli ve güvenli biçimde aktarılmasına yardımcı olmaktır. Bununla birlikte ambalajın bir çok temel fonksiyonu vardır, (Tek, 1983:

Ambalajın en önemli görevlerinden biri ürün için üreticiden nihai müşteriye kadar uzanan yolda sağladığı çok yönlü korumadır. Ürünü ışık, nem, ısı, hava, darbe gibi dış etkenlerden olumsuz yönde etkilenmesini, bozulmasını ve kirlenmesini önler, (Tek, 1983: 13).

Gıda Ambalajlama ve Depolama ( Doç. Dr. Serpil ÖZTÜRK )

1. AMBALAJ

1.1. Ambalajın Tarihçesi

1.2. Ambalajın Görevleri

1.3. Gıdaların Ambalajlanması

1.4. Ambalajdan Beklentiler

1.5. Ambalaj Seçimini Etkileyen Etmenler

2. AMBALAJLAMA

3. ETİKETLEME

3.1. Gıda Maddesi Etiketinde Bulunması Zorunlu Hususlar

3.2. Tüketicinin Etiketlemeden Beklentileri

3.3. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği

4. GIDA AMBALAJ MATERYALLERİ

4.1. Cam Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.1.1. Cam ambalaj tipleri

4.1.2. Cam ambalajların bazı kalite özellikleri

4.1.3. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre cam ambalaj materyallerinin kullanımı

ile ilgili kurallar

4.2. Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.2.1. Kağıt çeşitleri

4.3. Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.3.1. Metal ambalaj materyallerinin özellikleri

4.4. Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.4.1. Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler

4.4.2. Çevreye dost plastik ambalaj üretimi

4.5. Gelişmiş Ambalajlar

5. GIDA-AMBALAJ, MİKROORGANİZMA-AMBALAJ ve BÖCEK-AMBALAJ İLİŞKİLERİ

5.1. Gıda-Ambalaj İlişkileri

5.1.1. Kimyasal migrasyon

5.1.2. Gıdalardan aroma kaybı

5.1.3. Gıdalara koku geçişi

5.2. Mikroorganizma-Ambalaj İlişkisi

5.3. Böcek-Ambalaj İlişkisi

6. ASEPTİK AMBALAJLAMA

6.1.Tanım ve Tarihçe

6.2. Aseptik Ambalajlamada Kullanılacak Ambalaj Malzemelerinde Aranan Özellikler

6.3. Aseptik Ambalajlama Proses Aşamaları

6.3.1. Ambalaj sterilizasyon yöntemleri

6.3.2. Çeşitli ambalajların sterilizasyonu

6.4. Aseptik Ambalajlamada Özen Gerektiren Noktalar

6.5. Aseptik Karton Ambalaj Malzemesi Üretimi

6.6. Çeşitli Ürünlerde Aseptik Ambalajlama Uygulamaları

6.7 Aseptik Ambalajlamanın Olumlu Yönleri

6.8. Aseptik Dolum Tesisinin Temizlik ve Sterilizasyonu

7. MODİFİYE ATMOSFER AMBALAJLAMA

7.1. Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Avantajları ve Dezavantajları

7.2. Modifiye Atmosfer Ambalajlamada Kullanılan Gazlar

7.3. Paketleme Yardımcı Maddeleri (Modifiye ediciler/Absorbanlar)

7.4. Ambalaj Materyali

7.5. Çeşitli Ürünlerde MAP Uygulamaları

8. GIDA MUHAFAZA VE DEPOLAMA

8.1. Mikroorganizma Kontrolü

8.2. Enzim Kontrolü

9. TAHILVE TAHIL ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASI VE DEPOLANMASI

9.1. Tahıl Depolama Yöntemleri

9.2.Buğday Depolamada Etkili Faktörler

9.3. Tahılların Depolanması Sırasındaki Değişimler

9.4. Unlar

9.5. Ekmek

9.6. Fırıncılık Ürünleri

9.7. Makarna-Şehriye

9.8.Kahvaltılık Tahıllar