Gıda Ambalajlama Teknolojisi Vize & Final Test Soruları ve Cevapları

1. Ambalajlama beklentileri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Ambalaj, gıdaların bozulmasını önlemek için tasarlanmıştır.

B) Ambalaj, gıdaların besin değerlerini korumak için kullanılır.

C) Ambalaj, gıdaların raf ömrünü uzatır.

D) Ambalaj, gıdaların tat ve kıvamını değiştirebilir.

E) Ambalaj, gıdaların hijyenik koşullarda saklanmasını sağlar.

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) Ambalaj, gıdaların tat ve kıvamını değiştiremez. Ambalaj, gıdaları dış etkenlerden korur ve raf ömrünü uzatırken, gıdaların besin değerlerini korur ve hijyenik koşullarda saklanmasını sağlar. Ancak ambalaj, gıdanın tat ve kıvamını değiştirmez.

Açıklama: Ambalajlama, gıdaların kalitesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Ambalajlama malzemeleri, gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korumak için tasarlanır. Ambalajlama, gıdaların bozulmasını önleyerek tazeliğini korur ve gıdaların raf ömrünü uzatır. Ambalajlama ayrıca, gıdaların hijyenik koşullarda saklanmasını sağlar ve taşınabilirliğini artırır.

2. Gıda ambalajlamada kullanılan malzemelerin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişki nedir?

A) Ambalaj malzemelerinin kalitesi, gıdaların bozulmasını önlemekte önemli bir faktördür.

B) Gıdaların pH seviyesi, ambalaj malzemelerinin seçiminde önemli bir faktördür.

C) Gıdaların sıcaklık koşulları, ambalaj malzemelerinin seçiminde önemli bir faktördür.

D) Gıdaların su aktivitesi, ambalaj malzemelerinin seçiminde önemli bir faktördür.

E) Tüm yukarıdakiler doğrudur.

Cevap için tıklayınız

Cevap: E) Tüm yukarıdakiler doğrudur. Ambalaj malzemelerinin kalitesi, gıdaların bozulmasını önlemede önemli bir faktördür. Gıdaların pH seviyesi, sıcaklık koşulları ve su aktivitesi, ambalaj malzemelerinin seçiminde önemli bir faktördür.

Açıklama: Ambalajlama malzemelerinin seçimi, gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine bağlıdır. Ambalajlama malzemelerinin kalitesi, gıdaların bozulmasını önlemede önemli bir faktördür. Örneğin, gıdaların oksijen, nem ve ışıkla teması, bozulma hızını artırabilir. Bu nedenle, ambalaj malzemeleri gıdaların bu faktörlerden korunmasını sağlar. Gıdaların pH seviyesi, sıcaklık koşulları ve su aktivitesi de ambalaj malzemelerinin seçiminde önemli faktörlerdir. Örneğin, bir gıda yüksek su aktivitesine sahipse, ambalaj malzemeleri nem bariyeri sağlamalıdır. Benzer şekilde, pH seviyesi yüksek olan bir gıda için, ambalaj malzemeleri asit direnci göstermelidir. Sıcaklık koşulları da ambalaj malzemelerinin seçiminde önemli bir faktördür. Örneğin, soğuk zincir gerektiren gıdaların ambalaj malzemeleri sıcaklık değişimlerine dayanıklı olmalıdır.

3. Gıda ambalajlama teknolojileri, gıdaların bozulmasını önlemeye nasıl yardımcı olur?

a) Ambalajlama malzemeleri ile gıdaların temasını engelleyerek

b) Gıdaların pH seviyesini değiştirerek

c) Gıdaların sıcaklık koşullarını artırarak

d) Gıdaların içeriğinde koruyucu kimyasallar kullanarak

e) Hiçbiri, gıda ambalajlama teknolojileri gıda bozulmasını önleyemez.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a) Ambalajlama malzemeleri ile gıdaların temasını engelleyerek. Gıda ambalajlama teknolojileri, gıdaların bozulmasını önlemeye yardımcı olur çünkü ambalaj malzemeleri gıdaları dış etkenlerden (oksijen, nem, ışık, mikroorganizmalar vb.) koruyarak bozulma hızını azaltır.

4. Gıda ambalajlamada kullanılan en yaygın malzemeler nelerdir?

a) Cam ve porselen

b) Metal ve alüminyum folyo

c) Kağıt ve karton

d) Plastik ve kompozit malzemeler

e) Ahşap ve bambu

Cevap için tıklayınız

Cevap: d) Plastik ve kompozit malzemeler. Gıda ambalajlama teknolojilerinde en yaygın kullanılan malzemeler plastik ve kompozit malzemelerdir. Bunun nedeni, bu malzemelerin hafif, dayanıklı, esnek ve uygun maliyetli olmalarıdır. Ancak son yıllarda sürdürülebilirlik kaygıları nedeniyle kağıt ve karton ambalajların kullanımı da artmaktadır.

5. Cam ambalajlar, gıda ürünlerinin ambalajlamasında hangi avantajlara sahiptir?

a) Yenilenebilir bir malzeme olması

b) Üretimi sırasında enerji tasarrufu sağlaması

c) Geri dönüşümü kolay olması

d) Kimyasal direnci yüksek olması

e) Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olması

Cevap için tıklayınız

Cevap: d) Kimyasal direnci yüksek olması. Cam ambalajlar, gıda ürünlerinin ambalajlamasında kimyasal direnci yüksek olmaları nedeniyle avantajlıdır. Cam, asitlere, bazlara ve solventlere dayanıklıdır ve bu nedenle gıdaları korur. Ancak cam ambalajların dezavantajı, kırılgan olmaları ve taşıma sırasında hasar görebilmeleridir.

6. Cam ambalajların geri dönüşümü ne gibi faydalar sağlar?

a) Yeniden kullanılabilen bir malzeme olarak kaynak tasarrufu sağlar

b) Çevre kirliliğini azaltır

c) Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur

d) Fosil yakıt kullanımını azaltır

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. Cam ambalajların geri dönüşümü, yeniden kullanılabilen bir malzeme olarak kaynak tasarrufu sağlar, çevre kirliliğini azaltır, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve fosil yakıt kullanımını azaltır. Ayrıca cam geri dönüşümü, camın yeniden kullanılmasına izin verir ve cam üretimi için kullanılan enerjinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.

7. Cam ambalajların kullanımı, hangi durumlarda dezavantajlı olabilir?

a) Düşük ağırlıklı ürünlerin ambalajlaması için

b) Gıdaların saklanacağı soğuk ortamlarda

c) Gıdaların paketlenmesi sırasında hava geçirgenliği istendiğinde

d) Ambalajlama işlemi sırasında kırılma riski olan ürünlerin paketlenmesi için

e) Hiçbiri, cam ambalajlar her türlü gıda ürününün ambalajlaması için uygundur.

Cevap için tıklayınız

Cevap: a) Düşük ağırlıklı ürünlerin ambalajlaması için. Cam ambalajlar, düşük ağırlıklı ürünlerin ambalajlanması için dezavantajlıdır, çünkü cam ağırdır ve taşınması zordur.

8. Plastik ambalajlar, gıda ürünleri için neden tercih edilir?

a) Geri dönüştürülebilir olması

b) Hafif ve dayanıklı olması

c) Esnek olması

d) Üretim maliyetlerinin düşük olması

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. Plastik ambalajlar, gıda ürünleri için geri dönüştürülebilir, hafif, dayanıklı, esnek ve üretim maliyetleri düşük olduğu için tercih edilirler. Bununla birlikte, plastik ambalajlar, doğru şekilde yönetilmedikleri zaman çevre kirliliğine neden olabilirler.

9. Plastik ambalajların dezavantajları nelerdir?

a) Geri dönüştürülmesi zordur

b) Kimyasal olarak stabil değildirler

c) Sıcaklığa duyarlıdırlar

d) Ultraviyole (UV) ışınlarına duyarlıdırlar

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. Plastik ambalajların dezavantajları arasında geri dönüştürülmesinin zor olması, kimyasal olarak stabil olmamaları, sıcaklığa ve UV ışınlarına duyarlı olmaları yer alır. Bu nedenle, plastik ambalajlar doğru şekilde yönetilmezlerse çevre kirliliğine neden olabilirler.

10. Hangi plastik ambalaj türü, gıda ürünleri için en uygun değildir?

a) PET (polietilen tereftalat) plastik ambalajlar

b) PP (polipropilen) plastik ambalajlar

c) PS (polistiren) plastik ambalajlar

d) PVC (polivinilklorür) plastik ambalajlar

e) HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) plastik ambalajlar

Cevap için tıklayınız

Cevap: d) PVC (polivinilklorür) plastik ambalajlar. PVC, gıda ürünleri için en uygun olmayan bir plastik ambalaj malzemesidir, çünkü kimyasal olarak stabil değildir ve sıcaklığa duyarlıdır. Ayrıca, PVC ambalajlar, gıdalara koku ve tat aktarabilirler ve sağlık riskleri oluşturabilirler. Bu nedenle, PVC ambalajlar, gıda ürünleri için kullanılmamalıdır.

11. Kağıt ambalajlar, gıda ürünleri için neden tercih edilir?

a) Geri dönüştürülebilir olması

b) Doğal bir malzeme olması

c) Gıdaları taze tutma özelliğine sahip olması

d) Suya dayanıklı olması

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. Kağıt ambalajlar, gıda ürünleri için geri dönüştürülebilir, doğal bir malzeme, gıdaları taze tutma özelliğine sahip ve suya dayanıklı olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilir. Ancak, bazı kağıt ambalajlar, özellikle kaplamalı olanlar, geri dönüştürülebilirliklerini kaybedebilirler.

12. Kağıt ambalajların dezavantajları nelerdir?

a) Sıcaklığa duyarlıdırlar

b) Yüksek nem seviyelerine dayanıklı değillerdir

c) Güçsüz ve dayanıksızdırlar

d) Basınca duyarlıdırlar

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. Kağıt ambalajların dezavantajları arasında sıcaklığa duyarlı olmaları, yüksek nem seviyelerine dayanıklı olmamaları, güçsüz ve dayanıksız olmaları, basınca duyarlı olmaları yer alır. Bu nedenle, kağıt ambalajlar, bazı gıda ürünleri için uygun olmayabilirler.

13. Hangi kağıt ambalaj türü, gıda ürünleri için en uygun değildir?

a) Kraft kağıt ambalajlar

b) Kaplamalı kağıt ambalajlar

c) Geri dönüştürülmüş kağıt ambalajlar

d) Parlak kağıt ambalajlar

e) Tümü uygun

Cevap için tıklayınız

Cevap: d) Parlak kağıt ambalajlar. Parlak kağıt ambalajlar, gıda ürünleri için uygun olmayan bir kağıt ambalaj türüdür, çünkü gıdalara koku ve tat aktarabilirler ve geri dönüştürülemezler. Bu nedenle, parlak kağıt ambalajlar, gıda ürünleri için kullanılmamalıdır.

14. Metal ambalajların avantajları nelerdir?

a) Geri dönüştürülebilir olması

b) Dayanıklı ve güçlü olması

c) Isıya ve basınca dayanıklı olması

d) Gıda ürünlerini taze tutma özelliğine sahip olması

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. Metal ambalajlar, geri dönüştürülebilir, dayanıklı ve güçlü, ısıya ve basınca dayanıklı, gıda ürünlerini taze tutma özelliğine sahip olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilirler.

15. Metal ambalajların dezavantajları nelerdir?

a) Oksitlenmeye eğilimli olması

b) Yüksek maliyetli olması

c) Gıdalara metalik tat aktarımı riski olması

d) Geri dönüşüm süreci zorlu olması

e) Tümü doğru

Cevap için tıklayınız

Cevap: c) Gıdalara metalik tat aktarımı riski olması. Metal ambalajların dezavantajları arasında gıdalara metalik tat aktarımı riski olması yer alır. Ayrıca, bazı metal ambalajlar, özellikle aluminyum folyo, oksitlenmeye eğilimlidirler ve geri dönüşüm süreci zorlu olabilir.

16. Hangi metal ambalaj türü, gıda ürünleri için en uygun değildir?

a) Teneke kutular

b) Aluminyum folyolar

c) Kapaklı metal kutular

d) Çelik kutular

e) Tümü uygun

Cevap için tıklayınız

Cevap: b) Aluminyum folyolar. Aluminyum folyolar, gıda ürünleri için uygun olmayan bir metal ambalaj türüdür, çünkü gıdalara metalik tat aktarımı riski taşırlar ve geri dönüşüm süreci zor olabilir. Bu nedenle, aluminyum folyolar, gıda ambalajlamada kullanılmamalıdır.

17. MAP teknolojisi nedir?

a) Gıda ürünlerini vakumlayarak tazeliğini koruyan bir teknolojidir.

b) Gıda ürünlerinin hava ile temasını keserek tazeliğini koruyan bir teknolojidir.

c) Gıda ürünlerinin sıcaklık ve nem oranını kontrol ederek tazeliğini koruyan bir teknolojidir.

d) Gıda ürünlerinin içerisine koruyucu gazlar enjekte ederek tazeliğini koruyan bir teknolojidir.

e) Tümü yanlış.

Cevap için tıklayınız

Cevap: d) Gıda ürünlerinin içerisine koruyucu gazlar enjekte ederek tazeliğini koruyan bir teknolojidir. MAP (Modifiye Atmosfer Paketleme) teknolojisi, gıda ürünlerinin içerisine özel bir gaz karışımı enjekte edilerek ürünlerin tazeliğinin korunmasını sağlar.

18. MAP teknolojisi hangi tür gıda ürünlerinde kullanılır?

a) Tüm gıda ürünleri

b) Et, deniz ürünleri ve süt ürünleri

c) Meyve ve sebzeler

d) Unlu mamuller ve atıştırmalıklar

e) Hiçbirisi

Cevap için tıklayınız

Cevap: b) Et, deniz ürünleri ve süt ürünleri. MAP teknolojisi, özellikle et, deniz ürünleri ve süt ürünleri gibi hızlı bozulan gıda ürünlerinde kullanılır. Ancak, diğer gıda ürünleri için de uygulanabilir.

19. MAP teknolojisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

a) Gaz karışımının doğru oranlarda olması

b) Ambalaj malzemesinin uygun seçilmesi

c) Ambalajlama işleminin hijyenik ortamda yapılması

d) Ambalajlama sonrası ürünlerin doğru sıcaklıkta depolanması

e) Tümü doğru.

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Tümü doğru. MAP teknolojisi kullanırken gaz karışımının doğru oranlarda olması, ambalaj malzemesinin uygun seçilmesi, ambalajlama işleminin hijyenik ortamda yapılması ve ambalajlama sonrası ürünlerin doğru sıcaklıkta depolanması gibi dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bu faktörlere dikkat edilmezse, ürünlerin tazeliği ve güvenliği tehlikeye girebilir.

20. Aseptik ambalajlama teknolojisi nedir?

A) Ambalajlama sırasında gıdaların sterilizasyonunu sağlayan bir yöntemdir.

B) Ambalajlama sırasında gıdaların oksijen ve nem içeriğini azaltan bir yöntemdir.

C) Ambalajlama sırasında gıdalara antioksidan eklenen bir yöntemdir.

D) Ambalajlama sırasında gıdalara aroma veren bir yöntemdir.

E) Ambalajlama sırasında gıdalara renk veren bir yöntemdir.

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Ambalajlama sırasında gıdaların sterilizasyonunu sağlayan bir yöntemdir.

Açıklama: Aseptik ambalajlama teknolojisi, ambalajlama sırasında gıdaların sterilizasyonunu sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, gıdaların içindeki bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları öldürerek gıdaların bozulmasını engeller.

21. Aseptik ambalajlama teknolojisi hangi gıda türleri için uygulanabilir?

A) Sıvı gıdalar

B) Katı gıdalar

C) Toz gıdalar

D) A ve B

E) Tümü

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) A ve B

Açıklama: Aseptik ambalajlama teknolojisi, özellikle sıvı gıdalar ve katı gıdalar için uygulanabilir. Bu yöntem, sıvı gıdaların yanı sıra çorbalar, yoğurtlar, püreler, jöleler, meyve püreleri gibi katı gıdaların ambalajlanmasında da kullanılabilir.

22. Aseptik ambalajlama teknolojisi hangi avantajlara sahiptir?

A) Gıdaların tazeliğini ve besin değerini korur.

B) Gıdaların raf ömrünü uzatır.

C) Gıdalarda renk, tat ve koku kaybını önler.

D) A ve B

E) Tümü

Cevap için tıklayınız

Cevap: E) Tümü

Açıklama: Aseptik ambalajlama teknolojisi, gıdaların tazeliğini ve besin değerini korur, gıdaların raf ömrünü uzatır, gıdalarda renk, tat ve koku kaybını önler gibi birçok avantaja sahiptir. Bu nedenle özellikle uzun raf ömrü gerektiren gıdalar için sıkça tercih edilir.

23. Aktif ve akıllı ambalaj teknolojileri nelerdir ve ne işe yararlar?

A) Gıda ürünlerini soğutma işlemine tabi tutarlar.

B) Ambalajın içerisindeki hava şartlarını kontrol ederek gıdaların raf ömrünü uzatırlar.

C) Ambalajların dış yüzeylerindeki etiketleri baskı yaparlar.

D) Ambalajın dayanıklılığını artırırlar.

E) Ambalajın kullanım ömrünü kısaltırlar.

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Ambalajın içerisindeki hava şartlarını kontrol ederek gıdaların raf ömrünü uzatırlar.

Açıklama: Aktif ve akıllı ambalaj teknolojileri, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve taze kalmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Aktif ambalaj teknolojileri, ambalaj içindeki oksijen miktarını azaltarak gıdanın oksidasyonunu önleyebilir, aynı zamanda ambalaj içindeki nem miktarını kontrol edebilir. Akıllı ambalaj teknolojileri ise ambalajın içindeki şartları sensörler aracılığıyla takip edebilir ve gıdanın bozulduğunu gösteren bir uyarı vererek tüketiciye yardımcı olabilir.

24. Aktif ambalaj teknolojileri hangi amaçla kullanılır?

A) Gıdaların rengini korumak için.

B) Gıdaların kokusunu artırmak için.

C) Gıdaların tazelik süresini uzatmak için.

D) Ambalajın dış yüzeyini güzelleştirmek için.

E) Ambalajın dayanıklılığını artırmak için.

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Gıdaların tazelik süresini uzatmak için.

Açıklama: Aktif ambalaj teknolojileri, gıdaların tazelik süresini uzatmak için kullanılır. Ambalaj içindeki hava koşullarını kontrol ederek gıdanın raf ömrünü uzatabilir, oksidasyonu önleyebilir ve ambalaj içindeki nem miktarını kontrol edebilir.

25. Akıllı ambalaj teknolojileri nelerdir?

A) İçindeki şartları sensörler aracılığıyla takip edebilen ambalajlar.

B) Ambalajların dayanıklılığını artıran teknolojiler.

C) Ambalajların dış yüzeylerindeki etiketleri baskılayan teknolojiler.

D) Ambalajların içindeki gıdaların sıcaklığını düşüren teknolojiler.

E) Ambalajların içindeki havayı tamamen boşaltan teknolojiler.

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) 

26. Biyobozunur ambalaj materyalleri nelerden oluşur?

A) Yalnızca biyoplastikler

B) Yalnızca kağıt ve kartondan yapılan ambalajlar

C) Biyoplastikler, kağıt, karton, selüloz, mısır, yulaf vb. organik malzemelerin karışımından yapılan ambalajlar

D) Sadece ahşaptan yapılan ambalajlar

E) Tümü yapay malzemelerden oluşur

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Biyoplastikler, kağıt, karton, selüloz, mısır, yulaf vb. organik malzemelerin karışımından yapılan ambalajlar.

