Biyokimya

Types of Glucose Transporter

soru question dhd46

Types of Glucose Transporter 1. GLUT-1 Present in all human tissue, numbers of the carrier protein molecule GLUT-1 are more numerous in red blood vessels, in the protective membrane of …

Daha Fazlası »

Nükleik Asitler v2

www.foodelphi.com

NÜKLEİK ASİTLER DNA ve RNA olmak üzere iki grupta toplanır. Nükleotid denilen alt birimlerden meydana gelmiştir. NÜKLEOTİD= BAZ+ŞEKER+FOSFORİK ASİT NÜKLEOTİDLER-NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI TAŞLARI Nükleotid= azotlu baz + pentoz şekeri ( …

Daha Fazlası »

Nükleik Asitler

www.foodelphi.com

NÜKLEİK ASİTLER Nükleik Asitler DNA ve RNA nükleik asitleri oluşturur Genetik bilginin nesiller boyu aktarılması ve bunun proteinlere tercüme edilmesinde görev alırlar Nükleotid ünitelerinden oluşurlar … 

Daha Fazlası »

Polimeraz Zincir Reaksiyonu

www.foodelphi.com

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU • Polimeraz Zincir Reaksiyonu, DNA’nın belirli bir bölgesinin tüp içinde çoğaltılması işlemidir. • Bu teknik ile DNA molekülünün milyonlarca hatta milyarlarca kopyasını yapmak mümkündür. • PCR, 1985 …

Daha Fazlası »

Metabolizmaya Giriş ( Dr. Gökhan DURMAZ )

www.foodelphi.com

Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını belli bir düzeyde tutmamız, Vücudumuz için gerekli …

Daha Fazlası »