Ultraviyole – Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi ( Aleyna BATMAZ )

ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE  ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ

SPEKTROFOTOMETRE

SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER

SPEKTROFOTOMETRE NEDİR?

• Spektrofotometreler, madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının veya konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan cihazlardır.

SPEKTROFOTOMETRE CİHAZININ KULLANIM AMACI

• Spektrofotometre, moleküler biyolojide sıkça kullanılan bir çeşit fotometredir.

• Çözleti içeriğindeki maddenin miktarının bulunmasında kullanılır. Temel mantığı, hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından absorblandığını(soğurulduğunu) bulması esasına dayanır.

• Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla ise daha fazla ışın, çözelti tarafından soğurulur.

• Spektrofotometre çözeltinin içinden geçebilen(çözelti tarafından absorblanmayan) ışığın yoğunluğunu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi verir.

SPEKTROFOTOMETRE CİHAZININ KULLANIM ALANLARI

Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları

Gıda bileşenlerinin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır.

Antioksidan kapasite tayininde.

Renk ölçümlerinde.

Toplam fenolik bileşiklerin tayininde.

SPEKTROFOTOMETRE CİHAZININ TEMEL YAPISI

• Cihazın ölçüm ünitesi temel devre olarak alınabilir. Cihazın ölçüm ünitesi sonrasındaki teknolojik gelişimler cihazı daha verimli kullanmaya, kullanıcı fonksiyonlarını ve hatalarını azaltmaya, ölçüm sonuçlarını okuma kolaylığı ve saklama imkanı vermeye yönelik gelişmelerdir.

• Bu gelişmeler cihaza zamanla sonradan eklenen özellikler olup ölçüm ünitesi keşfedildiği haldedir.

SPEKTROFOTOMETRE CİHAZININ BAŞLICA KISIMLARI

Maddenin ışığı absorplanmasını incelemek için kullanılan düzeneğe absorpsiyon spektrometresi veya absorpsiyon spektrofotometresi adı verilir. Bir Spektrofotometre düzeneği başlıca 5 bölümden oluşur. Bunlar sırasıyla;
• Işığın kaynağı,
• Dalga boyu seçicisi (monokromatör)
• Numune haznesi
• Dedektör (Optik sinyali elektrik sinyaline çevirir)
• Sinyal Kaydedici


Konu Aaleynaa tarafından paylaşılmıştır. Kendisine ve takım arkadaşlarına bu güzel sunumları için teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu