Moleküler Geometri

Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şeklini- yapısını) belirler. Molekül geometrisi molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Molekül geometrisini açıklamak için farklı kuramlar mevcuttur. modeller VSEPR Valens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory) Molekül şeklini (geometrisini), merkez atom üzerindeki (bağ yapmış ve bağa katılmayan) elektron grupları üzerinden tahmin yapılabilir.

Elektron çiftleri (bağ yapmış ve bağa katılmayan) birbirlerini iterler. Bunun sonucunda, elektronlar birbirlerinden mümkün olduğunca uzakta yerleşirler (itme kuvvetlerinin en az olacak yerleşme düzeni) • Son yörüngede 2 elektron çifti olması halinde Çizgisel (lineer) • Son yörüngede 3 elektron çifti olması halinde Üçgen düzlemsel • Son yörüngede 4 elektron çifti olması halinde Düzgün dört yüzlü (tetrahedral) • Son yörüngede 5 elektron çifti olması halinde Üçgen bipiramidal • Son yörüngede 6 elektron çifti olması halinde Düzgün sekiz yüzlü (Oktahedral) Bağ yapmamış elektron çiftlerinin diğer elektron çiftlerini itme gücü, bağ elektronlarının itme gücünden daha yüksektir.

ındaki itme kuvvetlerinin en az olacağı geometride yerleş

VSEPR teorisinin uygulanması • Molekül veya iyon için Lewis yapısı çizilir. • Merkez atomun bağ yapmamış elektron çifti sayısı ile tekli bağ sayısı belirlenir. • Bδ + No • Elektron çifti sayısına karşılık gelen elektron çifti geometrisi belirtilir. • molekül geometrisi bulunur.

VSEPR teorisine göre CO2 HCN CH4, NH3 SO2 PCl5, SF6 and H2O bileşiklerinin şekillerini açıklayınız.

VSEPR teorisine göre CO2 HCN CH4, NH3 SO2 PCl5, SF6 and H2O bileşiklerinin şekillerini açıklayınız.

İtme Kuvveti Bağ yapmamışe- Bağ yapmamışe>Bağ yapmamışe-bağ e >bağ e – bağ e Bağ yapmamış e çiftleri molekülün yapısının belirlenmesinde bağa katılan elektronlar kadar önemlidir. Bağ yapmamışelektronlar bağ elektronlarından daha fazla yer kaplarlar. Merkez atom üzerinde bağ yapmamış elektron çifti mevcut ise, elektron çiftlerinin yerleşim düzeni,olduğu tüm elektron çiftlerinin bağ elektronları geometrik şekilden farklı olacaktır. Bağ açıları molekülde bağ yapmayan elektron çiftleri sayısı arttıkça azalır.

Valens (Değerlik) Bağ Teorisi Kovalent bağ, iki atomun tek elektronlu orbitallerinin uygun şekilde üstüste çakışması (örtüşmesi) sonucunda (elektronların zıt spinli bir şekilde bu orbitalleri doldurması ile) oluşur.

Valens Bağ molekülün şeklini çakışan orbitallerin şekli ve yerleşme düzenine göre açıklar. Çoğunlukla bağ oluşumu için atomlarda elektron düzenlemesi ve orbitaleri şeklinin değişmesi olur. Bunun sonucunda merkez atomda hibrit orbitaller meydana gelir.

Metan ın hibritleşmesi ve bağ yapması

Geometri Orbital sayısı Hibritleşme tipi Çizgisel (lineer) 2 sp Üçgen düzlemsel 3 sp2 Düzgün dört yüzlü 4 sp3 (tetrahedral) Üçgen bipiramidal 3 5 sp d Düzgün sekiz yüzlü 3 2 6 sp d (Oktahedral)

CH4 , PCl5 , SF6 . NH3 BeF2 bileşiklerinin hibritleşme türü ve molekül geometrilerini bulunuz.

tek elektronlu orbitallerin çakışması sonucu δ bağı oluş ın paralel örtüşmesi sonucu ise πbağları oluşur.

Molekül Orbital Teori Bir molekülde atom çekirdeklerinin etrafında molekül yörüngeleri bulunur. A molecular orbital describes a region of space in a molecule where electrons are most likely to be found. Molekül orbitaller atom yörüngelerinin birleştirilmesiyle oluşur.

Atomik Orbitallerin birleşmesi

MO deki bağ elektronları sayısı – antibağMO deki elektron sayı Bağ derecesi = 2

Metalik Bağ Elektron denizi modeli Band teori

Metalik Bağ • Elektron denizi modeli

Metalik Bağ Band teori

Band teori

Yar ı iletkenler

Photovoltaic Cells

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu