Türk Mutfağı’nın Geleneksel Yiyeceği: Döner Kebap

TÜRK MUTFAĞI’NIN GELENEKSEL YİYECEĞİ: DÖNER KEBAP
CEBİRBAY, M. A.-AKTAŞ, N.
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Döner kebabın Bursa’da yaşayan İskender Bey tarafından, yaklaşık 150 yıl önce kuzu çevirme yemeğinin yapım tekniğinden yararlanarak kemiksiz kuzu ve dana etlerinin şişe takılması ve ateş karşısında pişirilmesi ile ortaya çıktığı bildirilmektedir. Döner kebap, zamanla Anadolu’dan farklı ülkelerin mutfak kültürlerine “donair, doner, gyros, dona-kebab, donna-kebab, shiwarma, chawarma” gibi değişik isimlerle girmiştir.

Döner kebap, kırmızı et veya beyaz etlerin inceltilip, belirli oranlarda değişik tat ve lezzet verici maddelerle marine edilmesini takiben boru şeklinde metal bir şişe sıkı bir biçimde dizilerek, dikey konumlandırılan pişiricide döndürülerek pişirilmesi ve pişen kısımların uzun keskin bir bıçak yardımıyla yaklaşık 3-5 mm inceliğinde kesildikten sonra elde edilen ürün
olarak tanımlanmaktadır.

Türk mutfak kültürünün tanıtılmasında, önemli bir role sahip olan döner kebabın hem hazır hızlı yemek sektöründe, hem de restoran menülerinde tercih edilen bir yemek olmasının sağlanabilmesi için kültür, sağlık ve tarım olmak üzere ilgili bakanlıkların, gıda sanayinin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Döner kebap, Türk mutfak kültürü, geleneksel yiyecek.

ABSTRACT

Traditional Food of Turkish Cuisine: Doner Kebap

It was informed that doner kebap was emerged from sticking boneless lamb and calf meat on needles and cooking them by using the lamb rolling meal preparation technique of Iskender Bey who was living in Bursa 150 years ago.

Doner kebap was defined as a product which is obtained after tapering the red or white meat by grinding, mixing it with various tastes and flavors, arranging tightly on a metal tube-like needle, cooking by rolling it on a cooker vertically and cutting the cooked parts in a 3-5 mm thickness with a long sharp knife. Doner kebap has been entered into different parts of
Anatolia and then into cuisine cultures of different countries with various names such as “donair, doner, gyros, dona-kebab, donna-kebab, shiwarma,
chawarma”.

In adverting Turkish cuisine culture in order to maintain the preference of the doner kebap which has a significant importance in both fast-food sector and in restaurants, the related ministries of culture, health and agriculture, food industry and related civilized social organizations should be in accordance with each other.

Key Words: Doner kebap, Turkish cuisine culture, traditional food.

Kaynak: http://ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/CEB%C4%B0RBAY-M.-A.-AKTA%C5%9E-N.-T%C3%9CRK-MUTFA%C4%9EI%E2%80%99NIN-GELENEKSEL-Y%C4%B0YECE%C4%9E%C4%B0-D%C3%96NER-KEBAP.pdf

Bir Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu