Anason Ürün Spesifikasyonu

1. TANIM

Anason : Pimpinella anisum L. Türüne giren bitkilerin tohumlarını ifade eder.

Orjin

:TM

Ürün Bileşimi

:Tane Anason

2. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

2.1 Rutubet  (%m/m)

(max.)

:10

2.2 Uçucu yağ k.m. (ml/100g)

(min.)

:1,5

2.3 Yabancı madde (%m/m)

(max.)

:3

2.4 Bozuk Tane (%m/m)

(max.)

:1

3. DUYUSAL ÖZELLİKLER

3.1 Renk

:Yeşilimsi gri-sarımsı kahverengi

3.2 Koku

:Tipik anetolsü

3.3 Tat

:Aromatik-tatlımsı

3.4 Görünüş

:Tane

4. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Rev. TGK Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No:2009/6)

4.1 Enterobacteriaceae

(kob/gr)

(max.)

:1,0X10²

4.2 Küf-Maya

(kob/gr)

(max.)

:1,0X10000

4.3 S.Aureus

(kob/gr)

(max.)

:1,0X10³

4.4 Bacillus cereus

(kob/gr)

(max.)

:1,0X10³

4.5 Salmonella spp.

:25 g’da bulunmamalı

PESTİSİT

:TGK Tebliğ No:2004-42 uygun olmalı

KATKI MADDELERİ

:TGK Tebliğ No:2003-44 uygun olmalı

BULAŞANLAR

:TGK Tebliğ No:2002-63 uygun olmalı

5. ETİKET BİLGİSİ

 Ambalaj ve etiket bilgileri “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Tebliğ No 2002/58 ” uygun olmalıdır. Bu kurallar:

*Gıda maddesinin adı, İçindekiler, *Net miktarı, *Üretici veya ambalajlayıcının ticarı ünvanı, açık adresi ve tescilli markası, *Son tüketim tarihi, *Parti numarası ve ve/veya seri numarası, *Üretim izin tarihi ve sayısı,* Orijin ülke, *Gerektiğinde kullanım bilgisi ve muhafaza şartları

 Dış ambalaj etiketlerinde de bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda verilmiştir:

*Gıda maddesinin adı, *Gıda maddesinin son kullanma tarihi, *Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer, *Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası, *İçindeki iç ambalaj adedi

6. AMBALAJ

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalıdır.

7. DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

7.1 Depo Koşulları

:Sıcaklık 25ºC’nin altında, max.50% nispi nem

7.2 Raf Ömrü

:1 yıl

8. SEVKİYAT KOŞULLARI

*Ambalajlı ürün aşırı ısı, yağmur ve güneşten iyi korunan muhafazalı araçlarda, *Araç  zemini ve duvarları temiz olmalıdır ve pas içermemelidir.

9. GIDA GÜVENLİK ŞARTNAMESİ : TÜRK GIDA KODEKSİ ve BAHARAT TEBLİĞİ esas alınmaktadır.

ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Prensiplerine göre üretilmektedir.

10. ÜRÜNÜN SATIŞ ŞEKLİ

: Paketli

Bir cevap yazın