Kurutulmuş Meyve Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR

GİRİŞ

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

1.1. Projenin Gerekçesi

1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler

1.2.1.Projenin Adı:

1.2.2. Kuruluş Yeri:

1.2.3. Tesis Kurulu Kapasitesi:

1.2.4. Toplam Yatırım Tutarı:

1.2.5. Öngörülen Finansman Kaynakları:

1.2.6. Yatırım Süresi ve Uygulama Planı:

1.2.7. Yatırımın Faydalı Ömrü

1.2.8. Tam Kapasitede İşletme Gelir ve Giderleri:

1.2.9. Kapasite Kullanım Oranları (KKO):

1.2.10. Tam Kapasite İstihdam:

1.2.11. Değerlendirme Sonuç ve Önerileri:

2. ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI

3. EKONOMİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

3.1. Sektörün Tanımı ve Yasal Çerçeve

3.1.1. Sektörün Tanımı

3.1.2. Yasal Çerçeve

3.1.3. Sektörle İlgili Uygulanan Teşvikler

3.2. Arz ve Talep Durumu

3.2.1. Kapasite ve Üretim Analizi

3.2.2. Talep Analizi

3.3. Pazar Analizi ve Pazarlama

3.3.1. Sektörün-Pazarın Yapısı ve Rekabet Koşulları

3.3.2. Sektördeki Eğilimler ve Yeni Gelişmeler

3.3.3. Pazarlama Stratejisi

3.3.4. Ürün Satış Fiyatları ve Koşulları

3.4. Tesis İçin Öngörülen Satış Miktarları (Ekonomik KKO)

4. GİRDİ PİYASASI

4.1. Hammaddenin Tanımı ve Kullanım Alanları

4.2. Girdi Piyasasının Değerlendirilmesi

4.3. Girdi Fiyatları ve Alış Koşulları

5. KURULUŞ YERİ

6. TEKNİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

6.1. Mevcut Teknolojiler

6.2. Teknoloji Seçimi ve Üretim Yöntemi

6.3. Tesis Kurulu Kapasitesi, Üretim Programı ve Öngörülen KKO

6.3.1. Tesisin Normal Kurulu Kapasitesi

6.3.2. Tesis için Öngörülen Üretim Miktarları

6.4. Makine-Teçhizat Seçimi ve Spesifikasyonları

6.5. İnşaat İşleri

6.6. Organizasyon ve İnsan Kaynakları

6.7. Toplam Yatırım Tutarı ve Uygulama Planı

6.7.1. Arsa Yatırımı

6.7.2. Etüt ve Proje Giderleri

6.7.3. İnşaat Harcamaları

6.7.4. Makine ve Teçhizat Giderleri

6.7.5. Taşıma ve Sigorta Giderleri

6.7.6. İthalat ve Gümrükleme Giderleri

6.7.7. Montaj Giderleri

6.7.8. Taşıt Araçları ve Demirbaş Giderleri

6.7.9. İşletmeye Alma Giderleri

6.7.10. Genel Giderler

6.7.11. Beklenebilecek Farklar

6.7.12. Yatırım Uygulama Planı

6.8. Tam Kapasitede İşletme Geliri

7. FİNANSAL DEĞERLENDİRME

8. SONUÇ

Kaynak:  http://www.ika.org.tr/upload/yazilar/Kurutulmus-Meyve-Uretim-Tesisi-On-Fizibilite-Raporu-309965.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu