Ohmik Isıtma

OHMİK ISITMA

Tarihçe

1980’lerden sonra ohmik ısıtma, gelişmiş elektrot malzemeleri ve dizaynı sayesinde yaygınlaşmıştır.

Ayrıca, ohmik ısıtma sistemi aseptik dolum ve paketleme sistemleriyle birleştirilerek, ürünün sterilizasyonunu ve pişmesini aynı sistem içinde sağlamaktadır.

Ohmik ısıtma bugün, geçmişteki uygulamalarının yanı sıra renk açma, buharlaştırma, dehidrasyon, fermentasyon ve ekstraksiyon uygulamalarını da kapsamaktadır.

Ohmik ısıtma günümüzde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da, tanecikli yapı içeren düşük veya yüksek asitli gıdalar, bütün meyveler, sıvı yumurta gibi yüksek kalite ve güvenlik gerektiren gıdaların üretiminde kullanılmaktadır.

Ohmik Isıtmanın Prensibi Nedir?

Ohmik Isıtma, gıda maddesi ile temas halinde olan elektrotlardan alternatif akım geçirilmesi ve iletkenlik özelliğine sahip olan gıda maddesinin direnç olarak kullanılması prensibine dayanır.

Ohmik Isıtma Nedir?

Ohmik ısıtma gıda malzemelerinde kullanılan gelişmekte olan bir ısıl işlem metodudur. Gıda içinden geçen elektrik ile ısıtılır.

Elektrik enerjisi hızlı ve homojen sonuçlanan ısı enerjisine harcanır.

Bu çalışmada, ohmik ısıtma sisteminin özellikleri, diğer ısıtma sistemlerine göre avantaj ve dezavantajları, tasarımında dikkat edilmesi gereken faktörler ve gıdaların işlenmesinde alternatif ısıtma yöntemi olarak kullanılması özet olarak anlatılmaktadır.

Gıda maddesinin içinde elektrik akımına karşı göstermiş olduğu bir direnç vardır. Bu da gıdanın içinde ısı jenerasyonuna yol açar. Yani elektriksel enerji ısı enerjisine dönüşür. Böylece homojen ısı jenerasyonu oluşur ve bu da sıvı gıdalarda homojen sıcaklık dağılımına neden olur. Gıda maddesinden geçen akıma bağlı olarak hızlı bir ısıtma gerçekleşir.

Ohmik Isıtmanın Diğer Isıl İşlemlerden Farkı Nedir?

Ohmik ısıtmanın diğer elektriksel ısıtma yöntemlerinden en önemli farkı; gıda ile temas eden elektrotların bulunması, uygulanan frekans ve dalga şeklidir.

Ohmik ısıtmada oldukça yüksek sıcaklıklara daha kısa süre içinde çıkabiliriz. (HTST) Bu özellik ohmik ısıtmanın farklı alanlarda kullanılmasını sağlamaktadır.

Diğer termik işlemler sırasında; partikül gıdalar için kutular aseptik işlem sistemlerinde, yavaş iletim ve ısı transferine bağlı olarak ürünün kalitesinde zarar meydana gelebilir.

Diğer taraftan, ohmik ısıtma gıda malzemesinin tüm kütlesini hacimsel olarak ısıtır. Böylece elde edilen ürün kendi konservesine göre daha yüksek kaliteye sahiptir.

Ohmik Isıtmanın Özellikleri

Ohmik ısıtmada gıda maddesinden elektrik akımı geçer. Bu elektirik akımı ani olarak ısı oluşumuna sebep olur. Isıtma hacimsel olarak gerçekleşir ve ürün içinde sıcaklık dağılımı homojendir. Ohmik ısıtma sistemleri aseptik ürün hatlarına (aseptic product lines) adapte edilebilir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu