Gıda Mühendisinin Mesleki Etik Kılavuzu Çalışmaları ( Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU )

Gıda Mühendisinin Mesleki Etik Kılavuzu Çalışmaları

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

Meslek

 Öğrenmek suretiyle veya bilim yoluyla bir konunun teorik olarak kavranmasının ve bunun için gereken becerilerin üzerine kurulmuş uygulamalardır.

Tanımların Ortak Yönleri

 Özgün bilgi ve becerilerin gerekliliği,

 Toplumda bir grup meydana getirmesi,

 Uygulanmasında kuralların varlığı,

 Dürüst toplum yaratmada önemli işlevleri olması,

 Kamu yararı olması

Meslek ve Toplum

 Meslek sahipleri hem toplum ile hem de aynı mesleğe sahip bir grup ile sürekli temas halindedir.

 Mesleğin üyeleri arasındaki ilişki -dahili

 Toplumla olan ilişki – harici

 İdeal hizmeti verebilmek için mesleki kuralların yanı sıra meslek ile toplum arasındaki ilişki de netleşmelidir.

Mesleğin Dahili ve Harici İlişkileri

DAHİLİ İLİŞKİLER

 Eğitim ve öğretim standartları

 Resmi veya gayri resmi sertifikalandırma veya yetkilendirme prosedürü

 Etik kuralları da içerebilen uygulama kuralları

HARİCİ İLİŞKİLER

 Mesleğin topluma hizmet vermesi

 Gerektiğinde mesleki yargılamaya imkan tanıması

Etik Kavramı

 Ahlak bilimi

 doğru ve yanlış

 iyi ve kötü

 fazilet ve ahlaksızlık

 Erdem (moral), çoğu kez günlük yaşamımızda yer alan aksiyonlar ve düşüncelerin modelleri için kullanılır ve kişilerin kendi yargılarıdır.

 Etik ise bir başka grup tarafından hazırlanmış ve davranışları kontrol eden standart seti olarak kabul edilebilir.

Etik Yaklaşımlar

 Ahlak kuralları ile uyuşmazlık

 Meslek kuralları

 Mesleki erdem rolü

 Etik ortam

1. Ahlak Kuralları ile Uyuşmazlık

 Ahlak bilimi “ahlak kavramını vurgulayarak meslekte yaşanan uyumsuzlukların önlenmesi ve bunların analizini hedefleyen” bir disiplindir.

 Bir anlamda etik bir uyuşmazlık veya bir çatışma yok ise sorun da yok demektir.

 Bu yaklaşımın kuvvetli yönleri akut durumlara çözüm
getirmesidir.

 Ancak kuşkusuz normal olmayan durumların hep göz önüne alınması da zayıf yönüdür.

Kaynak: http://www.gidamuhendisligikongresi.org/images/onuc/dc468feba5afea1.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu