Et ve Mamülleri Histolojik Muayeneleri

Sucuk, sosis ve salamda, kendi standardının katılmasını yasakladığı iç organ, sıfak, tendo gibi etten başka maddelerin araştırılmasında fiziksel ve histolojik muayeneler yapılır. Histolojik muayene yapılamadığı hallerde kuvars lambası veya maserasyon deneyleri uygulanır.

Araç – Gereç :

–         Analitik terazi, ± 0,1  g duyarlıkta

–         Mikrotom

–         Porselen kap, ortası çukur

–         Mikroskop

–         Genel laboratuar araç ve gereçleri

Ayıraç ve Çözeltiler :

–         Formalin çözeltisi, % 10′luk

–         Eter

–         Erlich’im asit hematoksilen çözeltisi

–         Hidroklorik asit çözeltisi, seyreltik

–         Eosin çözeltisi, % 10′luk

–         Alkol, % 96′lık

–         Ksilol

–         Kanada balzamı

İşlem :

Numunenin çeşitli yerlerinden olmak üzere en az 125g alınır. Bu numunelerden yüzeyi  1 – 3 ve derinliği 5 mm olan  parçalar kesilir. Bu parçalar % 10′luk formalin çözeltisinde 12 ila 24 saat tespit edilmek üzere bırakılır.

Çok yağlı numuneler önce eterden geçirilerek yağı alınmalıdır. Formalin çözeltisinde tespit olunan parçalar çıkarılır. Ağzı delik mantarlı bir kaba konarak bol su ile yıkanır. Bu maksatla kap 2 saat kadar su altında tutulur ve parçalar jiletle düzeltilerek dondurma mikrotomunda dondurulur.

Mikrotomda 10 – 12 mikron kalınlığında olmak üzere kesilir ve bu kesitler ya damıtık su veya kaynatılmış ve soğutulmuş suya atılır. Sonra boyamaya geçilir.

Boyama;

3 adet ortası çukur porselen kap alınır. Birine Erlich’in asit hematoksilen çözeltisi, diğerine adi su, üçüncüsüne de seyreltik hidroklorik asit çözeltisi konur. Sudan alınan kesit önce hematoksilen içine atılır ve burada yaklaşık olarak 8 dakika tutulur. Buradan çıkarılarak içinde su bulunan ikinci kaba konur ve yıkanır. Sonra içinde seyreltik hidroklorik asit olan kaba konur, rengi çıkmayıncaya kadar deklore edilir. Buradan içi su ile dolu cam kaplara alınır. En az iki saat suyu değiştirilmek suretiyle yıkanır.

Kesit buradan alınarak % 10′luk Eosin çözeltisi içine atılır, iki dakika boyanır. Buradan çıkarılarak 96°C’lik alkolde deklore edilir. Tekrar suya alınır. Daha önceden iyice yağı giderilmiş lam, suya daldırılarak bir ince fırça veya öze yardımı ile kesit, lam üzerine alınır. Kurumaya bırakılır. İyice kuruduktan sonra ksilol’e daldırılıp çıkarılır, ıslak iken üzerine bir damla Kanada balzamı konur ve arada hava kalmayacak şekilde üzerine lamel konarak kapatılır, kurumaya bırakılır ve sonra daldırma mikroskop altında dokuların durumu incelenerek içinde iç organlar olup olmadığı tespit olunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu