Etiket Arşivleri: Alifatik Hidrokarbonlar

Alifatik Hidrokarbonlar ( MEGEP )

1. ALKANLAR (PARAFİNLER)

1.1. Genel Bilgi

1.2. Alkil Kökü (Alkiller)

1.3. Alkanlarda Dallanma

1.4. Alkanların Adlandırılması

1.5. Halkalı Alkanlar (Siklo Alkanlar)

1.5.1. Halkalı Alkanların Adlandırılması

1.6. Alkanlarda İzomeri

1.7. Genel Elde Edilme Yolları

1.8. Alkanların Kimyasal Özellikleri

1.8.1. Yanma Tepkimeleri

1.8.2. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

1.9. Alkanların Fiziksel Özellikleri

1.10. Metan

1.10.1. Elde Edilişi Yöntemleri

1.10.2. Özellikleri

1.10.3. Metan Türevleri

2. ALKENLER (OLEFİNLER)

2.1. Alkenlerin Adlandırılması

2.2. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri

2.3. Alkenlerin Fiziksel Özellikleri

2.4. Alkenlerin Kimyasal Özellikleri

2.4.1. Katılma Tepkimeleri

2.4.2. Yanma Tepkimeleri

2.4.3. Polimerleşme Tepkimeleri

2.4.3.1. Kondenzasyon Tepkimeleri

2.4.4. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

2.5. Dienler

2.6. Polimerizasyon

2.7. Etilen

2.7.1. Etilenin Eldesi

2.7.2. Özellikleri

3. ALKİNLER

3.1. Genel Bilgi

3.2. Alkinlerin Adlandırılması

3.3. Alkinlerin Elde Edilişleri

3.4. Alkinlerin Özellikleri

3.4.1. Alkinlerin Fiziksel Özellikleri

3.4.2. Alkinlerin Kimyasal Özellikleri

3.5. Asetilen

3.5.1. Elde Edilişi

3.5.2. Özellikleri

Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Alifatik%20Hidrokarbonlar.pdf

Organik Kimya Nomenklatürü – Alkan, Alken ve Alkinlerin adlandırılması

ORGANİK KİMYA NOMENKLATÜRÜ

1.Alkan, Alken ve Alkinlerin adlandırılması
Nomenklatür:Bir bilim dalına ait terimler, terminoloji
Kimyasal Nomenklatür: Kimyasal bileşiklerin isimleri ve bu bileşiklerin oluşturulmasında uygulanan kuralları kapsar.
İsimlendirme kuralları geçmişte IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birligi) tarafından belirlenirken, günümüzde ACS American Chemical Society (Amerikan Kimya Dernegi), EC-European Communities (Avrupa Toplulugu), CNAS-Chemical Nomenclature Advisory Service (Kimyasal Nomenklatür Danısma Servisi-Ingiltere), WHO–World Health Organisation (Dünya Saglık Örgütü), IUB-International Union of Biochemistry (Uluslararası Biyokimya Birligi) vb. kuruluşlar tarafından da çalışılmaktadır.

Temel Yapılar
1.Alifatik hidrokarbonlar
a.Doymuş bileşikler
b.Doymamış bileşikler
2.Sikloalifatik hidrokarbonlar
a.Monosiklik bileşikler
b.Bisiklik ve polisiklik bileşikler
c.Spiro bileşikler
3.Aromatik hidrokarbonlar
a.Monosiklik aromatik bileşikler
b.Polisiklik aromatik bileşikler
c.Hidrojenlenmiş polisiklik aromatik bileşikler
d.Köprülü polisiklik aromatik bileşikler
4.Heterosiklik bileşikler
a.Monosiklik bileşikler
b.Polisiklik bileşikler
c.Heterosiklik köprülü bileşikler
d.Heterosiklik spiro bileşikler

1.Alifatik Hidrokarbonlar

a.Doymuş bileşikler: Genel formülü CnH2n+2’dir. Düz zincirli doymuş hidrokarbonlara alkanlar veya parafinler de denir. Alkanların ilk dört üyesinin adı IUPAC’ın kabul ettiği özel adlardır.
Bunlar metan, etan, propan ve bütandır.
Dört karbonlu alkanlardan sonra gelen düz zincirli alkanlar adlandırılırken karbon atomu sayısını belirtmek için IUPAC‘ın kabul ettiği önekler kullanılır.

Düz zincirli moleküller için ismin başına n-(normal), herhangi bir karbonda tek yönlü dallanma varsa sekonder yapıyı belirtmek için izo-, herhangi bir karbonda çift yönlü bir dallanma varsa sekonder yapıyı belirtmek için neo- (ter) önekleri kullanılır.