Açıklama: Biyobozunur ambalaj malzemeleri, doğal kaynaklardan elde edilen organik malzemelerden yapılmaktadır. Bu malzemelerin karışımı ile üretilen biyoplastikler, kağıt, karton, selüloz, mısır, yulaf gibi organik malzemelerden yapılan ambalajlar biyobozunur özelliktedir.

27. Biyobozunur ambalajlar hangi şartlarda çevreye dosttur?

A) Sadece yer altı şartlarında

B) Sadece kompostlama tesislerinde

C) Sadece atmosferik koşullarda

D) Yer altı ve su şartlarında

E) Yer altı, su ve atmosferik koşullarda

Cevap için tıklayınız

Cevap: D) Yer altı ve su şartlarında.

Açıklama: Biyobozunur ambalajlar, su ve yer altı koşullarında doğal yollarla ayrıştırılarak çevreye zarar vermezler. Ancak atmosferik koşullarda yavaş biyobozunabilirler ve çevreye zarar verebilirler. Bu nedenle biyobozunur ambalajların doğru şekilde bertaraf edilmesi önemlidir.

28. Biyobozunur ambalajlar, geleneksel plastik ambalajlarla karşılaştırıldığında hangi avantajlara sahiptir?

A) Daha uzun ömürlüdürler

B) Çevre dostudurlar

C) Daha ucuzdur

D) Geleneksel plastik ambalajlar kadar dayanıklıdırlar

E) Biyobozunur olmaları, kullanımlarını sınırlandırır

Cevap için tıklayınız

Cevap: B) Çevre dostudurlar.

Açıklama: Biyobozunur ambalajlar, doğal kaynaklardan elde edildiği için çevre dostudur. Ayrıca doğal yollarla ayrıştıkları için doğaya zarar vermezler. Geleneksel plastik ambalajlar ise doğada uzun yıllar boyunca kalabilen ve çevreye zarar veren malzemelerdir.

29. Gıdadan ambalaja madde geçişini artıran faktörler arasında hangisi bulunmaz?

a) Yüksek sıcaklık

b) Nem

c) Yüksek oksijen seviyesi

d) Yüksek karbondioksit seviyesi

e) Düşük sıcaklık

Cevap için tıklayınız

Cevap: e) Düşük sıcaklık

Açıklama: Düşük sıcaklık, gıda ambalajlama sürecinde kullanılan bir yöntemdir ve aslında gıdadan ambalaja madde geçişini azaltır.

30. Hangi ambalaj malzemesi, ambalajdan gıdaya madde geçişini en çok engeller?

a) Metal

b) Cam

c) Plastik

d) Kağıt

e) Biyobozunur malzemeler

Cevap için tıklayınız

Cevap: b) Cam

Açıklama: Cam, ambalajdan gıdaya madde geçişini en çok engelleyen malzemelerden biridir çünkü cam moleküler yapısı nedeniyle gıdaları daha iyi korur ve aynı zamanda herhangi bir kimyasal madde içermez.

31. Hangi gıda maddesi, ambalajdan gıdaya madde geçişine en duyarlıdır?

a) Yağlı sıvılar

b) Dondurulmuş gıdalar

c) Kuru gıdalar

d) Kırmızı et

e) Sebzeler

Cevap için tıklayınız

Cevap: a) Yağlı sıvılar

Açıklama: Yağlı sıvılar, ambalaj malzemeleri tarafından emilebilir ve ambalajdan gıdaya madde geçişi riski yüksektir. Bu nedenle, yağlı sıvılar için özel olarak tasarlanmış ambalaj malzemeleri kullanılması önemlidir.

32. Ambalajların geçirgenliği nedir?

a) Ambalajın kırılma dayanımı

b) Ambalajın sıcaklık toleransı

c) Ambalajın içerisindeki havanın dışarıya ya da dışarıdaki havanın içeriye geçebilme özelliği

d) Ambalajın renk ve baskı kalitesi

e) Ambalajın tasarımı ve şekli

Cevap için tıklayınız

Cevap: c) Ambalajın içerisindeki havanın dışarıya ya da dışarıdaki havanın içeriye geçebilme özelliği.

Açıklama: Ambalaj malzemesi ve tasarımı, içindeki ürünü dış etkenlerden korurken, aynı zamanda ürünün kalitesinin ve raf ömrünün korunmasında da önemli bir rol oynar. Bu nedenle, ambalajların geçirgenlik özellikleri çok önemlidir. Geçirgenlik, ambalajın içinden dışarıya ya da dışarıdan içeriye gazların, buharların veya sıvıların geçebilme özelliğini ifade eder.

33. Ambalajların gaz geçirgenliği hangi faktörlere bağlıdır?

a) Ambalaj malzemesi ve kalınlığı

b) Ambalajın şekli ve boyutu

c) Ambalajın depolama koşulları

d) Ambalajın renk ve baskı kalitesi

e) Ambalajın açılıp kapatılma sıklığı

Cevap için tıklayınız

Cevap: a) Ambalaj malzemesi ve kalınlığı.

Açıklama: Ambalaj malzemesi ve kalınlığı, ambalajın gaz geçirgenliğinde en önemli faktörlerdir. Bu nedenle, ambalaj tasarımı yapılırken kullanılan malzeme ve kalınlık, içindeki ürünün niteliği, korunma koşulları ve raf ömrü gibi faktörlere uygun seçilmelidir.

34. Ambalajların su buharı geçirgenliği nedir?

a) Ambalajın içindeki su buharının dışarı çıkabilme kabiliyeti

b) Ambalajın dışındaki su buharının içeri girebilme kabiliyeti

c) Ambalajın içindeki ve dışındaki su buharının geçiş kabiliyeti

d) Ambalajın su geçirgenliği

e) Ambalajın içindeki hava akışı

Cevap için tıklayınız

Cevap: c) Ambalajın içindeki ve dışındaki su buharının geçiş kabiliyeti.

Açıklama: Ambalajların su buharı geçirgenliği, ambalajın içindeki ve dışındaki nem oranlarının dengelenmesinde önemli bir rol oynar.

35. Geri dönüştürülebilir bir ambalaj malzemesi olması için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gereklidir?

A) Dayanıklı olması

B) Yenilenebilir olması

C) Doğada biyolojik olarak çözünebilir olması

D) Renksiz olması

E) Esnek olması

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Doğada biyolojik olarak çözünebilir olması

Açıklama: Geri dönüştürülebilir bir ambalaj malzemesi, ürünün kullanımından sonra tekrar kullanıma kazandırılabilmesi için geri dönüşüm tesislerinde işlem görmesi gereken bir malzemedir. Bu nedenle, ambalaj malzemesinin doğada biyolojik olarak çözünebilir olması, geri dönüşüm sürecinde çevreye zarar vermeden parçalanabilmesi için önemlidir.

36. Ambalaj malzemelerinin geri dönüşümü için hangi yöntem kullanılmaz?

A) Geri kazanım

B) Kompostlama

C) Yakma

D) Öğütme

E) Sınıflandırma

Cevap için tıklayınız

Cevap: C) Yakma

Açıklama: Yakma, ambalaj malzemelerinin geri dönüşümü için kullanılan bir yöntem değildir. Yakma, ambalaj atıklarını bertaraf etmek için kullanılan bir yöntemdir ve geri dönüşüme uygun bir yöntem olarak kabul edilmez.

37. Geri dönüşülebilir bir ambalaj malzemesi, geri dönüşüm tesisinde işlem gördükten sonra hangi ürüne dönüştürülebilir?

A) Tekrar ambalaj malzemesi

B) Yakıt

C) Gübre

D) Elektrik enerjisi

E) Kimyasal bileşikler

Cevap için tıklayınız

Cevap: A) Tekrar ambalaj malzemesi

Açıklama: Geri dönüşülebilir bir ambalaj malzemesi, geri dönüşüm tesisinde işlem gördükten sonra tekrar ambalaj malzemesi olarak kullanılabilir. Bu sayede, yeni ambalaj malzemelerinin üretilmesi için kullanılan ham madde miktarı azaltılabilir ve çevre korunabilir.

Başa dön tuşu