Lipidler ve Lipoprotein Metabolizması

LİPİDLER VE LİPOPROTEİN METABOLİZMASI

Lipidler

Hormon ve hormon öncülleri

Sindirimde yardımcı

Enerji depolanması ve metabolik yakıt

Biyolojik zarların yapısal ve fonksiyonel bileşenleri olarak

Yalıtım oluşturarak sinir iletisinde veya ısı kaybını önlemede

Lipitlerin Sınıflandırılması

Triaçilgliseroller

Fosfolipidler

Sfingolipidler

Steroidler

Glikolipidler

Yağ asitleri

Diyetle Alınan Lipidlerin Sindirim, Emilim, Salgılanma ve Kullanılması

Yetişkin kişi günde 60-150 g yağ alır.

– Triaçilgliseroller

– Fosfolipidler

– Kolesterol

% 90’nından fazlası triaçilgliseroldür

Geri kalan miktar kolesterol esterleri, fosfolipidler ve esterleşmemiş (serbest) yağ asitleri oluşturur.

Sindirimi

Sindirim midede başlar.

Aside dayanıklı lipaz (lingual lipaz) tarafından katalize edilir. Bu enzim lipid-su ara yüzeyindeki triaçilgliserolleri parçalar.

Kısa veya orta zincirli yağ asitleri içeren triaçilgliserolleri gastrik lipaz tarafından parçalanırlar (nötr pH’da aktiftir)

Genel olarak bakıldığında, yetişkinlerde lipidlerin sindirimi ağız ve midede hemen hemen hiç gerçekleşmez.

Bu yüzden lipidler ince barsağa kadar neredeyse
tamamı sağlam olarak ulaşır.

İnce barsakta lipidlerin enzimatik yıkımı

Triaçilgliseroller, kolesterol esterleri ve fosfolipidler pankreas enzimleri tarafından enzimatik olarak parçalanırlar.

Pankreatik lipaz tarafından triaçilgliserollerin 1. ve 3. C’nuna bağlı yağ asitleri uzaklaştırılır. Hidrolizin başlıca ürünleri 2 monoaçilgliserol ve serbest y.a dir.

Kolesterol esterleri kolesterol esteraz tarafından hidroliz edilirler böylece kolesterol ve serbest y.a’ri meydana gelir.

Fosfolipid yıkımı: pankreas sıvısı fosfolipaz A2’nin önenzimi açısından zengindir. Fosfolipaz A2, fosfolipidin 2. C’nuna bağlı yağ asidini ayırır böylece lizofosfolipid oluşur. 1. C’na bağlı yağ asidini ise lizofosfolipaz tarafından koparılır böylece bir gliserilfosforil oluşur. Oluşan baz feçes yoluyla atılabilir veya ileri yıkıma uğrar ve sonra absorbe edilir.

Lipidlerin barsak mukoza hc’ri tarafından emilmesi

Serbest y.a, serbest kolesterol ve 2-monoaçilgliserol diyetsel lipidlerin yıkılımının başlıca ürünleridir. Safra tuzları ile karışık miçeller oluştururlar.

Karışık miçeller lipid emiliminin başlıca yeri olan barsak mukoza hc’rinin fırçamsı kenar membranına yaklaşırlar ve orada lipidler hareketsiz su tabakasına geçerler ve absorbe edilirler.


Kaynak: http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/bolumSayfalari/belgeler/LIPIDLER-2013_20131111033914.ppt

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu