Enzimlerin Özellikleri ( MEGEP )

 • 1. ENZİMLER

 • 1.1. Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri

 • 1.1.1. Enzimlerin Özellikleri

 • 1.2. Enzimlerin Adlandırılması

 • 1.3. Enzimlerin Sınıflandırılması

 • 1.4. Enzim Reaksiyonları

 • 1.4.1. Esmerleşme ( Kahverengileşme=Browning ) Reaksiyonları

 • 1.4.2. Enzimatik Esmerleşme

 • 1.4.3. Yağlarda Lipolitik Ransidite

 • 1.5. Gıdaların Yapısında Bulunan Önemli Enzimler

 • 1.6. Gıda Sanayinde Kullanılan Enzimler

 • 1.6.1. Karbohidrazlar

 • 1.6.2. Proteolitik Enzimler ( Proteazlar, Proteinazlar

 • 1.6.3. Lipazlar

 • 1.6.4. Oksidoredüktazlar

 • 1.6.5. Lipoksigenaz

 • 2. ENZİM AKTİVİTESİ

 • 2.1. Enzim Aktivitesini Etkileyen Etmenler

 • 2.1.1. Enzim Konsantrasyonu

 • 2.1.2. Substrat Konsantrasyonu

 • 2.1.3. Sıcaklık

 • 2.1.4. Ortamın pH’si

 • 2.1.5. Su Aktivitesi

 • 2.1.6. Enzim İnhibitörleri

 • 2.1.7. Aktivatörler

 • 2.2. Enzim Faaliyetlerini Kontrol Altına Alma

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu