Clostridium Botulinum ( Ankara Üniversitesi )

Clostridium botulinum 1
Hilal B. DOĞAN, İbrahim ÇAKIR, A. Kadir HALKMAN
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

01. Genel Bilgiler

01. Analizi; Genel Bilgiler

02. İzolasyon

03. İdentifikasyon

04. Botulin Toksinin Belirlenmesi

01. Genel Bilgiler

Clostridium botulinum, Bacillaceae familyasının üyesi olup, Gram pozitif, çubuk şeklinde, sporlu, anaerob bir bakteridir. Genel bir yaklaş ım ile botulinum nörotoksini olarak adlandırılan karakteristik proteini üreten tüm organizmalar C. botulinum olarak tan ımlan ır, bir diğer deyiş ile bu türün sınıflandırılmasındaki temel ilke botulinum nörotoksinidir. Üretilen nörotoksinler serolojik olarak A ‘dan G ‘ye kadar olmak üzere 7 gruba ya da C grubu C1 ve C2 şeklinde 2 alt grup olmak üzere 8 gruba ayrıl ır. Bunlardan A, B, E ve çok nadir olmak üzere F tipleri insanlarda, C ve D tipleri memeli hayvanlarda ve kanatlılarda botulizm olarak adlandırılan hastalığa neden olur. C1 nörotoksin olmakla beraber C2 nörotoksin olmayıp vaskülar geçirgenliğin artmasına neden olur. G tipinin insan veya hayvanlarda hastalık yaptığı belirlenmemiştir. C. botulinum, birbirlerinden fizyolojik olarak ayrılabilen, DNA homolojisi ve 16S ile 23S gen sekans analizleri ile kendi içlerinde yüksek düzeyde ilişkide, ancak diğer
gruplar ile uzak ilişki içinde olan ve I, II, III, IV olarak adlandırılan 4 gruba da ayrılabilir. Bu ayrıma göre bütün A tipi ile B ve F grupların ın proteolitik olan suşları I, bütün E tipi ile B ve F grupların ın proteolitik olmayan suşları II, C ve D suşları III, G tipi ile yeni bir bakteri olan
C. arjentinense IV nolu grupta toplan ır. Bu grupların karakteristik özellikleri çizelge 1 ‘de verilmiştir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu