Gıda Ambalajlama ve Depolama ( Doç. Dr. Serpil ÖZTÜRK )

1. AMBALAJ

1.1. Ambalajın Tarihçesi

1.2. Ambalajın Görevleri

1.3. Gıdaların Ambalajlanması

1.4. Ambalajdan Beklentiler

1.5. Ambalaj Seçimini Etkileyen Etmenler

2. AMBALAJLAMA

3. ETİKETLEME

3.1. Gıda Maddesi Etiketinde Bulunması Zorunlu Hususlar

3.2. Tüketicinin Etiketlemeden Beklentileri

3.3. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği

4. GIDA AMBALAJ MATERYALLERİ

4.1. Cam Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.1.1. Cam ambalaj tipleri

4.1.2. Cam ambalajların bazı kalite özellikleri

4.1.3. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre cam ambalaj materyallerinin kullanımı

ile ilgili kurallar

4.2. Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.2.1. Kağıt çeşitleri

4.3. Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.3.1. Metal ambalaj materyallerinin özellikleri

4.4. Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.4.1. Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler

4.4.2. Çevreye dost plastik ambalaj üretimi

4.5. Gelişmiş Ambalajlar

5. GIDA-AMBALAJ, MİKROORGANİZMA-AMBALAJ ve BÖCEK-AMBALAJ İLİŞKİLERİ

5.1. Gıda-Ambalaj İlişkileri

5.1.1. Kimyasal migrasyon

5.1.2. Gıdalardan aroma kaybı

5.1.3. Gıdalara koku geçişi

5.2. Mikroorganizma-Ambalaj İlişkisi

5.3. Böcek-Ambalaj İlişkisi

6. ASEPTİK AMBALAJLAMA

6.1.Tanım ve Tarihçe

6.2. Aseptik Ambalajlamada Kullanılacak Ambalaj Malzemelerinde Aranan Özellikler

6.3. Aseptik Ambalajlama Proses Aşamaları

6.3.1. Ambalaj sterilizasyon yöntemleri

6.3.2. Çeşitli ambalajların sterilizasyonu

6.4. Aseptik Ambalajlamada Özen Gerektiren Noktalar

6.5. Aseptik Karton Ambalaj Malzemesi Üretimi

6.6. Çeşitli Ürünlerde Aseptik Ambalajlama Uygulamaları

6.7 Aseptik Ambalajlamanın Olumlu Yönleri

6.8. Aseptik Dolum Tesisinin Temizlik ve Sterilizasyonu

7. MODİFİYE ATMOSFER AMBALAJLAMA

7.1. Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Avantajları ve Dezavantajları

7.2. Modifiye Atmosfer Ambalajlamada Kullanılan Gazlar

7.3. Paketleme Yardımcı Maddeleri (Modifiye ediciler/Absorbanlar)

7.4. Ambalaj Materyali

7.5. Çeşitli Ürünlerde MAP Uygulamaları

8. GIDA MUHAFAZA VE DEPOLAMA

8.1. Mikroorganizma Kontrolü

8.2. Enzim Kontrolü

9. TAHILVE TAHIL ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASI VE DEPOLANMASI

9.1. Tahıl Depolama Yöntemleri

9.2.Buğday Depolamada Etkili Faktörler

9.3. Tahılların Depolanması Sırasındaki Değişimler

9.4. Unlar

9.5. Ekmek

9.6. Fırıncılık Ürünleri

9.7. Makarna-Şehriye

9.8.Kahvaltılık Tahıllar

 

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu