Etiket Arşivleri: Alkollü İçecekler

Alkollü İçeceklerin Analizleri ( MEGEP )

 • 1. ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DUYUSAL VE FİZİKSEL ANALİZLERİ

 • 1.1. Türk Gıda Kodeksine Göre Şarapların Sınıflandırılması

 • 1.2. Şaraplarda Numune Alma

 • 1.3. Şaraplarda Duyusal Analizler

 • 1.3.1. Şarapta Görsel Değerlendirme

 • 1.3.2. Şaraplarda Kokusal Değerlendirme

 • 1.3.3. Şarabı Tadarak Değerlendirme

 • 1.3.4. Şarapların Puanla Değerlendirilmesi

 • 1.4. Türk Gıda Kodeksine Göre Biranın Özellikleri

 • 1.5. Biraların Duyusal Özellikleri

 • 1.6. Birada Duyusal Analizler

 • 1.6.1. Görünüş Muayenesi

 • 1.6.2. Koku Muayenesi

 • 1.6.3. Tat Muayenesi

 • 1.7. Bazı Distile Alkollü İçeceklerde Duyusal Analizler

 • 1.7.1. Brendilerde Duyusal Analizler

 • 1.7.2. Rakıda Duyusal Analiz

 • 1.8. Alkollü İçeceklerde Fiziksel Analizler

 • 1.8.1. Alkollü İçeceklerde Yoğunluk Tayini

 • 1.8.2. Birada Balling (Sakkarometre) İle Zahiri Ekstrakt Tayini

 • 1.8.3. Alkollü İçeceklerde Alkolometre ile Alkol Miktarı Tayini

 • 2. ALKOLLÜ İÇECEKLERİN KİMYASAL ANALİZLERİ

 • 2.1. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne Göre Tanımlar ve Özellikler

 • 2.1.1. Rakı

 • 2.1.2. Rom

 • 2.1.3. Viski

 • 2.1.4. Tahıl Distilat İçkisi

 • 2.1.5. Kanyak

 • 2.1.6. Brendi

 • 2.1.7. Cin Ve Votka

 • 2.1.8. Likör Ve Meyve Likörü

 • 2.2. Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği’ne Göre Şarapların Kimyasal Özellikleri

 • 2.3. Alkollü İçeceklerde Alkol Tayini

 • 2.3.1. Yöntemin İlkesi

 • 2.3.2. Gerekli Araç ve Gereçler

 • 2.3.3. İşlem

 • 2.4. Birada Karbondioksit Tayini

 • 2.4.1. Yöntemin İlkesi

 • 2.4.2. Gerekli Araç ve Gereçler

 • 2.4.3. İşlem

 • 2.5. Birada Yapay Köpürtücü Tayini

 • 2.5.1. Yöntemin İlkesi

 • 2.5.2. Gerekli Araç-Gereç ve Kimyasal Maddeler

 • 2.5.3. İşlem

 • 2.6. Şarapta Asitlik Tayini

 • 2.6.1. Yöntemin Amacı ve İlkesi

 • 2.6.2. Gerekli Araç-Gereç ve Kimyasal Maddeler

 • 2.6.3. İşlem

 • 2.7. Şarapta Uçucu Olmayan Asit Tayini

 • 2.7.1. Amaç Ve Yöntemin İlkesi

 • 2.7.2. Gerekli Araç-Gereçler ve Kimyasal Maddeler

 • 2.7.3. İşlem

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

İçecekler ( MEGEP )

 • 1. ALKOLLÜ İÇECEKLER

 • 1.1. Alkollü İçeceklerin Zararları

 • 1.2. Alkollü İçecekler

 • 1.2.1. Fermantasyon Yolu ile Elde Edilen İçecekler (Az Alkollü)

 • 1.2.2. Distile Alkollü İçecekler (Yüksek Alkollü)

 • 1.2.3. Distile Alkollü İçeceklerin Kontrolü

 • 1.2.4. Alkollü İçeceklerle İlgili Bazı Kavramlar

 • 2. ALKOLSÜZ İÇECEKLER

 • 2.1. Gazlı Alkolsüz İçecekler

 • 2.1.1. Gazlı İçecek Üretimi

 • 2.1.2. Gazlı İçeceklerin Özellikleri

 • 2.1.3. Gazlı İçeceklerin Kontrolü

 • 2.2. Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler

 • 2.2.1. Meyve Sularının Beslenme Açısından Önemi

 • 2.2.2. Meyve Suyu ve Benzer Ürünlerin Üretilmesi

 • 2.2.3. Meyve Pürelerinin İşlenmesi

 • 2.2.4. Meyve Suları ve Benzer Ürünlerin Özellikleri

 • 2.2.5. Meyve Suyu ve Benzeri Ürünlerin Kontrolü

 • 3. ÇAY KAHVE VE KAKAO

 • 3.1. Çay

 • 3.1.1. Çayın Beslenme Açısından Önemi

 • 3.1.2. Çay Çeşitleri

 • 3.1.3. Çay Kontrolü

 • 3.2. Kahve

 • 3.2.1. Kahve Çeşitleri

 • 3.2.2. Kahvenin Özellikleri

 • 3.2.3. Kahvenin İşlenmesi

 • 3.2.4. Kahve Kontrolü

 • 3.3. Kakao

 • 3.3.1. Kakaonun Özellikleri ve Kontrolü

Alkol, Fenol ve Eterler ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

Alkoller, bir tane hidroksil (-OH) grubu taşıyan R-OH genel yapısında bileşiklerdir.

Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mutlud/tr/tr_dersnotlari.htm

Alkollü İçecekler ( Ali UYSAL )

BİRA

Bira Nedir?
Bira Çeşitleri Nelerdir?
Alt Fermantasyon Biraları
Üst Fermantasyon Biraları:
Biranın Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
Biranın Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
Biranın Hammadeleri
Biranın Üretim Aşamaları ve Ekipmanları
ÖĞÜTME
MAYŞELEME
SÜZME
KAYNATMA
ŞIRA SOĞUTMA – ÇÖKELTME
MAYA DOZAJLAMA
HAVALANDIRMA
FERMANTASYON
FİLTRASYON
STABİLİZASYON
DOLUM

KONYAK (KANYAK)

KONYAK ÜRETİMİ

1.ŞARAP ÜRETİMİ
2.DAMITMA
3.ESKİTME DİNLENDİRMEDE MEYDANA GELEN OLAYLAR
4.PAÇAL YAPMA
Konyak Stilleri
ÜZÜM KONYAĞI
TÜRK KANYAĞI
Türk Kanyağı Üretimi
TRUVA
IHLARA Brendi

RAKI ve Anasonlu İçkiler

RAKI SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE
Tarihçe
Mevzuat
Tekel Fabrikalarında üretilen rakılar

HAMMADDELER

Kuru Üzüm
Mayanın Çoğaltılması
FERMANTASYON
ANASON
Şeker, Etil Alkol
DAMITMA
Söndürme ve Dinlendirme
Rakı Kalitesini Etkileyen Faktörler
Kaçak-Sahte Rakı

RAKI BENZERİ ANASONLU İÇKİLER

Amerikan viskisi
Tenesse

İSKOÇ VİSKİSİ ÜRETİMİ

İskoçya viskisi iki farklı şekilde üretilir
1.İMBİK VİSKİSİ YAPIMI:
MAYŞELEME
DAMITMA
OLGUNLAŞMA
2.KOLON VİSKİSİ
TÜRK VİSKİSİ YAPIMI
VİSKİLERDE DİNLENDİRME(ESKİTME)
PAÇAL YAPMA (HARMANLAMA)
SÜZME VE DOLUM

ŞARAP

Şarap üretimi

Beyaz şarap yapılan üzüm çeşitleri
Kırmızı şarap yapılan üzüm çeşitleri
2.Önemli Şarap Üreticisi Ülkeler
5.Şarap Hazırlamanın Esasları
Asma Çeşidi
Vejetasyon Devresindeki İklim Koşulları
Hasat Zamanı ve Şekli

Şarap, son olarak şişelere doldurulmadan önce durulup, berraklaşması için gerekli görülürse filtrelenir. Durultma sayesinde şarabın açıklığını ve berraklığını önleyebilecek, bulanık bir görüntüye sebep olabilecek tortular ve parçacıklar uzaklaştırılır.