Genel Kimya Deney Raporu – Sitokiyometri

Potasyum Kloratın (KClO3) stokiyometrisini incelemek ve bu sonuçlardan yararlanarak Potasyum Klorat (KClO3) – Potasyum klorür (KCl) karışımını analiz etmek. Bu analiz sonrasında kimyasal tepkimelerde girenler ve ürünler arasındaki ilişkileri açıklamak.

KURAMSAL BİLGİLER

Sitokiyometri kimyasal tepkimelerde korunumlu kütleselliği inceleler. Bir başka deyişle sitokiyometri, kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları doğrultusunda çalışır. Bu kanunları şimdi biraz açıklayalım;

Sabit Oranlar Kanunu

Aynı tür elementlerin her zaman kütlece aynı oranda bileştiğini anlatır.

Kütlenin Korunumu Kanunu

Hiçbir maddenin yoktan var olmayacağını, var olan maddenin yok olmayacağını anlatır. Lovosier deneyi ile ispatlanmış ve “reaksiyona giren maddelerin kütlesi, reaksiyondan çıkan ürünlerin kütlesine eşittir” kanunu ortaya konulmuştur.

Katlı Oranlar Kanunu

Aynı iki elementten oluşmuş iki farklı bileşikte bileşenlerden birinin miktarı sabit tutulursa diğer elementler arasında bir oran olduğu görülür. Bu oranlar sabittir ve bu kanuna katlı oranlar kanunu denir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu