Gıda Satış Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

 • Bu Rehberi Nasıl Kullanacaksınız

 • REHBERİN AMACI

 • REHBERİN KAPSAMI

 • I. BÖLÜM

 • 1. MEVZUAT

 • 2. TANIMLAR

 • II. BÖLÜM

 • 3. GENEL HİJYEN KURALLARI

 • 3.1 Genel Şartlar

 • 3.1.1 Personel tuvaletleri soyunma ve sosyal alanlar

 • 3.1.2 El yıkama evreleri

 • 3.1.3 Havalandırma

 • 3.1.4 Aydınlatma

 • 3.1.5 Su

 • 3.1.6 Atıksu kanalizasyon sistemleri

 • 3.1.7 Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin muhafazası

 • 3.2 Personel Hijyeni

 • 3.2.1 Genel Şartlar

 • 3.2.2 El Hijyeni

 • III. BÖLÜM

 • 4. HAMMADDE VE/VEYA GIDANIN TEMİNİ

 • 5. GIDALARIN İŞLENMESİ

 • 5.1 Tartım

 • 5.2 Depolama

 • 5.3 Hazırlık

 • 5.4 Pişirme

 • 5.5 Dondurma

 • 5.6 Çözünme

 • 5.7 Taşıma

 • 6. SICAKLIK KONTROLÜ VE SOĞUK ZİNCİRİN DEVAMININ SAĞLANMASI

 • 7. GIDANIN SERVİSİ VEYA TÜKETİME SUNUMU

 • 8. HAREKETLİ/SABİT TAŞINABİLİR VE/VEYA GEÇİCİ GIDA SATIŞ NOKTALARI

 • 9. ZARARLI VE KEMİRGENLERLE MÜCADELE

 • 10.TEMIZLİK VE DEZENFEKSİYON

 • IV.BÖLÜM

 • 11.EĞİTİM

 • 12.BULAŞMANIN KONTROLÜ

 • 12.1 Mikrobiyolojik bulaşmanın kontrolü

 • 12.2 Kimyasal bulaşmanın kontrolü

 • 12.3 Fiziksel bulaşmanın kontrolü

 • 12.4 Allerjenlerin kontrolü

 • 13.ATIK VE ÇÖPLERİN YÖNETİMİ

 • 14.STOK ROTASYONU

 • İÇİNDEKİLER

 • 15.GIDANIN SATIŞ KRİTERLERİ

 • 16.İZLENEBİLİRLİK

 • 17.GERİ TOPLATMA

 • 18.DİĞER ACİL DURUMLAR

 • 19.KAYNAKLAR

 • V. BÖLÜM

 • 20.EKLER

 • EK-1 Türk Gıda Mevzuatı

 • EK-2 Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim Formu

 • EK-3 Allerjen Bileşenler

 • EK-4 Mal Kabul Kontrol/İzlenebilirlik Formu

 • EK-5 Temizlik Planı (I) – (II)

 • EK-6 Eğitim Katılım Formu

 • EK-7 Depo Sıcaklık Kayıt Formu

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu