Balık Çiftlikleri ( Öğrenci Sunumu )

 • BALIK ÇiFTLiKLERi

 • İbrahim Nazlım 110070036

 • Elif Salmanoğlu 110070114

 • Hasan Hüseyin Kazan 090070432

 • Balık Çiftlikleri

 • Denizlere veya göllere daha ucuza ve fazla balık üretmek amacıyla 30-40 metre (balık türüne göre) derinlikte polietilen kafeslerden yapılan sayısı sahibinin maddi gücüne ve devletin verdiği izne tabii olan çiftliklerdir. Annesinin yumurtasından kuluçka sonrasında alınan yavrular buralara bırakılır ve son derece temiz bir ortamda, aşılanarak yetiştirilir ve özel yemlerle beslenirler.

 • Sürdürülebilirlik

Turizmle, çevreyle, sahillerimizden yararlanan tüm insanlarla birlikte sürdürülebilir bir model arayışı içinde olmalıyız.

Bütün gelişmiş ülkeler, “Sürdürülebilirlik” üzerinde yoğunlaşırken, Su ürünleri yetiştiriciliği / akuakültür sektörünü de bu temelde reorganize ederken Türkiye’nin de vakit kaybetmeksizin bu doğrultuya girmesinde fayda vardır.

 • İngiltere’deki Exeter Üniversitesi ve Greenpeace Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen Mart 2008 tarihli bir araştırma da:

  kafeslerden kaçan balıklarla,

  bırakılan atıklarla,

  kullanılan yem, balık yağı ve ilaçlarla,

  hastalıkların yayılmasıyla ilgili sürdürülebilirlik açısından riskli noktalara işaret edildikten sonra, her şeye rağmen sürdürülebilir yetiştiriciliğin mümkün olduğu vurgulanarak çiftliklerin atıklarının başka sektörler için gıda olarak kullanılabileceği yeni, modern ve sürdürülebilir üç model önerilmektedir.

 • Dünyada sürdürülebilirliğe dair önemli örnekler:

1.Integratedmulti-trophic aqua culture systems (IMTA) (Çiftlik balıklarının atıklarıyla deniz yosunlarının yetişmesine katkı sunan entegre bir sistem geliştirilmekte, bunun örneğine İsrail’de rastlıyoruz).

 1. Aqua ponics systems (Çiftlik balıklarının atıklarının sebze ve çiçek yetiştiriciliğine entegre edildiği sistemler geliştirilmekte. Hollanda’da “HappyShrimp” adlı bir şirket bunu uygulamakta.

 1. Integrated rice–fish culture – Yine atıkların bu kez pirinç yetiştirmede değerlendirilebildiği entegre bir sistem.

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Önemi

Su ürünleri yetiştiriciliği=akuakültür

Akuakültürün katkı sağladığı noktalar:

 • hızla artan su ürünleri talebinin karşılanması

 • açlığın önlenmesi

 • dengeli ve sağlıklı beslenme

 • doğal balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması

 • kırsal kalkınmaya katkı

 • istihdam ve döviz girdisi sağlanması

 • su kaynaklarının balıklandırılması

 • Dünya’da ve Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi

Dünyada su ürünleri yetiştiriciliği

Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği

 • Azalan avcılık; artan yetiştiricilik

 • İstihdam

 • İhracat

 • Artan balık ihtiyacı= balık yetiştiriciliği gerekliliği

 • Balık Çiftliklerinin Çevresel Etkileri

Çevre politikalarını önemsemeyen ekonomik politikalar

 • Entegre tesisler

 • Denetleme

 • Çevresel Etkinin İzlenmesi

Kirliliğe neden olan etmenler

 • balık dışkıları

 • yenmeyen yapay yemler ile oluşan azot ve fosfat gibi kimyasallar

 • verimi arttırmak amacıyla kullanılan hormonlar, dezenkfektanlar, vitaminler, antibiyotikler ve aşılar

 • Atıklar

Çevresel etkilerin bağlı olduğu kriterler

 • balık türü

 • yetiştirme yöntemleri

 • stok yoğunluğu

 • kullanılan yemler

 • alanın hidrografisi

 • çiftlik yönetimi

 • 1. Organik Kirlenme ve Ötrofikasyon

Organik kirlenme

 • daha fazla üretim için daha fazla ve yoğun üretim malzemelerinin kullanımı

 • birim alanda daha fazla balık yetiştirilmesi ve bunların atıkları

 • yetersiz bilgi

 • yanlış yer ve derinlik seçimi

Ötrofikasyon

 • çözünmüş oksijen miktarında azalma

 • bulanıklıkta artma

 • ölü bölgelerde artma

 • deniz yosunlarının ve mercanların etkilenmesi

 • balık ölümleri

 • aşırı alg üremesi

 • balıkçılığın ve turizmin etkilenmesi

 • 2. Kimyasal Kirlenme

 • Kafeslerle İlgili Girdiler ve Çıktılar

 • Kimyasal Atıklar

 • Kimyasalların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

 • Kimyasalların Ekosisteme Olan Etkisi

 • Kafeslerle İlgili Girdiler ve Çıktılar

 • Kimyasal Atıklar

 • Kimyasalların Ekosisteme Olan Etkisi

 • Balık çiftliklerinde pestisitlerin ender olarak kullanılması

 • Bazı herbisitlerin kullanılması

 • Balık çiftliklerindeki ağların bakır içeren boyalar ile boyanması

 • Çoğu herbisitlerin yeme katılması ya da banyo işlemlerinde uygulanması

 • Yeme katılan pestisitlerin yenmemesi ve dipte birikim yapması

 • Zehirli içerikte olan bu ilaçların doğrudan denize salınması

 • Kimyasalların İnsan Sağlığına Etkisi

 • Kullanılan kimyasal maddeler ile balıkların iştahı düşmekte

 • İlaçlı yemler balıklar tarafından yenmemekte, deniz dibine inmekte

 • Dip çökeltide yer alan antibiyotikli yemlerin büyük kısmı diğer balık

ve omurgasızlar tarafından yenmekte ve dokularında birikmektedir.

 • Avlanan balıkların sofraya kadar gelmesi, insan sağlığını olumsuz etkiler.

 • 3. Biyolojik Kirlenme

 • Balık çiftliklerinden kaçan balıklar

 • Ülkemizdeki balık çiftliklerine ayrılan alanın oldukça geniş olması

 • Balıklar Çiftlikten Nasıl Kaçar?

 • Küçük ölçekteki kaçışlar

 • Büyük ölçekteki kaçışlar

 • Bu kaçışların nedenleri ve çevreye etkileri

 • Denizde kurulan balık çiftliklerinin ülkemizde kapladığı alan 474.000 hektara ulaşmaktadır.

 • Bu kadar geniş alan kaplayan balık çiftlikleri, diğer avcı türleri çekerek denizel yaşamı etkileyebilmektedir

 • 4. Çevreye Olan Diğer Etkiler

 • Balık çiftliklerinde değişik amaçlarla kullanılan tekne, motor ve diğer araç-gereçler

 • Küçük ve bol miktarda bulunan doğal balık türlerinin olumsuz etkilenmesi

          Bizleri Dinlediğiniz İçin

       Teşekkür Ederiz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu