Akım Şemaları ( Dr.Hasip YENİOVA )

1. Giriş

2. Akım Şemalarının Gösterilişi

2.1 Blok diagramlar

2.2 Resim şeklinde gösterilen akım şemaları

2.3 Akış hızlarının gösterilişi

2.4 Akım şeması üzerinde yer alan diğer veriler

2.5 Yerleşim planı (Layout)

2.6 Verilerin kesinliği ve doğruluğu

2.7 Hesaplamalarda kullanılan temeller

2.8 Kesikli prosesler

2.9 Yardımcı üniteler

2.10 Ekipmanlara kod ve ad verilmesi

Örnek akım şemaları.
Akrilonitril’in polimerizasyonu
Nitrik asit üretim prosesi

3. Hesaplamalar

3.1 Temeller

3.2 Akım şeması üzerinde yer alan çeşitli üniteler için kütle ve enerji denklikleri.

3.2.1 Şift konvertörü

3.2.2 Dikloretan üretimi

3.2.3 Nitrik asit üretimi

4. Bilgisayar Destekli Akım Şemaları.

4.1 Tam ve yatışkın hal benzeşim (simulasyon) programları

4.2 Bilgi akım diagramları

4.3 Örnek: Nitrobenzeníden anilin üretimi

5. Basit Kütle Denkliği Programları

5.1 Fraksiyon katsayıları kavramı ve k ütle denkliklerinin
matriks formda gösterilmesi.

5.2 Örnek: İzopropil alkolden aseton üretimi.

6. Borulandırma ve Enstr ümantasyon (PNI)

Kaynak: http://chem.eng.ankara.edu.tr/files/2013/03/Ak%C4%B1m-%C5%9Eemalar%C4%B1-Ders-Notlar%C4%B1-Prof.-Dr.-H.-YEN%C4%B0OVA.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu