Kimyasal Bileşikler

Moleküler (Molekül Yapısında) Bileşik:

 • bağımsız moleküller içeren bileşiktir

 • molekülde az sayıda ametal atomları kovalent bağlarla bir arada tutulurlar.

Molekül: Atomların bağlarla birleşmesinden oluşan ve bileşikle aynı bileşime sahip olan en küçük tanecik veya yapı taşıdır.

–Bileşikler, kendisini oluşturan bileşenlerinin hangi sabit oranlarda karıştığını belirten kimyasal formüller ile temsil edilirler.

–Su ® H2O

–Karbon dioksit ® CO2

–Sodyum klorür ® NaCl

–Demir (II) sülfür ® FeS

 • İyonik Bileşikler

 • Mol Kavramı ve Kimyasal Bileşikler

 • Formül Kütlesi: Bir bileşiğin atom kütle birimi (akb) cinsinden bir formül biriminin kütlesidir.

 • Molekül Kütlesi: Atomik kütle birimi (akb) cinsinden bir molekülün kütlesi. (Formül Kütlesi= Molekül Kütlesi)

 • 1 mol bileşik, 6,02214 x1023 adet formül birimi ya da molekül içeren bileşik miktarı

 • Mol Kütlesi: Molekül bileşiğin bir mol molekülünün ya da iyonik bileşiğin bir mol formülünün kütlesidir.

 • Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi

 • 2 mol N x   14,0067 g/mol =   28,0134 g N

 • 4 mol H x    1,0079 g/mol =     4,0316 g H

 • 3 mol O x   15,9994 g/mol =   47,9982 g O

                                                       80,0432 g/mol

 1. Elinizdeki örneğin tam 100 g olduğunu varsayınız.

 2. 100 g örnekteki kütle miktarlarını mol cinsine çevirin.

 3. Bulduğunuz mol sayılarına göre geçici formülü yazın.

 4. Geçici formüldeki her bir sayıyı en küçüğüne bölün

 5. Yazılan formüldeki indisleri en küçük tam sayılarla ifade edin.

 6. Molekül formülü kaba formülün aynısı veya katlarıdır. Çarpan faktörü bulmak için kaba formül ağırlığı ile verilen gerçek molekül kütlesini oranlayın.

 • Örnek

 • Örnek

 • 100 g olarak düşünün!

 • C = 56,8 g C/(12,01 g C/ mol C) = 4,73 mol C

 • H = 6,50 g H/( 1,008 g H / mol H) = 6,45 mol H

 • O = 28,4 g O/(16,00 g O/ mol O) = 1,78 mol O

 • N = 8,28 g N/(14,01 g N/ mol N) = 0,591 mol N

 • 0,591 e bölün =

 • C = 8,00 mol C = 8,0 mol C             veya

 • H = 10,9 mol H = 11,0 mol H

 • O = 3,01 mol O = 3,0 mol O  C8H11O3N

 • N = 1,00 mol N = 1,0 mol N

 • Örnek

Fazla miktardaki oksijen varlığında , 6,49 mg C, H ve O içeren askorbik asit örneğinin yakılmasıyla 9,74 mg CO2  ve 2,64 mg H2O açığa çıkmıştır. Askorbik asidin kaba formülünü hesaplayınız.

1.Serbest element atomunun yükseltgenme basamağı (Y.B.) sıfırdır.

2.Tüm atomların Y.B. lerinin toplamı:

Serbest atomlar, moleküller ve formül birimleri gibi nötr türlerde sıfırdır.

Bir iyonda, iyonun yüküne eşittir.

 1. Grup 1 metalleri bileşikleri içinde +1 ve Grup 2 metalleri

Bileşikleri içinde +2 Y.B. ye sahiptir.

 1. Flor bütün bileşiklerinde -1 Y.B. ye sahiptir.

5.Bileşikler içinde hidrojen için Y.B. genellikle +1 dir. (Bazı

Bileşiklerde Y.B. -1 olabilir)

6.Bileşikler içinde oksijen için Y.B. genellikle -2 dir(Bazı bileşiklerde

 -1 olabilir;

7.Metallerle yaptığı ikili bileşiklerde :

i.Halojenler (Grup 7A elementleri ) için  Y.B. = -1,

 1. Grup 6A elementleri için Y.B. = -2 ve

iii. Grup 5A elementleri için  Y.B. = -3 dür.

 • Örnek

 • Bileşiklerin Adlandırılması

Organik Bileşikler: Karbon, hidrojen, oksijen, azot, ve daha birkaç elementten oluşmuş bileşiklerdir.

İnorganik Bileşikler: Yukarıda belirtilen tanımın dışında kalan bileşiklerdir.

 • İnorganik Bileşiklerin Adlandırılması

 • İki Ametalin İkili Bileşikleri

Moleküler Bileşikler

  Artı(+) Y.B. na sahip element genellikle önce yazılır

HCl Hidrojen klorür

 • Karmaşık yapıdaki Bazı Bileşikler

Hidratlar:Bileşiğin formül birimi belli sayıda su molekülü içerir

 • Ancak bu bileşiğin «ıslak» olduğunu göstermez. Su molekülleri bileşiğin katı yapısının içine girmiştir.

 • Örnek: CoCl2 . 6 H2O (Kobalt(II)klorür hekzahidrat)

 • Formül kütlesi= 129.8 u+(6×18.02 u)=237.9 u

 • Bileşikte hidrat suyu olarak bulunan su genellikle kısmen yada tamamen uzaklaştırılabilir. Su tamamen uzaklaştırıldığında geri kalan bileşiğe susuz denir. susuz bileşikler yanma analizinde magnezyumperkloratın kullanıldığı gibi, su tutmakta(nem çekici olarak) kullanılabilirler

 • Susuz CoCl2 mavi, hekzahidrat pembe renklidir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu