Alkollü İçecekler ( Ali UYSAL )


BİRA
Bira Nedir?
Bira Çeşitleri Nelerdir?
Alt Fermantasyon Biraları
Üst Fermantasyon Biraları:
Biranın Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
Biranın Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
Biranın Hammadeleri
Biranın Üretim Aşamaları ve Ekipmanları
ÖĞÜTME
MAYŞELEME
SÜZME
KAYNATMA
ŞIRA SOĞUTMA – ÇÖKELTME
MAYA DOZAJLAMA
HAVALANDIRMA
FERMANTASYON
FİLTRASYON
STABİLİZASYON
DOLUM
KONYAK (KANYAK)
KONYAK ÜRETİMİ
1.ŞARAP ÜRETİMİ
2.DAMITMA
3.ESKİTME DİNLENDİRMEDE MEYDANA GELEN OLAYLAR
4.PAÇAL YAPMA
Konyak Stilleri
ÜZÜM KONYAĞI
TÜRK KANYAĞI
Türk Kanyağı Üretimi
TRUVA
IHLARA Brendi
RAKI ve Anasonlu İçkiler
RAKI SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE
Tarihçe
Mevzuat
Tekel Fabrikalarında üretilen rakılar
HAMMADDELER
Kuru Üzüm
Mayanın Çoğaltılması
FERMANTASYON
ANASON
Şeker, Etil Alkol
DAMITMA
Söndürme ve Dinlendirme
Rakı Kalitesini Etkileyen Faktörler
Kaçak-Sahte Rakı
RAKI BENZERİ ANASONLU İÇKİLER
Amerikan viskisi
Tenesse
İSKOÇ VİSKİSİ ÜRETİMİ
İskoçya viskisi iki farklı şekilde üretilir
1.İMBİK VİSKİSİ YAPIMI:
MAYŞELEME
DAMITMA
OLGUNLAŞMA
2.KOLON VİSKİSİ
TÜRK VİSKİSİ YAPIMI
VİSKİLERDE DİNLENDİRME(ESKİTME)
PAÇAL YAPMA (HARMANLAMA)
SÜZME VE DOLUM
ŞARAP
Şarap üretimi
Beyaz şarap yapılan üzüm çeşitleri
Kırmızı şarap yapılan üzüm çeşitleri
2.Önemli Şarap Üreticisi Ülkeler
5.Şarap Hazırlamanın Esasları
Asma Çeşidi
Vejetasyon Devresindeki İklim Koşulları
Hasat Zamanı ve Şekli

Şarap, son olarak şişelere doldurulmadan önce durulup, berraklaşması için gerekli görülürse filtrelenir. Durultma sayesinde şarabın açıklığını ve berraklığını önleyebilecek, bulanık bir görüntüye sebep olabilecek tortular ve parçacıklar uzaklaştırılır.

Bir cevap yazın