Organik Kimya Nomenklatürü – Alkan, Alken ve Alkinlerin adlandırılması

ORGANİK KİMYA NOMENKLATÜRÜ

1.Alkan, Alken ve Alkinlerin adlandırılması
Nomenklatür:Bir bilim dalına ait terimler, terminoloji
Kimyasal Nomenklatür: Kimyasal bileşiklerin isimleri ve bu bileşiklerin oluşturulmasında uygulanan kuralları kapsar.
İsimlendirme kuralları geçmişte IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birligi) tarafından belirlenirken, günümüzde ACS American Chemical Society (Amerikan Kimya Dernegi), EC-European Communities (Avrupa Toplulugu), CNAS-Chemical Nomenclature Advisory Service (Kimyasal Nomenklatür Danısma Servisi-Ingiltere), WHO–World Health Organisation (Dünya Saglık Örgütü), IUB-International Union of Biochemistry (Uluslararası Biyokimya Birligi) vb. kuruluşlar tarafından da çalışılmaktadır.

Temel Yapılar
1.Alifatik hidrokarbonlar
a.Doymuş bileşikler
b.Doymamış bileşikler
2.Sikloalifatik hidrokarbonlar
a.Monosiklik bileşikler
b.Bisiklik ve polisiklik bileşikler
c.Spiro bileşikler
3.Aromatik hidrokarbonlar
a.Monosiklik aromatik bileşikler
b.Polisiklik aromatik bileşikler
c.Hidrojenlenmiş polisiklik aromatik bileşikler
d.Köprülü polisiklik aromatik bileşikler
4.Heterosiklik bileşikler
a.Monosiklik bileşikler
b.Polisiklik bileşikler
c.Heterosiklik köprülü bileşikler
d.Heterosiklik spiro bileşikler

1.Alifatik Hidrokarbonlar

a.Doymuş bileşikler: Genel formülü CnH2n+2’dir. Düz zincirli doymuş hidrokarbonlara alkanlar veya parafinler de denir. Alkanların ilk dört üyesinin adı IUPAC’ın kabul ettiği özel adlardır.
Bunlar metan, etan, propan ve bütandır.
Dört karbonlu alkanlardan sonra gelen düz zincirli alkanlar adlandırılırken karbon atomu sayısını belirtmek için IUPAC‘ın kabul ettiği önekler kullanılır.

Düz zincirli moleküller için ismin başına n-(normal), herhangi bir karbonda tek yönlü dallanma varsa sekonder yapıyı belirtmek için izo-, herhangi bir karbonda çift yönlü bir dallanma varsa sekonder yapıyı belirtmek için neo- (ter) önekleri kullanılır.

Bir Yorum

 1. 1 Mono

  2 Di

  3 Tri

  4 Tetra

  5 Penta

  6 Heksa

  7 Hepta

  8 Okta

  9 Nona

  10 Deka

  11 Undeka

  12 Dodeka

  13 Trideka

  14 Tetradeka

  15 Pentadeka

  16 Heksadeka

  17 Heptadeka

  18 Oktadeka

  19 Nonadeka

  20 Eikosa

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu