Mikrobiyolojinin Tarihçesi ( Dr. Halil TOSUN )

Antony van Leeuwenhoek • 1632- 1723 • Mikrobiyolojinin kurucusu kabul edilir • İlk kez mikroskop yardımı ile mikroorganizmaları gözlemlemiştir • Mikroskobik hayvancık adını vermiştir • 200x büyütme elde etmiştir

• Spontan Generasyon • Biyogenesis Teorisi Teorisi (Abiyogenesis) • Canlıların kendi • Her canlı daha önce kendine meydana var olan bir başka geldiği görüşüdür canlıdan meydana • Ör: Havada kalmış gelmiştir görüşüdür etlerde kurtçuk oluşması gibi

Francesco Redi(1626-1697) • Canlıların kendinden önceki canlılardan meydana geldiğini ilk ispatlayan bilim adamıdır • Böylelikle yüksek organizmalar için spontan generasyon teorisi reddedilmiştir

Mikroorganizmalar için hangi teori doğrudur? • John Needham (1713-1781) • Lazzaro Spallanzani (1729- • Isıtılarak ağzı kapatılan 1799) kavanozda bulunan et suyu • Aynı deneyi tekrarlamış yeterli içinde mikroorganizmaların derece ve sürede ısıtma ürediğini görmüş bunların yapıldığında ve kavanoz ağzı tahrip olduktan sonra yeniden iyice kapatıldığında kendiliğinden oluştuklarını mikroorganizmaların savunmuştur (abiogenesis) üremediğini göstermiştir (biogenesis)

Mikroorganizmalar için hangi teori doğrudur? • Lavoisier 1775 • Louis Pasteur (1820- • Havadaki oksijenin 1895) varlığını ispatlamış • Yaptığı deneyle abiogenesis teorisinin • Kaynatılan gıdalarda mümkün olamayacağını oksijen bulunmadığı göstermiştir için üreme olmadığın • Mikroorganizmaların savunarak spontan toz parçacıkları ile generasyon teorisini taşındığını keşfetmiştir desteklemiştir

Louis Pasteur (1820- 1895) • Mikroorganizmaların sıcaklık uygulaması ile öldürülebileceğini göstermiştir(pastörizasyon) • İlk kez hayvanlarda aşı uygulaması yapmıştır • Bira ve şarabın ısıtılarak raf ömrünün uzatılabileceğini göstermiştir.

Mikroorganizmaların hastalıklarla ilişkisi • GERM TEORİSİ • Pasteur: İpek böceği • Mikroorganizmalar hastalığına hastalığa neden protozoaların neden olmakta ve hastalığı olduğunu bulmuştur canlıdan canlıya yayabilmektedir (Marcus Antonius von Plenciz, 1792)

Joseph Lister (1827- 1912) • Cerrahide enfeksiyonları engellemek için pasteur prensiplerini uygulamış ve dezenfeksiyonun önemini ortaya koymuştur • Tıpta kullanılan aletleri fenolle dezenfekte etmiştir.

Robert KOCH (1843- 1910) • Katı besiyerini geliştirmiştir • Saf kültür olarak mikroorganizmaları izole etmiştir • Şarbon hastalığına neden olan mikroorganizmayı saf kültür olarak izole etmiştir • Bakterileri anilin boyalarla boyamıştır • İlk kez yayma preperat hazırlamıştır

Robert KOCH (1843- 1910) Mikroorganizmal arla hastalıklar arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Bu ilkeler günümüzde de geçerliliğini sürdüren Koch’un önermeleri olarak bilinir

Koch Postulatları • Hastalıklar spesifik mikroorganizmalar tarafından oluşturulurlar, • Etkenler izole edilmeli ve saf kültürler halinde üretilmelidir, • Duyarlı sağlam deneme hayvanlarına verildiklerinde hastalık oluşturabilmeli ve • Tekrar saf kültürler halinde üretilebilmelidirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu