Enzimler ( Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ )

ENZİMLER

Prof. Dr. Arif Altıntaş

Enzim

• Biyokimyasal reaksiyonların pek çoğu protein yapısındaki organik kimyasal maddeler tarafından katalizlenir. Bu çeşit biyolojik katalizörlere “Enzim” adı verilir.

• İlk defa 1833 yılında Payan ve Persöz, alkol kullanmak suretiyle malt ekstresinden nişastayı sindiren enzimi presipitasyon yolu ile ayırt ettiler ve buna “Diastaz” adını verdiler.

• Daha sonra, 1836 yılında Schwan mide suyundan “Pepsin”i elde etti.

• 1926’da Sumner ilk kristal enzim olan “Üreaz” ı izole etti.

• Pepsin, tripsin ve kimotropsin’in Notrhrop tarafından kristal halde elde edilmeleri ise 1930-1936 yılları arasına rastlar.

• Halen 2000 kadar enzimin identifikasyonu yapılmış, bunlardan 250 kadarı da kristal elde elde edilmiştir.

• Enzimler ve bunlarla uğraşan Biyokimya dalı “Enzimoloji” halen biyokimyanın ilgilendiği başlıca konulardan en önemlisini teşkil eder.

Enzimler biyolojik reaksiyonları katalizleyen proteinlerdir
Özellikler ? yüksek derecede substrat spesifiktirler

Lipazlar Lipidler
Sükrazlar Sükroz
Üreazlar Üre
Proteazlar Proteinler
DNazlar DNA
reaksiyondan sonra değişmez
reaksiyonların hızını >106 kez artırır
turnover
reaksiyon dengesini bozmaz

Substratı ürünlere dönüştürür:

S P

ürün oluşumunu 2 faktör belirler:
• Termodinamik
• Kinetik

Enzimlerin Katalitik Etkinliği

• Enzimler biyokatalizörlerdir,

• Temel 3 karakteristiğe sahip biyolojik maddelerdir:
a) Biyokimyasal reaksiyonları hızlandıracak güçtedir
b) Reaksiyonun sonunda değişmemiş olarak çıkarlar
c) Substrat derişimine göre çok az miktarda etkirler.

• Enzimler reaksiyonları başlatır veya hızlandırırlar, oysa yokluklarında bunlar olmaz.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/1008/mod_resource/content/1/12.%20Enzimler.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu